close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН

код для вставкиСкачать
ЭР??Л МЭНДИЙН
САЛБАРЫН
?Н??ГИЙН БАЙДАЛ
Х?н амын дундаж наслалт х?йсээр
Дэлхийн дундаж
Япон
АНУ
Хятад
Монгол
Орос
эр х?йс
64
79 /2/
75 /6/
71 /10/
62 /19/
59 /22/
эм х?йс
68
86 /1/
80 /7/
74 /13/
69 /18/
72 /15/
Нэг иргэнд ноогдох ДНБ
Ам. Доллар /138 орон/
Дэлхийн дундаж
7.
АНУ
19. Япон
70. Орос
87. Хятад
123. Монгол
10 200
44 000
33 100
12 200
7 700
2 100
2006 он
ДНБ-нд эзлэх ЭМ-ийн нийт зардал
/83 орон/
Дэлхийн дундаж
2.
АНУ
29. Япон
46. Монгол
46. Орос
59. Хятад
8,7%
15,4%
7,8%
6%
6%
4,7%
Нэг иргэнд ноогдох эр??л мэндийн зардал
Ам. Доллар /161 орон/
Дэлхийн дундаж
1.
АНУ
18. Япон
59. Орос
91. Хятад
115. Монгол
639
5,711
2,244
551
278
140
Улсын т?с?вт ЭМ т?с?вийн эзлэх хувь
/123 орон/
Дэлхийн дундаж
10. АНУ
19. Япон
71. Хятад
74. Орос
78. Монгол
14,3%
18,9%
17,2%
10%
9,8%
9,4%
Нийт ЭМ ийн зардалд ЗГ-ын эзлэх хувь
/173 орон/
Дэлхийн дундаж
23. Япон
75. Монгол
87. Орос
126. АНУ
145. Хятад
55,9%
81,3%
66,6%
61,3%
44,7%
38,04%
Нийт ЭМ-ийн зардалд гадны тусламж
хандивын эзлэх хувь
Дэлхийн дундаж
68. Монгол
95. Хятад
95. Орос
96. АНУ
96. Япон
0,3%
4,6%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
ЭМ-ийн салбарын х?ний н??ц
/их эмч 1 000 х?н амд/
Дэлхийн дундаж
7.
Орос
41. Монгол
42. АНУ
56. Япон
81. Хятад
1,23
4,25
2,63
2,56
1,98
1,06
ЭМ-ийн салбарын х?ний н??ц
/сувилагч 1 000 х?н амд/
Дэлхийн дундаж
16. АНУ
23. Орос
26. Япон
71. Монгол
120. Хятад
2,56
9,37
8,05
7,79
3,21
1,05
Эмнэлгийн ор
/ 10 000 х?н амд /
Дэлхийн дундаж
2.
Япон
4.
Орос
12. Монгол
42. АНУ
52. Хятад
26
129
97
75
33
22
Улс орон орлогоор 2007 7 сар
?
?
?
?
?нд?р
Дундаас ?нд?р
Дундаас доогуур
Бага
Япон, АНУ, Чех
Орос, Казак
Хятад
Монгол
Эр??л мэндийн салбарын бодлого
?
?
?
ЭМ-ийн тусламж ?йлчилгээг тэгш,
х?ртээмжтэй, ?рт?г бага, нэн шаардлагатай
эр??л мэндийн багц тусламж
ЭМ-ийн зардалын 70 гаруй хувийг эмнэлэг
Урт хугацаанд х?гж??лэх бодлого ?г?йлэгдэж
Эр??л мэндийн салбарын хууль эрх з?йн
орчин
?
?
?
Эр??л мэндийн хууль
Эр??л мэндийн даатгалын хууль
?нд?р настан, тахир дутуу иргэд болон
амьжиргааны т?вшинээс доогуур орлоготой
иргэдийн эр??л мэндийн тусламжийн хууль
ЭМС-ын х?р?нг? оруулалт
?
?
?
С??лийн 15 жил 400 сая
2006, 2007 онуудад 4 тэрбум т?гр?г
Ихэвчлэн барилгын засвар, авто парк шинчлэл
ЭМС-ын х?ний н??ц
?
?
?
?
?
Т?гс?ж гарч буй эмнэлгийн мэргэжилтэний тоо
Т?гс?ж гарч буй эмнэлгийн мэргэжилтэний
чанар
ЭМС-ийн хэрэгцээнд нийцэж буй байдал
Тасралтг?й сургалтын байдал
Х?ний н??цийн т?л?вл?лт, бодлого
ЭМС-ын тоног т?х??р?мж, технологи
?
?
?
?
?
?
ЭТТ-ийн 50% ашиглалтын хугацаа дууссан
Маш олон ?йлдвэрлэгч орон
ЭТТ-ийн баталгаажилтын тогтолцоо
нэвтрээг?й
ЭТТ-ийн нэгдсэн засвар ?йлчилгээ байхг?й
ЭТТ-ийн мэргэжилтэн дутмаг
Т?р засгийн нэгдсэн бодлого сул
ЭМС дахь хувийн хэвшлийн байдал
?
?
?
Хувийн хэвшлийг дэмжсэн хууль эрх з?йн
орчин сул х?гжс?н
Эдийн засгийн х?ш??рэг, дэмжлэг муу
Т?р засаг хувийн хэвшлийн хамтын
ажиллагааны уялдаа холбоо сул
? Хэрэв зээ санх??гийн боломж чинь
хязгаарлагдмал хангалтг?й бол х?р?нгийг юуны
урьд нэн шаардлагатай хэсэгт хувиарла- эмч,
сувилагч нарын цалинг нэмэх, амин чухал эм
тарианд зарцуулах, харин ??рчл?лт шинчлэлийг
дэмжих зорилгоор битгий зарцуул?
Кристофер Давис Оксфордын Их Сургууль
?н??д?р дэлхийд хамгийн цогц боловсронгуй ЭМ
тогтолцоо хаана ч байхг?й б?г??д тухайн улс
орны санх??гийн боломж, нийгэм болон ёс
заншил уламжлал нь улс орон болгон ??рийн
гэсэн онцлогыг хадгалсан ялгаа б?хий боловч
н?г?? талаар дэлхийн х?гжлийн чиг хандлагыг
баримжаалсан ижил тогтолцоог буй болгож
байна. Иймд ЭМС шинчлэлийг гаднаас хуулах,
хэрэгж??лэх боломж м?х?с б?г??д бид ??рсд??
энэ б?гдийг хийж томъёолохоос ??р аргаг?й
юм.
Хуучин соц орнуудын шилжилтын ?еийн
ЭМ-ын салбарын байдлыг ?нэлэн д?гнээд
дараахь бэрхшээл??дийг томьёолсон
?
?
?
?
?
Томьёолж буй ??рчл?лт нь тодорхой бус
Улс т?рчдийн тогтвортой дэмжлэг дутмаг
ЭМ-ын салбарт хувиарлаж буй х?р?нг?
оруулалт бага
ЭМ-ын даатгалын хангалтг?й санх??жилт
ЭМ-ын салбар дахь хээл хахууль
The Lancet 2004 Nick Watson
Бусдын ?гс?н д?гнэлт
?
?
?
?
?
Эмнэлгийн удирдлагын менежмент сул сайжруулах хэрэгтэй
ЭМС-ын санх??жилтыг сайжруулах хэрэгтэй, чанар ?р
ашгийг дээшл??лэхийг дэмжсэн байх, т?лб?рийн оновчтой
хэлбэрийг сонгох
Ихэнхи эмнэлг??дийн барилга байгууламж чанар маш муу
Эмнэлгийн болон нарийн мэргэжлийн тусламжийн мастер
т?л?вл?г?? боловсруулагдааг?й /т?л?вл?лт, санх??жилт/
?вчт?ний дотоод болон гадаад урсгал маш их, х?д??н??с
хот руу, Монголоос гадаад руу
Мэс засалч х?н ? абсцесс буюу идээт буглаа
??ссэн бол голтой нь хамт з?сэж авч байж
эдгэдэг? гэдэг. Мэдээж энэ эмчилгээний
?йлдэл нь мэс заслын аргаар з?сэж
огтолж ?вт?гд?г ч б?рэн эдгэрэх хамгийн
з?в арга адил ЭМ систем ?вчтэй байгаа
бол ?вдд?г ч гэсэн энэ аргыг хийхээс ??р
арга зам ?г?й
Шинэчлэл ? эерэг ??рчл?лт
ЭМС шинэчлэл нь ? тасралтг?й, зорилго б?хий, ?ндсэн гол
??рчл?лт? байх б?г??д тасралтг?й ? ганц цохилт
амьсгалаар биш, зорилго б?хий ? ?р ашигтай
т?л?вл?гдс?н, нотолгоонд суурилсан процесс,
?ндсэн гол ??рчл?лт б?хий ? ЭМ системийн амин
чухал стратегийн цар х?рээг хамарсан? байх юм.
??р??р хэлбэл ЭМ-ын салбарын шинэчлэл нь ЭМ
системийн ?рг?н цар х?рээ б?хий ?йл ажиллагааны
цогц юм.
Berman, 1995
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
18
Размер файла
347 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа