close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Сайт вчителя фізики

код для вставкиСкачать
Властивості організмів.
Ріст та розвиток.
Які ознаки характеризують
життя?
ЖИТТЯ
живлення
розвиток
ріст
рух
розмноження
дихання
обмін речовин
подразливість
Ознаки життя - ознаки, які властиві
живим організмам, за якими живі
організми відрізняються від не живих.
Ознаки, за якими організми
відрізняються між собою називають
властивостями.
Деякі властивості живих
організмів:
Всім живим організмам потрібна їжа. Вона
є джерелом поживних речовин, які
необхідні для їх розвитку, росту та
життєдіяльності. Значна частина
поживних речовин, що надходять до
організму, використовується для
здобування енергії.
Деякі властивості живих
організмів:
Енергія з поживних речовин вивільняється
під час дихання. У процесі дихання за
участю кисню поживні речовини
розкладаються з виділенням енергії та
вуглекислого газу. Енергія йде на потреби
організму, а вуглекислий газ видаляється у
навколишнє середовище. Так відбувається
обмін речовин, складовими частинами
якого є дихання, живлення та виділення.
Деякі властивості живих
організмів:
Надходження поживних речовин і енергії
та перетворення їх в організмі з
подальшим виведенням кінцевих
продуктів реакції називають обміном
речовин. Обмін речовин відбувається
тільки у живих організмів.
Деякі властивості живих
організмів:
Живі організми здатні до розмноження.
Розмноження – відтворення собі подібних,
при цьому у нащадків зберігаються ознаки
батьків. Саме розмноження забезпечує
неперервність життя.
Деякі властивості живих
організмів:
Важливою властивістю живих організмів є
подразливість. Подразливість – здатність
організмів реагувати впливи довкілля.
Так, наприклад, у рослин:
• Якщо доторкнутися до мімози, вона опускає
листки;
• Рослина, що росте на підвіконні повертає свої
листки до сонця;
• Китайська роза може скинути свої квіти, якщо до
них торкатися руками;
• Квіти тюльпану розпускаються, якщо їх внести у
теплу кімнату.
Деякі властивості живих
організмів:
Тварини дуже цікаво реагують на зміну
умов середовища і різні подразнення,
оскільки вони мають нервову систему, яка
забезпечує відповідь на подразники у
вигляді рухових реакцій, складної
поведінки, інстинктивної поведінки, а в
цілому — пристосування до умов життя.
Деякі властивості живих
організмів:
Одні тварини активні вдень: ластівки, олені,
вужі, денні метелики, мухи, а інші — вночі: сови,
кажани, нічні метелики, таргани, комарі.
Коли надворі спека, тварини можуть ховатися в
тінь чи в нору, а при зниженні температури
впадати у сплячку (борсуки, ведмеді) чи
мігрувати у теплі краї (ластівки, журавлі, лелеки).
Природженої поведінки (влаштування гнізд, нір,
колоній, турботу про потомство, групове
полювання чи інше добування їжі, а також захист
від ворогів, маскування, загрозливі пози та ін.).
Все знаходиться у безперервному русі.
Рух властивий всім живим організмам.
Саме завдяки руху тварини знаходять
собі їжу, ховаються від ворогів,
захищаються від холоду, реагують на
впливи довкілля. Прикладом руху у
рослин є рух кошиків соняшника за
сонцем, повернення листків до сонця,
рухові реакції на торкання до них тощо.
Деякі властивості живих
організмів:
Важливими властивостями живих
організмів є ріст та розвиток.
Ріст — це кількісні зміни в організмі,
завдяки яким збільшуються його розміри,
поверхня, об'єм, маса тіла.
Ріст (за періодичністю)
Безперервний
Періодичний
Ріст (за тривалістю)
Необмежений
Обмежений
(до смерті)
(до статевої зрілості)
Ріст регулюють гормони – біологічно
активні речовини, що прискорюють поділ
клітин. У рослин їх називають
фітогормонами.
Розвиток — це якісні зміни, що
відбуваються в організмі і зумовлюють
його формування. Під розвитком
розуміють зміни, які ведуть до появи
нових якостей в системі.
Розрізняють два типи розвитку:
індивідуальний та історичний.
Розвиток
Онтогенез
Філогенез
Індивідуальний розвиток (онтогенез) це розвиток від моменту зародження
окремого організму до його смерті.
Історичний розвиток (філогенез, або
еволюційний) — це розвиток організму
в процесі виникнення світу взагалі.
Хоча розвиток організму пов'язаний з ростом, це
не одне й те саме. Свідченням може слугувати те,
що на полі при одночасному висіванні насіння ріст
у висоту може бути однаковим, а от цвітіння та
дозрівання плодів — різним. У тварин таким
прикладом є різна швидкість статевого розвитку
при однаковому рості у двох тварин.
Розвиток рослини
Зародок (у насінні) →
проросток → молода
рослина → зрілість
(плоди з насінням)→
старіння → смерть
Розвиток у тварин
Зародок (яйце чи
організм матері) →
народження
(вилуплення з
яйця) → личинка
(ріст малюка) →
статева зрілість →
старість → смерть
Розвиток
Прямий
Непрямий
Розвиток тварин буває прямий (коли
дитинча подібне на дорослу особину,
наприклад, кішка) та непрямий (личинка
живе в іншому середовищі та неподібна
на дорослу особину, наприклад, метелик,
хрущ).
Будова живих організмів.
Організми клітинної будови
Одноклітинні
(водорості,
найпростіші
тварини )
Багатоклітинні
(рослини, тварини,
гриби)
Спільним для більшості живих організмів є їх
будова. Всі живі організми, крім вірусів мають
клітинну будову. Залежно від кількості клітин, які
забезпечують життєдіяльність організму
розрізняють:
• одноклітинні (мають лише одну клітину,
яка виконує всі основні функції
(живлення, дихання, розмноження…) До
них належать бактерії, водорості,
найпростіші тварини;
• багатоклітинні (складаються з великої
кількості клітин, які єднаються у групи,
кожна група клітин виконують свої
функції, а саме: забезпечують
розмноження, дихання, живлення
організму). До них належать більшість
рослин, тварин та грибів.
Спробуйте відповісти на
питання:
1. Перелічить основні властивості
живих систем?
2. Що ви розумієте під поняттям
«обмін речовин»?
3. Що таке розмноження?
4. Чим відрізняються між собою
ріст та розвиток?
Спробуйте відповісти на
питання:
5. Яким може бути ріст у живих
організмів?
6. Чим відрізняються між собою
онтогенез та філогенез?
7. На конкретних прикладах поясніть
відмінності між прямим розвитком та
непрямим?
8. Що таке подразливість? Її значення
у житті живих організмів?
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
46
Размер файла
1 118 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа