close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИНФОРМАТИКА - Универзитет у

код для вставкиСкачать
ИНФОРМАТИКА
Уводно предавање
О предмету
Стручна литература
•
Материјал за предавања и вежбе у електронској форми
(постављен на интернет презентацији предмета, и на свим
рачунарима у рачунарској учионици).
www.dif.bg.ac.yu
•
Ненад Митић, Основи рачунарских система, 2. издање, Београд,
CET 2003.
•
Ron White, Како раде рачунари, 7. издање, Београд, CET 2004.
•
Група аутора, ECDL модули 1-7, Београд, Интегра, 2005
•
Дејан Ристановић и сарадници, РС водич кроз примене разунара,
Београд, РС Pres, 2006.
•
PC 2005 (електронско издање часописа РС, свих 115 бројева).
Садржај предмета
1.
КОМПОНЕНТЕ РАЧУНАРА
2.
УЛАЗНЕ И ИЗЛАЗНЕ ЈЕДИНИЦЕ
3.
УРЕЂАЈИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА
4.
КОМПЈУТЕРСКЕ МРЕЖЕ
5.
ВРСТЕ ПОДАТАКА
6.
ЕФЕКТИ КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА (ИТ)
7.
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Садржај предмета
Садржај предмета
Садржај предмета
Оцењивање
Практични део испита траје 2 час и 15 минута. Испит се ради у
учионици за информатику уз обавезно присуство наставника или
сарадника. Задаци се решавају употребом рачунара. Задаци су
подељени у три целине. Проверава се знање и вештине стечене током
часова вежби. Задаци су истог карактера као и они рађени на вежбама.
За време испита није дозвољена комуникација са осталим колегама.
Студент је положио практични део испита уколико сакупи 75% и више од
укупног броја бодова.
Студент који је положио сва три колоквијума и задовољан је добијеном
оценом ослобађа се полагања практичног дела испита.
Практичним испитом се провервају све целине обрађене на практичној
настави. За сваку целину је дат опис и садржај елемената који ће бити
предмет практичног дела испита. Из тих елемената формирају се испитни
задаци у којима је свака целина заступљена равномерно.
Оцењивање
Теоријски део испита:
Усвојеност градива са теоријских предавања проверава се уз помоћ тзв.
теста вишеструких одговара (multiple choice test). Испит (тест) се
ради у анфитеатру, уз обавезно присуство насавника или сарадника и
траје 45 минута. Тест садржи тридесет и шест питања. За свако питање
понуђено је четири одговора од којих је само једно тачно. Студент
треба да (на за то предвиђено место) упише редни број (или слово) под
којим је тачан одговор. Студент је положио теоријски део испита
уколико сакупи 75% и више од укупног броја бодова.
Оцењивање
Оцењивање
PRIMER:
ECDL Sertifikat
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3
Размер файла
240 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа