close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Snímek 1

код для вставкиСкачать
Doing Business with the Czech Republic
2011 оны 5 дугаар сарын 11, Улаанбаатар хот
Павла Жакова
Чехийн Элчин сайдын яам, Улаанбаатар хот
Commerce_Ulaanbaatar@mzv.cz
Чех улсын талаарх ер?нхий
мэдээлэл
Газар нутаг:
79 000 км²
Байрлал:
Европын з?рхэнд оршино.
Х?н ам:
10,5 сая (94 % Чех)
Улс т?рийн систем: Паpлaмeнтийн,
ардчилсан
М?нг?:
Крон (CZK)
Хэл:
Чех
Тээвэр: Олон улсын 5 нисэх буудалтай,
зам тээврийн холбоо сайн х?гжс?н
Гиш??н байгууллагууд: EU, WTO, OECD, IMF, WB?
Соёлын ?в
ЮНЕСКO гийн хамгаалалтанд
орсон 12 хот, 200 гаруй цайз
цамхаг байдаг.
Тэлч
Кутна хора
Зелена Хoрa
Ледицэ
Холашовице
БНЧУлс
2004 оны 5 дугаар сарын 1-ээс Европын
Холбоонд гиш??нээр элссэн.
2009 оны эхний хагаст Чех улс Европын
Холбоог тэрг??лэв.
Улсуудын ангилал (2011 4-р сар)
Улс
Moody
[байдал]
Fitch
[байдал]
Стандарт &
ядуурал
[байдал]
Чех улс
A1 [тогтвортой]
A+ [эерэг]
A + [эерэг]
Словак
A1 [тогтвортой]
A+ [тогтвортой]
A+ [тогтвортой]
Польш
A2 [тогтвортой]
A- [тогтвортой]
A- [тогтвортой]
Унгар
Baa3 [с?р?г]
BBB- [с?р?г]
BBB- [с?р?г]
Болгар
Baa3 [с?р?г]
BBB- [с?р?г]
BBB
[тогтвортой]
БНХАУ
Aa3 [эерэг]
A+ [тогтвортой]
AA- [тогтвортой]
ОХУ
Baa1
[тогтвортой]
BBB [эерэг]
BBB
[тогтвортой]
?мн?д
Солонгос
A1 [тогтвортой]
A + [тогтвортой]
A [тогтвортой ]
Эх ??свэр: The Guardian, S & P
Чехийн эдийн засгийн тойм
? Жижиг болон нээлттэй эдийн засаг (дотоодын нийт
б?тээгдэх??ний 80%-ыг экспорт эзэлдэг)
? Уламжлалт ?йлдвэржсэн орон (боловсруулах
?йлдвэрийн салбар ихээхэн хэсгийг эзэлдэг)
? Судалгаа, ?с?лт болон шинэчлэлтийг анхаарах
? Технологийн платформ, кластер
? Тод томруун худалдаа болон Европын Холбоотой
хамтарсан эзэмшлийн нэгж??д
? Европын зах зээлд нэвтрэх гарц (дотоод худалдаа)
? Зарчмын ?нд?р шалгуур
? Шилдэг чанартай б?тээгдэх??н??д
? Улсын дэмжлэгтэй санх??ж??лэх м?н даатгуулах
(Чехийн экспорт банк, Экспортын баталгаа болон
даатгалын байгууллага)
Макро эдийн засгийн гол
?з??лэлт??д
?з??лэлт
2008
2009
2010
2011
Бодит ДНБ (%, тогтмол 2000, он дамжих)
2,5
-4,1
2,3
2,0*
Номинал ДНБ (тэрбум крон)
3 689
3 626
3 670
N/A
Аж ?йлдвэрийн б?тээгдэх??ний гарц (%,
тогтмол 2005, он дамжих)
17,7
1,6
11,7
13,0**
Инфляц (%, дундаж, он дамжих)
6,3
1,0
1,5
2,1*
Ажилг?йдэл (%, дундаж, он дамжих)
5,4
8,0
9,0
7,1*
Экспорт (%, он дамжих)
6,0
-10,8
18,0
27,4**
Импорт (%, он дамжих)
4,7
-10,6
18,0
29,3**
Импортын ?нийн индексийн хэмжээ (%)
-1,3
3,8
-2,9
-3,9**
крон /евро (дундаж)
24,94
26,45
25,29
24,30*
крон /доллар (дундаж)
17,04
19,06
19,11
17,48*
Эх сурвалж: Чехийн статистикийн хороо, Сангийн яам
* 2011 онд ойролцоогоор тооцоолсон, ** 2011 оны 2-р сар
Чехийн гадаад худалдаа
- бараа б?тээгдэх??н??д (сая USD)
Экспорт
Импорт
SITC 0
Хоол х?нс болон амьд амьтад
4 100
5 940
SITC 1
Унд болон тамхи
881
756
SITC 2
Т??хий материал (х?нсний бус т?р?л)
3 982
3 365
SITC 3
Т?лш, тос..
4 926
12 026
SITC 4
Амьтан болон ургамлын гаралтай тос,
??х тос, лав
223
213
SITC 5
Химийн б?тээгдэх??н??д болон бусад
хамааралтай б?тээгдэх??н??д
8 568
13 340
SITC 6
Аж ?йлдвэрийн бараа
23 003
22 483
SITC 7
Оньсон техник болон тээврийн тоног
т?х??р?мж
71 599
54 386
SITC 8
Т?р?л б?рийн аж ?йлдвэрийн эд з?йлс
14 651
12 954
SITC 9
Ангилалг?й
156
167
132 089
125 630
НИЙТ
Эх сурвалж: Чехийн статистикийн хороо
Чехийн гадаад худалдаа
- б?с нутгууд (сая USD)
Б?с нутаг
Экспорт
Импорт
Баланс
Экспортын
нийт %
Европын Холбоо
110 752
79 604
31 148
83,8
Бусад х?гжинг?й
орнууд
8 326
10 120
-1 794
6,3
Х?гжиж буй орнууд
5 267
9 788
-4 521
4,0
Европын шилжилтийн
эдийн засаг
1 062
387
675
0,8
Тусгаар тогтносон
улсуудын холбоо
5 282
9 647
-4 365
4,0
Бусад (Хятад Улсыг
оролцуулаад)
1 400
16 084
-14 684
1,1
132 089
125 630
6 459
100
Нийт
Эх сурвалж: ?йлдвэр худалдааны яам
Б?гд Найрамдах Чех Улс болон
Монгол Улс
? 2010 = дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ой
? 1956 онд худалдааны анхны гэрээ (эмнэлг??д,
цементийн ?йлдвэр, арьс ширний ?йлдвэр??д,
цахилгаан станцын жижиг тоног т?х??р?мж??д,
гутлын ?йлдвэр, гэх мэт)
? Чехийн их,дээд сургуулийн мянга мянган т?гс?гчид
? Чехийн шинжээчдийн илэрхий ?р д?нг??д
(тухайлбал Эрдэнэтийн зэсийн уурхайн нээлт)
? М?ХА?Т, Гадаадын х?р?нг? оруулалтын газар
БНЧУ-ын Аж ?йлдвэрийн холбоотой болон Чехийн
Худалдааны танхимтай маш сайн харилцаатай
? Праг хот дахь М?ХА?Т-ын т?л??л?л
? Чех-Монголын Худалдааны Танхим
Чехийн х?гжлийн хамтын ажиллагаа
? 1996 онд сэргээгдсэн
? Тэрг??лэх эрхтэй орон
? Нийтдээ ойролцоогоор 35 сая USD (40-??с дээш
т?с?л)
? Чиглэл: жижиг болон дунд ?йлдвэрлэл??д, эрчим
х?ч, усны аж ахуй, байгаль орчин хамгаалалт, х?д??
аж ахуй, боловсрол, нийгмийн асуудлууд, эр??л
мэндийн ?йлчилгээ гэх мэт.
? Амжилттай т??х??дийн жишээ: цахилгаан станц # 4,
усны эх ??свэр??д, Дархан дахь бохир ус цэвэрлэх
байгууламж, 1-р эмнэлэг, ШУТИС дахь лаборатори,
шувууны аж ахуй, арьс ширний ?йлдвэр, х?нсний
ногоо, м?нг?н ус цэвэрш??лэлт гэх мэт.
!!GREAT SPRINGBOARD FOR COMMERCIAL ACTIVITIES!!
Эрх з?йн орчин
Хоёр талын
? Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
хэлэлцээр (Чех-Монголын Засгийн газар
хоорондын хамтарсан хороо)
? Давхар татвар ноогдуулалтаас зайлсхийсэн
хэлэлцээр
? Дэмжлэг ?з??лж х?р?нг? оруулалт хамгаалах
хэлэлцээр (дахин хэлэлцэх шатанд байгаа)
Европын Холбоо-Монгол Улс
? Т?ншлэлийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр
- удахг?й
Монгол, Чехийн худалдаа 2010 он
Чехийн экспорт: 7 895 мянган USD
?йлдвэрийн оньсон техник болон тоног т?х??р?мж (насос,
компрессор, халаалт х?рг?лтийн т?х??р?мж), ?нэртэн болон
гоо сайхны хэрэгсэл, дугуй, оньсон техник (х?нс
боловсруулалт, нэхмэл болон шир, газар тариалангийн),
цахилгаан т?х??р?мж болон оньсон техник
Монголын экспорт: 403 мянган USD
т??хий газрын тос, хувцас болон хувцасны жижиг
чимэглэл??д
!!VOLUME DOES NOT REFLECT THE EXISTING POTENTIAL!!
Хамтран ажиллах боломж:
Чехийн уул уурхай болон т??ний гарал
??сэл, хандлага
? Уламжлал: 13-р зуунаас м?нг?, 19 ?р зуунаас н??рс, 70
жил уран олборлож байгаа гэх мэт.
? Чехийн уул уурхай, олборлох технологи (www.cdte.cz)
Чехийн коксжуулалтын хоршоолол (www.ceskakoksarenska.cz)
Хамтран ажиллах боломж:
Чех тээврийн хэрэгсл??д
Уламжлал: Татра х?нд оврын авто машин (1850) Ява
мотоцикл (1929), L&C (1905, Шкода) гэх мэт.
? Автомашины ?йлдвэрлэлийн нийгэмлэг
(www.autosap.cz)
Хамтран ажиллах боломж:
Чехийн т?м?р замын
?йлдвэрлэл
? Уламжлал : 19-р зуунаас
? Чехийн т?м?р замын ?йлдвэрлэлийн нийгэмлэг
(www.acri.cz)
Хамтран ажиллах боломж:
Чехийн х?д?? аж ахуй, х?нсний
?йлдвэрлэл
? Уламжлал: т?р?л б?рийн салбарт
? Газар тариалангийн танхим (www.agrocr.cz)
Хамтран ажиллах боломж :
Чехийн оёдол, савхи, гутал хийх
тоног т?х??р?мж
? Уламжлал : 19-р зуунаас
? Чехийн гутал, арьс шир боловсруулагчдын холбоо
(www.coka.cz)
? Чехийн оёдол -хувцас-савхи эрхлэгчдийн холбоо
Хамтран ажиллах боломж :
Чехийн эрчим х?чний ?йлдэрлэл
? Уламжлал : дулаан + ус + ц?мийн + нарны цахилгаан
станц
? Чехийн сэргээгдэх эрчим х?ч ?йлдвэрлэгчдийн холбоо
(www.crea.cz)
Хамтран ажиллах боломж :
Чехийн техник
? Уламжлал : 150 гаруй жил
?
Техник технологийн нийгэмлэг (www.sst.cz)
Хамтран ажиллах боломж :
Чехийн нисэх х?чин
? Уламжлал : Анхны онгоц 1919 он
?
?
Нисэх онгоцны ?йлдвэрлэл эрхлэгчдийн холбоо
(www.alv-cr.cz)
Спортын нисэх онгоцны ?йлдвэрлэл эрхлэгчдийн холбоо
Хамтран ажиллах боломж :
Чехийн батлан хамгаалах болон
хамгаалалтын алба
? Уламжлал : ?ндэсний аюулг?й байдлыг хангах
зориулалтай
? Батлан хамгаалах болон хамгаалалтын ?йлдвэрлэл
эрхлэгчдийн холбоо (www.aobp.cz)
Хамтран ажиллах боломж:
Чехийн рашаан сувилал
? Уламжлал: 40 гаруй рашаан сувилалтай
?
Рашаан сувилалуудын нийгэмлэг (www.spas.cz)
Хамтын ажиллагааны боломжууд:
Чехийн стандарт, норм
? БНЧУ, ХБНГУ нь Европын Холбооны анхны гиш??н
орнууд б?г??д Ер?нхий сайд С.Батболдын Европын
стандарт, нормыг нутагшуулах уриалганд хариу ?йлдэл
?з??лсэн билээ. Т?слийн зорилго нь монголын
мэргэжилтн??дийн чех улсад (11.29.-12.05.2010) хийсэн
сургалтын аян байсан б?г??д чехийн эдийн засгийн
??рчл?лттэй м?н Европын Холбоонд элссэн
хэлэлцээрийн туршлагатай танилцах, Европын
Холбооны стандарт нормын шилжилт, гадаад х?р?нг?
оруулалтын салбар дахь эдийн засгийн ?йл
ажиллагааны х?рээ болон туршлагуудтай танилцахын
т?л?? байсан юм.
? Европын Холбоо ? Х?гжлийн хамтын ажиллагааны
заавар (2011-2013 оны х?т?лб?р) ? Европын стандарт
нормыг нутагшуулахад салбараа тодорхойлох. БНЧУ
бэлэн байна.
Хамтран ажиллах боломж:
Чехийн геологи ба гидрогеологи
? Уламжлал: Чехийн мэргэжилтн??д 1960 оноос
хамтарч ажилласан (Эрдэнэтийн н??цийг илр??лсэн),
геологийн зураглал хийх, худаг ус гаргах гэх мэт.
? Чехийн геологи хайгуул (www.geology.cz)
Хамтран ажиллах боломж:
Чехийн байгаль хамгаалах тоног т?х??р?мж,
технологи
? Уламжлал: бохир ус цэвэрлэх, хаягдал хог
боловсруулах, байгаль орчны н?х?н сэргээлт хийх гм.
Хамтран ажиллах боломж:
Бусад машин техник, б?тээгдэх??н,
?йлчилгээ
Мэдээлэл авах хаяг
(1)
? БНЧУлсын элчин сайдын яам
Oлимпын гудамж 12
Ш.Х 665, Улаанбаатар, Moнгол Улс
Утас.: +976-11-32 1886
Факс: +976-11-32 6661
www.mzv.cz/ulaanbaatar и-мэйл: Commerce_Ulaanbaatar@.mzv.cz
? Монгол Улсын элчин сайдын яам
Na Marne 5
160 00 Praha 6, Czech Republic
tel.: + 420-224 311 198
e-mail: prague@emongolia.eu
Мэдээлэл авах хаяг (2)
? Moнголын худалдаа аж ?йлдвэрийн танхим
Rakovnizka 183/51
Praha 8, Czech Republic
tel.: +420-603 473 822
e-mail: b.indra@seznam.cz,
indra_rep@mongolchamber.mn
? Чех-мoнголын худалдаа аж ?йлдвэрийн танхим
www.cemok.org
Чехийн гадаад худалдааны талаар
мэдээлэл авах
(3)
Эдийн засаг статистик:
Засгийн газрын байгууллагууд :
? Чехийн ?ндэсний банк
www.cnb.cz
? Чехийн статистикийн
газар www.czso.cz
? Прагийн х?р?нгийн бирж
www.pse.cz
? Чехийн бизнес вебсайт
www.businessinfo.cz
? ?йлдвэр худалдааны яам
www.mpo.cz
? Гадаад харилцааны яам
www.mzv.cz
? Чехийн ?йлдвэр??дийн холбоо
www.spcr.cz
? Чехийн худалдаа аж ?йлдвэрийн
танхим
www.komora.cz
? Олон улсын худалдаа аж
?йлдвэрийн танхим
www.icc-cr.cz
Чехийн нийгэмлэг холбоодуудын жагсаалт:
http://www.businessinfo.cz/cz/katalog-odkazu/?urlcat_id=83
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
35
Размер файла
12 100 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа