close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Мило. Мийні засоби
Смаглюкова Олена Іванівна, учитель
хімії Золотоніської загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 3 Золотоніської
міської ради
Мета
- розглянути поняття про мило та миючі засоби
- ознайомитись із особливостями СМЗ
- розглянути класифікацію синтетичних миючих
засобів
- ознайомитись із різними видами мила
- ефективністю миючих засобів
- з’ясувати небезпечність СМЗ
Зміст
•
•
•
•
•
•
•
•
Поняття про миючі засоби
Вироблення засобів для миття
Типи миючих речовин
Види мила
Ефективність дії миючих засобів
Виробництво мила
Добування мила
Небезпечні речовини, що містять СМЗ
Очікувані результати
• Знати:
- склад і будову мила та синтетичних миючих
засобів
• Вміти:
- розрізняти види мила і СМЗ та ефективність їх дії
• Розуміти:
- з’ясувати роль синтетичних миючих засобів та
їх вплив на довкілля і живі організми
Запитання
• Яке відношення має мило до жирів?
• Як часто ви використовуєте мило та
синтетичні миючі засоби?
• Чи знайомитесь ви із вмістом СМЗ при
покупці?
• Як ви вважаєте, чи шкідливі СМЗ для
живих організмів?
Мийні засоби - це речовини,
які роблять речі чистими.
Мило - один з видів миючих
засобів. Але коли ми говоримо
«мило», то маємо на увазі
речовину, яка чистить,
приготовану з натуральних
матеріалів. А коли ми
говоримо «мийний засіб», то
маємо на увазі речовину,
виготовлену із синтетичних
матеріалів.
Синтетичні миючі засоби – це натрієві солі кислих
складних ефірів вищих спиртів і сірчаної кислоти:
R-CH2-OH + H-O-SO2-OH ( R-CH2-O-SO2-OH + H2O
R-CH2-O-SO2-OH + NaOH ( R-CH2-O-SO2-ONa + H2O
В останні роки виробництво синтетичних мийних
засобів у світі стало обчислюватися вже десятками
мільйонів тонн у рік. Однак їх велику частину (70%)
споживають тільки жителі найбільш розвинутих країн,
які складають усього близько 20% населення.
Синтетичні миючі засоби
виробляються шляхом з'єднання різних хімічних речовин
в складному виробничому процесі. Нафтопродукти,
жири, смоли та інші компоненти входять в складний
склад цих речовин. Вони випускаються на хімічних
заводах зі спеціальним обладнанням. Ті складові миючих
речовин, які надають дійсно ефект очищення,
називаються поверхнево-активними речовинами,
скорочено ПАР.
Миючі речовини в залежності від будови вуглеводневого
радикалу і активної групи ділять на наступні типи:
1. Алкілкарбонати (мила) загальною формулою RCOONa.
2. Алкілсульфати:
а) первинні;
б) вторинні.
3. Алкілсульфонати.
4. Алкіларилсульфонати.
5. Алкіламоній хлориди (катіоноактивні мийні речовини).
Мила – це розчинні у воді солі вищих карбонових
кислот, що мають довжину карбонового
ланцюга 10-20 атомів.
Звичайні мила складаються переважно із суміші
солей пальмітинової, стеаринової та
олеїнової кислот.
Натрієві солі складають основу твердих мил, калієві
– основу рідких мил.
Мила добувають гідролізом жирів за наявності лугів.
Цей процес дістав назву лужного омилення. Омилення
жирів може відбуватись і за наявності сульфатної
кислоти (кислотне омилення). При цьому добувають
гліцерин і вищі карбонові кислоти. Останні обробкою
лугом або содою перетворюються на мила.
Господарське тверде мило є сумішшю натрієвих солей
природних і синтетичних жирних кислот.
У залежності від способу переробки тверде господарське
мило поділяють на піліроване (перетерте на вальцях), що
містить 72% натрієвих солей жирних кислот, і звичайне, яке
утримує в собі 60 і 70% натрієвих солей жирних кислот.
Піліроване мило має яскраво-жовтий колір, 70%-е звичайне
– жовтий і темно-жовтий, 60%-е, одержуване на основі
жирової сировини з добавками нафтенових кислот, - темнокоричневий.
Ефективність дії миючих засобів залежить від ряду факторів,
а саме від здатності:
— переносити частинки бруду (від електростатичних взаємодій
між частинками забруднення й піною);
— подрібнювати частинки і рівномірно розподіляти їх у складі
миючого середовища (від емульгаційної здатності),
— змочувати тіла (сприяти проникненню миючого середовища
між частинками забруднювача і забрудненого тіла)
Виробництво мила потребує великої кількості сировини, тому
постало завдання добувати мила з нехарчових продуктів.
Необхідні для виробництва мила карбонові кислоти добувають
окисненням парафіну. Нейтралізацією кислот, які містять від
10 до 16 вуглецевих атомів у молекулі, добувають туалетне
мило, а з кислот, які містять від 17 до 21 атома вуглецю, господарське мило і мило для технічних потреб. Як синтетичні
мила, так і мила, добуті з жирів, погано миють у твердій воді
Тому поряд з виробництвом мил із синтетичних кислот
добувають мийні засоби з інших видів сировини, наприклад з
алкілсульфатів - солей складних ефірів вищих спиртів і
сульфатної кислоти.
Недбале поводження з токсичними речовинами не може
залишитися без наслідків. У складі миючих засобів присутні такі
шкідливі речовини, як: хлор, діоксид сірки, етиленгліколь,
поверхнево-активні речовини (ПАР), фенол, формальдегід,
ацетон, аміак, ензими, оптичні відбілювачі, абразивні речовини,
ароматизатори. І це далеко не повний список отруйних речовин.
Багато які з них представляють небезпеку, як для людини, так і
для навколишнього середовища.
Світова хімічна наука намагається створити ідеальний по
гігієнічній безпеці миючий засіб без поверхнево-активних
речовин. З цією метою проводяться дослідження по
розробці доступної технології по розщепленню молекул
кластерів води (відносно) великих розмірів на більш мілкі
частини - так звана активована вода.
Тест
1. Вкажіть до якого класу сполук відноситься мило:
а) оксиди б) солі
в) кислоти
г) основи
2. Виберіть метал, який входить до складу твердого мила:
а) K
б) Na
в) Zn
г) Ca
3. Виберіть назви карбонових кислот, що входять до складу
мила:
а) оцтова б) пальмітинова в) стеаринова г) метанова
3. Що таке «омилення» жиру:
а) взаємодія з лугами
в) взаємодія з кислотами
б) гідрування жирів
г) реакція естерифікації
4. Мийна дія мила – це складний процес:
а) фізичний б) хімічний в) фізико-хімічний г) біологічний
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
162
Размер файла
1 000 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа