close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Економізація зовнішньої політики України…
Економізація зовнішньої політики
України:
нові можливості на нових ринках
В.Юрчишин
Центр Разумкова
1. Зменшення зовнішньоторговельних ризиків?
2. Результативність імпортозаміщення?
3. Входження України в азійські ринки?
4. Азійські потреби в аграрних товарах?
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
1.1
Основа економізації ?
Угоди України про “вільну торгівлю”
17 Угод – на сайті ВР
Білорусь, Російська Федерація 1992-1994рр. – працює?
Естонія, Латвія, Литва – 1994-1995 – утратили чинність
(ЄС травень 2004 – жодних “компенсацій” для України)
Вірменія, Грузія, Молдова, Узбекистан, Таджикістан…
Македонія, ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія –
2010. Ратифікація 07.12.2011 )
Чорногорія (2011, не чинна)
В’єтнам, Ізраїль, Канада, Марокко, Ліван, Туреччина, Сербія, Сирія
“Україна … проводить переговори стосовно укладення двосторонніх Угод
про вільну торгівлю або домовилася про їх започаткування”
Джерело: Верховна Рада, 2012.
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
1.2а
Сальдо зовнішньої торгівлі
(товарів і послуг, сумарно 4 попередні квартали)
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000
-12000
Поширення глобальної
кризи і обвал гривні
-14000
-16000
Q2'07
Q4'07
Джерело: НБУ, 2012.
Q2'08
Q4'08
Q2'09
Q4'09
Q2'10
Q4'10
Q2'11
Q4'11
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
1.2б
Вартість імпорту нафти й газу до України,
$ млн.
16000
14046
Нафта
14000
Газ
12000
9439
10000
9393
7979
8000
6573
6000
4554
4514
4000
4172
4272
2990
2000
0
2007
Джерело: НБУ, 2012.
2008
2009
2010
2011
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
1.2в
Платіжний баланс України:
покриття імпорту експортом, %
120
110
100
90
80
ЕХ-ІМ(тов.)-покриття
70
ЕХ-ІМ(тов.+посл.)-покриття
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Джерело: НБУ, 2012.
Поглиблення ускладнень на
фінансових ринках –
взаємне посилення
торговельних і валютних
ризиків (проблема
фінансування дефіцитів).
Чинні світові економічні
тенденції, а також слабка
економічна динаміка України
поки не дають підстав
розраховувати на реально
помітне покращення
платіжного балансу
найближчими роками.
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
1.3
Курс і рахунок поточних операцій
(Росія, Швеція)
18
35
СТО, %ВВП
Рубль/$
15
30
25
12
20
9
15
6
10
3
5
0
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3
8
2
7,5
1
7
0
6,5
-1
6
-2
СТО, %ВВП
-3
Крона/$
-4
5
1989
Джерело: Фонд Блейзера, 2009
5,5
1990
1991
1992
1993
1994
1995
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
1.4
Курс і рахунок поточних операцій України
9,0
10,0
Рахунок поточних операцій, % ВВП
Курс, Грн. / $1 (права)
8,0
7,0
4,0
7,0
1,0
6,0
-2,0
5,0
-5,0
-8,0
4,0
2004
Джерело: НБУ, 2012.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
2.1
Ідеологічний контекст імпортозаміщення
(1). Імпортозаміщення (іmport substitution) vs
імпортозаміна (іmport replacement) :
Імпорт товарів, які вже виробляються всередині країни vs
імпорт товарів, які країна може виробляти.
“Заміщення” – наздоганяючий розвиток… – консервація “неконкурентної” структури економіки і відставання від динамічних країн.
“Заміна” – захоплення нових конкурентних ніш, насичення внутрішнього
ринку, осучаснене структурування (з подальшою експорт. експансією)…
(2). Імпортозаміщення (іmport substitution) vs
сприяння, стимулювання експорту (export promotion)
Імпортозаміщення – внутрішні ринки (обмежене “бідне” споживання).
Експортостимулювання – орієнтація на практично нескінченні
зовнішні і світові ринки, які можуть забезпечити вищі доходи.
Джерело: Export Promotion vs VS. Import Substitution. – http://www2.fiu.edu/.
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
2.2а
Ідеологічний контекст імпортозаміщення
(3). Про яке імпортозаміщення варто вести мову?
Вища економічна динаміка країни – вища її схильність до імпорту
(marginal propensity of imports).
Споживчі товари vs інвестиційні товари (такий імпорт вже
розглядається не як «шкідливий», а «корисний» інвестиційний).
(4). Імпорт (а з ним і торговельний дефіцит) «гарний» або
«поганий» у контексті його фінансування.
Трансформаційні країни - величезні зовнішньоторговельні дефіцити.
Їх фінансування прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) практично
анулює ризики платіжного балансу.
(Валюти колишніх соціалістичних країнах частіше потрапляли не під
девальваційний тиск (можна очікувати, внаслідок зовнішньоторговельного
дефіциту), а ревальваційний (внаслідок високого припливу капіталів).
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
2.2б
Економічне зростання і
баланс поточних операцій та ПІІ
15
Економічне
зростання, %
до
10
попереднього
року
2011
2004
5
2002
2010
2005
2008
0
-3000
-1000
1998
1000
3000
5000
7000
9000
11000
Рахунок поточних операцій
+ прямі іноземні інвестиції,
$m
-5
-10
2009
-15
Джерело: НБУ, 2012.
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
2.3а
Ідеологічний контекст імпортозаміщення
“Неторговельні” фактори.
(5). Валютний курс. Адміністративна підтримка валютного курсу –
стимулювання імпорту і гальмування експорту:
Використання взаємовиключних інструментів та реалізація суперечливої
політики (одночасне утримання курсу та обмеження імпорту) –
накопичення валютних ризиків без сприяння поліпшенню
структури торговельного балансу.
0
9
10
3,5
8
-1
Аргентина
8
3
6
-2
7
-3
-4
6
2
2
0
Мексика
-5
2,5
4
1,5
5
-2
-6
СТО, %ВВП
-7
4
Песо/$
-8
3
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1
СТО, %ВВП
Песо/$
-4
-6
0,5
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
2.3б
Ідеологічний контекст імпортозаміщення
“Неторговельні” фактори.
(6). Процентна ставка. Слабкість макроекономічного середовища та
високі макроекономічні й політичні ризики – високі процентні ставки
– «витіснення» інвестицій…
… зниження рівня інвестування + консервативніше ставлення
до прийняття довгострокових рішень…
… за ослаблення інвестиційних стимулів формуються передумови для
виведення капіталів в «тихі гавані» (і прискорюються процеси
«втечі капіталів»)
Росія 2011р.: приріст ВВП – 4,2%, бюджетний профіцит – 0,8% ВВП,
зростання середньорічних цін на нафту – 15% – відплив капіталу з Росії
– $80 млрд. (прояв парадоксу: за сприятливої світової кон'юнктури
підсилюються девальваційні ризики для національної валюти (рубля))
Джерело: Мау В. Экономика и политика в 2011 году…
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
2.4
Ідеологічний контекст імпортозаміщення
(7). Інновації для конкуренції?
Витрати на дослідження та впровадження (R&D)
(2009-2011, за останній доступний рік)
$ млрд. за ПКС
% ВВП
Німеччина
69,5
2,3
Індія
36,1
0,9
Росія
23,1
1,0
Бразилія
19,4
0,9
Швеція
11,9
3,3
Туреччина
6,9
0,7
Польща
6,9
0,9
Україна
2,8
0,85
Джерело: Світовий банк (Research and development expenditure)
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
2.5
Окремі принципи підтримки
успішного бізнесу
«Коректні» принципи державної підтримки проектів
модернізації великих підприємств:
- пріоритет віддавати ефективним підприємствам, що
довели свою соціальну відповідальність, інвестують в розвиток,
мають високі виробничі показники;
- підтримувати національних інвесторів (оскільки вони
перебувають у менш сприятливих і захищених умовах);
- вибирати проекти відповідно до цілей державної
регіональної політики (у т.ч. в регіонах з низькою
інвестиційною активністю);
- орієнтуватися на загальновизнані міжнародні правила і
стандарти, у т.ч. СОТ.
Джерело: О.Киюцина. «Вопросы экономики», 2012, №4. .
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
2.6
Монетарне стримування успішного бізнесу
Суперечливі завдання ЦБ: забезпечення макроекономічної
стабільності vs “сприяння» економічній активності.
… «антиінфляційна установка» ЦБ і практики таргетування
інфляції … гальмує пост-кризове відновлення … сумнівні для
перспективної стимулюючої грошово-кредитної політики.
Акцентація втримання інфляції (шляхом монетарних обмежень)
зручна для ЦБ – в умовах звуження ринків і низького життєвого рівня
інфляційні ризики вже достатньо низькі, і ЦБ представляє себе в якості
основного стабілізуючого фактору національної економіки.
(Теза про монетарне управління інфляцією могла б бути хоча б частково
виправдана, якби дійсно спостерігався зв’язок між пропозицією грошей
(динамікою монетарних агрегатів) та інфляцією).
Джерело: Андрюшин С. И др. «Вопросы экономики», 2011, №6
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
3.1
Частка торгівлі (експорт та імпорт) товарами
України з Китаєм та Індією, % загального
3,6
Індія
3,3
2,9
Китай
2,7
3,1
7,8
Індія
2,5
6,7
Китай
1,5
6,1
5,5
1,5
0,9
0,8
2007
2008
2009
2010
2011
0,8
2007
Джерело: НБУ, 2012.
0,8
2008
7,5
1,1
2009
1,1
2010
1,0
2011
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
3.2
Сальдо торгівлі товарами України
з Китаєм та Індією, $ млн.
1453
280
745
676
356
-1300
-2875
-3384
-4088
Індія
-5054
2007
Джерело: НБУ, 2012.
2008
2009
Китай
2010
2011
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
3.3
Експорт товарів України в азійські країни, $ млн
Усі країни
Усього
Прод.
товари
та
сирови
на
Чорні й
кольор.
метали
Країни Азії
(70% експорту товари двох груп)
2009
2010
2011
2010
до
2009,
%
зрост.
2011
до
2010,
%
зрост.
2009
2010
2011
2010
до
2009,
%
зрост.
2011
до
2010,
%
зрост.
40,4
52,2
69,4
29,2
33,0
12,1
13,8
17,8
13,8
28,6
9,5
9,9
12,8
4,4
28,9
3,6
3,3
4,3
-8,2
32,6
12,8
17,3
22,1
35,2
27,6
5,8
6,8
16,8
19,2
Джерело: НБУ, 2012.
8,1
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
4.1
Азійські потреби в аграрних товарах
… якщо ще на початку 1990-х років Китай був “чистим”
експортером аграрних товарів, то сьогодні – вже великим
«чистим» імпортером …
… попит і поглинання на продовольчих ринках з боку Китаю
продовжуватимуть зростати, що матиме глобальний вплив –
(оскільки) може знизити поставки продуктів харчування в інші
продовольчо-залежні країни, а з тим – посилити ризики
світової продовольчої безпеки …
… група країн, які скуповують великі ділянки землі для
фермерства в Африці (та інших регіонах) … для виробництва
продуктів харчування та їх транспортування до своїх країн.
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
4.2
Китай: Імпорт продуктів харчування,
$ млрд.
59,6
49,5
45,3
32,4
9,0
4,6
1990
Джерело: WTO, 2012.
2000
2007
2008
2009
2010
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
4.3
Частка Китаю в міжнародній торгівлі
продуктами харчування
% загальносвітових експорту/імпорту
3,9
5,0
3,6
4,5
3,1
2,5
1,4
2,0
1980
1990
2000
Джерело: WTO, 2012.
2009
1,4
1,4
1980
1990
2010
2000
2009
2010
В.Юрчишин
Економізація зовнішньої політики України…
4.4
Частка США і Китаю в експорті
окремих країн Латинської Америки
% загального експорту
Китайська експансія: помітне витіснення США з позицій
основного торговельного партнера
США
Китай
2000
2009
2000
2009
Аргентина
12,0
6,2
3,0
9,3
Бразилія
24,3
10,5
2,0
12,5
Мексика
88,2
80,5
0,2
0,6
Чилі
16,5
11,3
5,0
16,5
Джерело: WTO, 2012.
В.Юрчишин
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
8
Размер файла
612 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа