close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Пластмаси - Focus User Management

код для вставкиСкачать
Пластмаси и други материали на основата на
фенолни и карбамидни смоли(бакелит пластмаси от
края на 19 век) ,настояща употреба за получаване
на диелектрични плоскости като гетинакс и т.н. ,
битови електрически изолатори ,лепила и съставна
част на композитни и конструкционни материали
Динко Божков КХ 0466016
Фенолформалдехид
Фенолът е изходно вещество за редица
производства. Той се използва за получаването на
лекарства, пластмаси, синтетични влакна (видлон),
взривни вещества, за производство на хербициди и
др. Фенолът е важна суровина за производството на
фенолформалдехидни смоли.
Фенопласти
• Композиционен пресов материал състоящ се от
изкуствени смоли от фенолен тип- органични или
минерални пълнители и прибавка от пълнители и
смазка
• Изделията се получават по метода на горещо
пресоване или леене в пресформи под налягане
Бакелит
Епохата на синтетичните материали започва с
навлизането на фенолните смоли и
революционното откритие на бакелита кондензат от фенол и формалдехид,
преживял разцвет в периода 1925-1955 г.
Отличната електроизолация прави от
фенопластите идеален материал за корпуси
за намиращата се във възход
електроиндустрия. Като пресована маса той
позволява производството на голям брой
единични детайли, а освен това е на
разположение в големи количества
Бакелит
Бакелитът се използва като спойващ елемент
при производството на топло и
студенопресовани абразивни изделия, при
валцоване, а също така и за други технически
цели. Бакелитът е разтворим в спирт, като
при продължително нагряване преминава в
неразтворима и неразтопима форма. Това
свойство на бакелита се използва при
изработката на пластмасови изделия.
Спиртните му разтвори се употребяват в
качеството им на лакове.
Бакелит
Изобщо серийната техника на пресоване е решаваща
не само поради това, че по онова време бакелитът е
на второ място по изгодно задоволяване на масовото
потребление. В много по-голяма степен техническите
параметри на материала оказват решаваща роля и
бележат езика на формите на продуктите.
Компактните и затворени форми, без прорези, с
гладка повърхност и заоблени ъгли виждаме в
телефонни апарати, радиа и лампи. Пословичният
изолационен материал от вчера се е развил в
модерна суровина. Редом с проводниковите плочи в
електроиндустрията вече са налице термично и
механично свързващи вещества с ограничено
натоварване. За производство на плочи от твърди
влакна и пенести вещества и до днес се употребяват
фенолните смоли.
Изделия от бакелит
Карбамидформалдехидни смоли
През 20-те и 30-те години на миналия век в
търсенето на нечупливо стъкло се стига до първите
експерименти с карбамид и формалдехид. Тези
аминопластични изкуствени материали (уреум,
галалит, полопас и резопал) за времето си
придобиват голямо комерсиално значение, тъй като
служат не само за украса, но и като предмети за вече
"сложената маса". Те са устойчиви на издраскване,
имат блестяща повърхност и с помощта на
адаптирани инертни примеси могат да се
произвеждат в по-светли и по-трайни тонове - и при
това на ниски разходи.
Карбамидформалдехидни смоли
По този начин устойчивите на светлина
карбамидни смоли се развиват в търсене на
алтернатива на мрачните и черни фенолни
смоли. Днес все още срещаме карбамидните
смоли при шалтерите и контактите, капачките
на козметични продукти и различните бутони.
Техническата им употреба е предимно като
лепила и свързващи вещества за
производство на шперплат и плочи от
дървесни частици.
Приложение
• Карбамид-формалдехидни смоли, които
се използват в комбинация с алкидни
смоли при производ-ството на
киселинно-втвърдяващи лакове,
грудове, емайллакове и такива,
съхнещи при повишена температура
Карбамидформалдехидни смоли
Лепила
• Спадат към класическите лепила използвани в
дървообработващата и мебелната индустрия.
Карбамидформалдехидните лепила са
термореактивни и се втвърдяват необратимо при
нагряване.
Гетинакс
Произвежда се от електроизолационна хартия и
висококачествени фенолни смоли с дебелини от 0,5
мм до 100 мм с добри механични качества за
нормално електрическо натоварване, приложим като
конструктивен материал в апарато и
машиностроенето, като изолационен материал в
електропромишлеността;
Гетинаксът на плочи представлява слоест материал,
получен чрез горещо пресоване на два и повече слоя
електроизолационна хартия, импрегнирана със
синтетични термореактивни смоли от типа на фенолформалдехидите и крезол-формалдехидите, смес от
тези смоли или техни модификации.
Гетинакс
• Гетинакс- Многослоен материал от целулозни влакна
с отлична механична якост и импрегнирани със
специални синтетични термореакивни смоли на
основата на формалдехидите с различни адитив за
промяна на параметрите за подобряване
наелектроизолационните свойства.
Стъклотекстолит
• Стъклотекстолит изработени от различен брой
слоеве стъклена тъкан от филаментен стъклен
ровинг, импрегнирани с епоксидни термореактивни
смоли. Изработката се извършва посредством
горещо пресоване и добавяне на различни адитиви
за подобряване на термичните или
елекроизолационни свойства на материала
Текстолит
• Текстолит – многослойни плочи от памучна тъкан,
импрегнирани с термореактивни смоли на базата на
формалдехидите. Изработката се извършва
посредством горещо пресоване и добавяне на
различни адитиви за подобряване на механичните
или елекроизолационни свойства на материала.
Благодаря за вниманието !!!!!!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
42
Размер файла
64 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа