close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НАЙДА - Львівська політехніка

код для вставкиСкачать
Віртуальні виставки НТБ
НУ “Львівська політехніка”
Видатні вчені
Львівської політехніки
Адам Станіславович Курилло – видатний
вчений Львівської політехніки (до 120-річчя
від дня народження)
журнал автора Editor
Біографічна довідка
Література про вченого
Наукова спадщина вченого
Додати новий коментар
Докладніше
Домінік Зброжек
(1 серпня 1832 – 1 липня 1889)
У 2007 р. минуло 175 років з дня народження професора Домініка Зброжека
Домінік Зброжек, за національністю чех, народився у Самборі (Галичина). Навчався у Самборі, Львові,
Відні, Празі. Був учнем Гната Лемоха та Лаврентія Жмурка. У 1858–1866 рр. співпрацівник К.
Коржистки і К. Єлінка. У 1867–1871 рр. асистент кафедри геодезії Чеського вищого технічного училища
в Празі. У 1871 р. призначений професором і очолив найдавнішу в Україні кафедру геодезії і сферичної
астрономії Технічної академії у Львові (з 1877 р. – Політехнічна школа). Засновник і перший керівник
астрономічної обсерваторії і метеостанції у Політехніці. Перший у Політехнічній школі почав читати
лекції із сферичної астрономії (1886 р.), створив першу "Нівелірну мережу" міста Львова.
Автор п’ятнадцяти наукових праць та навчальних посібників з геодезії, порівняльних обчислень,
метеорології тощо. Видав підручник «Лекції з теорії найменших квадратів» (1878 р.). Керував
топографічними роботами у Жовкві, Золочеві, Тарнові, Коломиї, Калуші, Перемишлі, Саноку, Ярославі,
Ряшеві та Галичі. Створив перший план Галича із зображенням рельєфу горизонталями, за яким вдалося
знайти історичний центр міста.
Член Краківської Академії Наук і ремесел, Технічного і Політехнічного товариств у Львові, посол
Галицького Сейму від Самбора і член Ради м. Львова. Декан інженерного (1879/1880 рр.) і
машинобудівного (1887/1888 рр.) факультетів, ректор Львівської політехнічної школи 1888/89
навчального року.
На щотижневих засіданнях Політехнічного товариства доповідав на наступні теми: «O tachymetryi», «O
zjawiskach wynikających z pozornego obrotu kuli nieba» (1878), «O rachubie czasu» (1879), «O dokładności
niektórych przyżądów mierniczych» (1880), «O libeli i osi kolimacyjnej» (1884), «O czasie», «O niwelacyi
ścisłej» (1886), «Sprawozdanie z lustracyi ombrometrycznych w Galicyi» (1887), «O izohyetach czyli
warstwach równych opadów», «O wyniku niwelacyi ścisłej m. Lwowa» (1888).
Серед його учнів відомі учені Львівської політехніки – С. Відт, П. Дзівінський, Р. Дзєслевський.
Похований у м. Самборі.
Видання з автографом Івана
Пулюя у фонді бібліотеки
Повернення із забуття
До пізнання багатств фонду нашої книгозбірні йдемо
різними шляхами. На представлені у нашій експозиції
видання, звернув увагу доцент кафедри «Теоретична і
загальна електротехніка» А. Воробкевич.
Вашій увазі представлено дві невеликих брошури
видатного українського вченого Івана Пулюя «Beitrag zur
unipolaren Induction» і «Ein Teletermometr». Обидві
брошури – це осібні відбитки статей І. Пулюя, які були
надруковані в щорічниках праць Академії наук у Відні,
секції природничих та математичних наук. Одна із
наукових робіт, «Beitrag zur unipolaren Induction», була
оприлюднена у Відні на засіданні Математичноприродничої секції Академії наук 19 квітня 1888 р. і
надрукована у травні того ж року. 10 жовтня 1889 р. на
засіданні Академії наук І. Пулюй виголосив наступну
доповідь, з назвою «Ein Teletermometr», яка вийшла у
світ 1890 р. у Відні.
Видання з історії українського
декоративно-ужиткового мистецтва
у фондах основного книгосховища
бібліотеки
Одним із важливих напрямів розвитку мистецької культури України є
декоративно-ужиткове мистецтво. Проте воно є однією з найменш відомих її сторінок, що
визначено актуальним станом збереження пам’яток, недостатнім їхнім опрацюванням та
невеликою кількістю відповідних документальних матеріалів.
Серія видань «Wzory przemysłu domowego» / «Орнаменти домашнього
промислу», зібрана і видана членом адміністрації Львівського промислового музею у
Львові Л. Вєржбіцьким, є важливим джерелом інформації про історію українського
ужиткового мистецтва. Серію планувалося видати в 10 випусках з анотаціями чотирма
мовами (польською, німецькою, французькою і українською (з етимологічним правописом).
Кожен з випусків присвячено окремому виду мистецтва: вишивці (в т. ч. на шкірі), виробам
з металу, глини, дерева, соломи, тканинам, керамічним виробам, килимам.
Література про історію і розвиток декоративно-ужиткового мистецтва є помітною
складовою фонду НТБ Національного університету «Львівська політехніка». Сьогодні
збереглося лише 4 випуски, які увійшли до нашої експозиції.
Видання містить ілюстрації виробів з глини народних майстрів
гончарства: кахлевою майолікою майстра Бахмінського з
Косова; зразками посуду гончара Шостопальського з Сокаля;
вазою ручної роботи з околиць Галича
Wzory przemysłu domowego : [wyroby gliniane włościan na Rusi (Kossów i Sokal)] / [zebr. i zest. Ludwik
Wierzbicki ; Muzeum przemysłowe miejskie]. – Lwów, 1889. – [16] s. + tabl. [9] l., w papce. – (Ser. 9). –
Назва і текст пол., нім., фр., укр. (етимол. правопис).
Література з даної теми, яка є у фонді бібліотеки
1. Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Украины и его мастера. – М. : Гос.
архитектур. изд-во, 1945. – 88 с.
2. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. –
106 с. : іл.
3. Василенко В.М. Народное искусство : избр. тр. о нар. творчестве Х–ХХ вв. – М. : Сов.
художник, 1974. – 294 с. : ил.
4. Гоберман Д.Н. По Гуцульщине. – Л. : Искусство, 1979. – 166 с., ил.
5. Декоративно-ужиткове мистецтво : словник : в 2 т. Т. 1 : А–К / Львів. акад. мистецтв,
НДС, каф. історії і теорії мистецтва ; за заг. ред. Я.П. Запаска. – Л. : Афіша, 2000. – 363 с. :
іл.
6. Декоративно-ужиткове мистецтво : словник : в 2 т. Т. 2 : Л–Я / Львів. акад. мистецтв,
НДС, каф. історії і теорії мистецтва ; за заг. ред. Я.П. Запаска. – Л. : Афіша, 2000. – 399 с. :
іл.
Інтернет-ресурси про українське декоративно-ужиткове мистецтво
Дякуємо за увагу!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
23
Размер файла
1 072 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа