close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Osnovi_informatike

код для вставкиСкачать
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ
Јагодина, школска 2009/10
Дефиниције
Реч информатика настала је конструкцијом француских
речи INFORMATION и AUTOMATIQUE (аутоматска
обрада података) спојио их Филип Драјфус (1962)
У Немачкој: Наука о компјутерима
У Русији: Интегрална наука која проучава структуру и
својства научних информација и законитости у
информационо-документационој делатности
Француска академија наука (1966): ’Информатика је
наука о рационалној обради информација, пре свега
помоћу аутоматских машина, с тим да се информација
сматра носиоцем људских знања и комуникација у
области технике, економије и других друштвених наука. ’
Дефиниције
Информатика је наука чији је домет и метод
везан за теоријске и практичне радове у
области логике, математике, лингвистике,
формалне граматике као и за савремене
компјутере.
Информатика је наука која има за предмет
производњу информација, конструкцију и
функционисање информационих система,
њихову конкретну примену у конкретној
реалности, а у оквиру унапред датих
циљева.
Области којима се бави информатика
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Програмирање и програмски језици
Оперативни системи
Базе података и информациони системи
Вештачка интелигенција и експертни системи
Мултимедија и компјутерска графика
Рачунарске мреже и комуникације
Архитектура рачунара
Пословна примена рачунара
Примена рачунара у образовању
Контрола процеса и аквизиција података
Примена рачунара у разним научним областима
Основни појмови о PC рачунарима
- дефиниције
Рачунар је сложени склоп састављен од
различитих уређаја, који има могућност
извршавања програма за обављање послова
различите намене, меморисања велике
количине организованих података и њиховог
коришћења по потреби (умножавања, измене,
преношења итд.).
• Hardware– сви материјални (механички, електронски,
магнетни и оптички) делови који су међусобно
повезани и функционално усклађени
• Software– системски и апликативни програми, као и
програми за мрежни протокол и сви подаци у рачунару
HARDWARE
Периферни уређаји: Улазни
Излазни
Улазно-излазни
Централна јединица
Монитор
Тастатура
Миш
Остали периферни уређаји
Кућиште микрорачунара
(Централна јединица )
Desktop
Са предње стране: Са задње стране :
•ЦД РОМ уређај
Tower
•Флопи диск уређај
•Power- Главни
прекидач
•Ресет
•Визуелни
индикатори тј.
лампице
•Отвор за
вентилацију
•Прикључци за струју
•Конектори
Тастатура
Delete
Функцијски тастери Backspace
Нумеричка тастатура
Словна тастатура
Esc
Space
Shift
Ctrl
Alt
Enter
Навигациони
тастери
Елементи централне јединице
Графичка
карта
Модем
DVD-ROM
Hard-diks
Матична плоча
Flopy-disk
SOFTWARE
Системски софтвер
Апликативни софтвер
Оперативни систем је скуп
Апликативни софтвер
рутина системског софтвера
представља различите
који је смештен између
услужне програмске пакете
апликационог програма и
који се могу користити за:
хардвера. Он је све време
активан и присутан у рачунару Обраду текста, слика, звука
и:
Графо-аналитичку обраду
• обезбеђује правилан рад
података
рачунара
Креирање анимација
• омогућава интеракцију са
Креирање презентација
корисником
(мултимедијалних,
• контролише извршавање свих
Интернет)
осталих програма
Коришћење услуга
Интернета
Оперативни систем
(Системски софтвер)
Примери:
•
•
•
•
•
DOS
WINDOWS (95, 98, Me, 2000, NT, XP)
LINUX
UNIX
OS/2
Desktop
Windows
(Радна
површина)
Иконе
Recycle bin
(корпа за
отпатке)
Start дугме
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
4
Размер файла
1 772 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа