close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Първи урок

код для вставкиСкачать
Информация
• Информация е сведение за хора, животни, предмети
и явления от околната среда.
•
Информацията можете да представите чрез:
текст – букви, цифри и други специални
звук – разговор, музика;
картинка – графично изображение;
видеоизображение;
жестове.
знаци;
Информатика
• Терминът "информатика" (фр.
informatique) е съкращение от
information (информация) и
automatique (автоматика) и буквално
означава "информационна
автоматика".
• Широко разпространен е и английския
вариант "Сomputer science", което
буквално означава "компютърна
наука".
• Информатиката е наука, която изучава
начините за събиране, съхраняване,
обработване и разпространяване на
информацията чрез компютър.
Основни информационни
дейности
Събиране на
информация
Преработване
на информация
Съхраняване
на информация
Разпространяване
на информация
История на
изчислителната
техника
Етапи:
• Предмеханичен етап (до ХV в)
• Механичен етап (ХVІ – ХІХ в)
• Електромеханичен етап (до ср.
ХX в)
• Електронен етап (от 1946 до
2004)
Предмеханичен етап:
• Пръсти на ръцете
• Абак (сметало)
Механичен етап:
• Леонардо да
Винчи (1452-1519)
– описва идея за
сметачна машина.
• По неговите
чертежи IBM преди
няколко години
създават
работоспособна
машина.
• Блез Паскал (16231662) – през 1641 г.
конструира първата
механична сумираща
машина “Колело на
Паскал”
• Готфрид Лайбниц (1646-1716) – през
1676 г. усъвършенства “Колелото на
Паскал” и то вече извършва четирите
основни математически операции
(събиране, изваждане, умножение и
деление).
• Карл Томас – през 1818 г. организира
фабричното производства на сметачна
машина и я нарича аритмометър.
Идеята взел от френския тъкач Жозеф
Жикард, който въвел перфокартите за
автоматичен контрол на нишките.
• Чарлз Бабидж (1792-1871) – създава
през 1822 г. механична изчислителна
машина – предвестник на съвременния
компютър
Устройство на сметачната машина според
Бабидж:
Склад – устройство за съхраняване на
числата;
Фабрика – устройство за извършване на
операциите
Устройство за управление на
изчислителния процес;
Устройство за въвеждане на числа;
Устройство за показване на
резултатите.
Първият програмист
• Над 200 чертежа представлявал
проекта на Чарлз Бабидж , но
поради липса на средства не успял да го
довърши.
• През 1840 г. изнася лекция в Италия,
където присъствала Графиня Ада
Лъвлейс (1816-1852) – дъщеря на Дж.
Байрон, която превежда лекциите на
Бабидж на английски. Тя е известна в
историята като първия програмист.
Електромеханичен етап:
• Херман Холерит (1860-1919) – през 1889 г.
създава сортираща машина за преброяване на
населението. Обработката на предишното
преброяване отнело 7 години, а Холерит се справил
за 6 седмици и преброил 62 000 000 човека.
• 1924 г. – компанията на Холерит се преименува в
IBM (International Business Machines). През 1935 г.
представя ел.калкулатор с електромагнитни релета,
който извършва операцията умножение за 1 секунда
и донася на фирмата огромна популярност.
• Конрад Цузе – през 1941 г. създава сметачна
машина като използва електромагнитни релета и
дава идеята за използване на двоичната бройна
система.
Електронен етап
• Джон Атанасов (1903-1995) – бащата на
съвременния компютър. Негова е идеята
за използване само на електронни
елементи.
• 1944-1945 г. АВС компютър (AtanasoffBerry Computer), който решава система от
29 уравнения с 29 неизвестни за 1 час.
Предишният рекорд е бил 381 часа.
• Използва вакуумни лампи, двоична бройна
система, памет и логически схеми за
смятане.
Първият компютър ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Computer )
• Създадена през 1946 г. от Джон Мокли, който
откраднал идеята от Джон Атанасов и Бери.
• Състояла се от:
– 18000 вак. лампи и повече от 80000 др. компоненти,
за които били нужни 150 kW ел.енергия;
– Тегло – над 30 тона;
– Извършвала 300 операции в сек.
• Въвеждането на програмите ставало със
специални превключватели и отнемало около
седмица...
Професор Джон Атанасов
• Роден е на 4 октомври
1903 г. в град
Хамилтън, Ню Йорк.
• Бащата е Иван
Атанасов - български
имигрант.
• След 30 годишна
борба в съда е
завоювал правото
да го наричат
Създател на
компютъра
Джон фон Нойман
• През 1946 г. формулира
основния принцип на
електронно-изчислителните машини,
който се използва в архитектурата им
до днес.
Данните и програмите трябва да се
съхраняват съвместно в обща
памет.
• Всички компютри оттогава насам са с
фоннойманова архитектура
Две основни понятия в
компютърния свят
• Хардуер (от анг. hardwareтвърда част)- апаратна част.
Всичко, което можем да пипаме с
ръце.
• Софтуер (от анг. software- мека
част)- това са всички програми.
ПОКОЛЕНИЯ КОМПЮТРИ
І поколение (1946-1958)
• За външна памет се използват
магнитни ленти.
• Градивни елементи на оперативната
памет са електронни лампи.
• Малка скорост на операциите, ниска
производителност и огромни размери.
• Еднопрограмен режим.
ІІ поколение (1959-1963)
• Транзистори вместо
електронни лампи и помалки размери.
• За външна памет –
магнитни дискове.
• По-бързи и по-надеждни
в работата си.
• 1957 г. - Създаден е
първият език за
програмиране FORTRAN
• 1958 г. - изобретена
интегралната схема.
ІІІ поколение (1964-1970)
• Интегрални електронни схеми
за памет и процесор.
• Магнитни дискове.
• Многопрограмен режим.
• Малки размери и по-висока
производителност
• 1964 г. - Дък Енгелбърт
измисля и патентова
мишката.
• 1968 г. -Іntel
• 1969 г. – Завършен е
военният проект ARPANet
ІV поколение (1971-2003)
• Intel произвежда първия
микропроцесор в света – Intel
4004.
• Интегрални схеми с висока
степен на интеграция,
съдържащи около 10000
логически елемента в един
кристал.
• Висока скорост на
изпълняваните операции
(60000 оп. в сек.), висока
производителност.
Описание и технически
параметри на компютърна
система
Блокова схема
ЦП(CPU)
УУ
АЛУ
ОП
Регистри
RAM
ROM
СИСТЕМНА ШИНА
К1
К2
К3
ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА
СИСТЕМНО
УСТРОЙСТВО
ЦЕНТРАЛЕН ПРОЦЕСОР(ЦП)- CPU (Central
Processing Unit)
• АРИТМЕТИКО- ЛОГИЧЕСКО
УСТРОЙСТВО
• РЕГИСТРИ
• УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО
• ТАКТОВА ЧЕСТОТА(Hz)- брой
операции, извършвани за 1 секунда.
• РАЗРЯДНОСТ- количеството данни,
които процесорът може да обработи
за един такт (8, 16, 32, 64 битови).
ЦП
ЦП
ВЕНТИЛАТОРИ
ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ(ОП)
• ОСНОВНО ЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА
• МЕРНИ ЕДИНИЦИ
– Bit- най- малката единица за измерване на
информация. Част от паметта, съдържаща
1 или 0 ;
– Byte(1Byte= 8bit);
• RAM(RANDOM ACCESS MEMORY)
• ROM(READ ONLY MEMORY)
RAM
RAM
Квантуване на мерните единици
Мерни
единици
Брой
Битове/
Байтове
К
М
G
T
(Кило)
(Мега)
(Гига)
(Тера)
1024
1048576
1073741824
1099511627776
(210)
(220)
(230)
(240)
HDD(HARD DISK DRIVE)
ТВЪРДО ДИСКОВО УСТРОЙСТВО
HDD(HARD DISK DRIVE)
СИСТЕМНА ШИНА
• КАБЕЛИ
• ДЪННА ПЛАТКА (Motherboard или
Mineboard)- обединява всички
компоненти на една компютърна
система и синхронизира техните
действия.
СИСТЕМНА ШИНА
ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА(ПУ)
• Единствените устройства, с които
комуникираме.
• Видове ПУ:
– ВХОДНИ
– ИЗХОДНИ
– ВХОДНО- ИЗХОДНИ
ВХОДНИ
КЛАВИАТУРА
КЛАВИАТУРА
Оптични устройства
• CD (Compact Disk)
• DVD (Digital Video Disk)
• RW (ReWriteable)
• CD-RW
• DVD-RW
CD и DVD DRIVE
ИЗХОДНИ
Характеристики на монитора
•
•
•
•
Основно изходно устройство
Размер на монитора (1“=2,54 см.)
Пикселно представяне изображението
Разделителна способност или
резолюция (800x600, 1024x768,
1280x800 и др.)
• Технологии на работа:
– CRT- електронно-лъчева тръба
– LCD (Liquid Crystal Display)- теченокристален екран
Размер на монитор
МОНИТОР
3D ОЧИЛА
Входно- изходни
•ZIP устройства
•Външни памети
•Флопи- дисково
устройство- FDD
•Модем
•RW Drive (презаписващо
устройство)
USB DRIVE(FLASH)
КОНТРОЛЕРИ
• VGA (Video Graphic Adapter)- видео
карта
• SOUND CARD
• LAN (Local Area Network) CARDмрежова карта
• SERIAL PORT- USB, COM, LPT и др.
VGA
ЗВУКОВА КАРТА
История на Интернет.
Основни начини за
достъп
Причина за възникването на
Интернет
• През 1957- Съветският Съюз пуска Спутник,
първият направен от човека сателит на земята.
• Формира се Advanced research Project
Agency (ARPA)- отговор на Съединените
Щати.
• В началото на 60-те Paul Baran в Rand
Corporation размишлявал върху много прост
проблем: Как да бъде сигурен, че при атомна
атака, военната мрежа ще продължи да
работи.
Възникване на Интернет
• През 1969г. ARPA инсталира
първата компютърната мрежа в
Калифорнийския университет в
Лос Анджелис.
• Същата година към тази мрежа се
включват още три университета и е
наречена ARPANET.
• Използва се за по-ефективно
сътрудничество в сферата на
образователно и научноизследователските тематики.
Глобализиране на Интернет
• На 1 Юни 1990 първоначалната
ARPANET се разпада.
• На 6 Август 1991 Tim Berners- Lee,
физик от CERN Швейцария,
изобретил World Wide Web (Web),
начин да се организира
информацията като модел
удобен за работа.
Развитие на технологията
1965 г.
1968 г.
1997 г.
1971 г.
Компютърна мрежа (КМ)
• КМ представлява съвкупност от свързани
помежду си компютърни системи, които
работят съвместно.
• За съвместната им работа е необходимо:
Хардуерна част- компютърна система (КС),
мрежови устройства;
Софтуерна част- операционна система (ОП) за
персоналния компютър (ПК) и мрежова
операционна система за комуникация с другите КС;
Операторна част- администриране (настройване на
мрежата).
Видове компютърни мрежи
• Локална мрежа (Local Area
Network- LAN)- в рамките на една
стая, сграда или близки сгради;
• Регионална (Metropolitan Area
Network- MAN)- свързва няколко
LAN в обособен географски регион;
• Глобална (Wide Area NetworkWAN)- световна мрежа;
Доставчици на Интернет
• Глобални- доставят на други
фирми, локални доставчици и по
някога и на потребителите (БТК,
Мтел, Цифрови Системи и др.).
• Локални- взимат от глобалните
доставчици и разпределят на
потребителите.
Начин за свързване към Интернет
• Кабел.
• Безжична връзка:
–Wireless;
–Мобилна връзка.
• Телефонна връзка чрез
модем.
Видове връзки и скорост
Вариант за свързване
Аналогов модем
ISDN линия
Наета линия T-1
Максимална скорост на
предаване
56 Kbps (килобита в секунда)
128 Kbps
1,544 мегабита в секунда
(Mbps)
Европейски аналог: Е1
2,048 Mbps
Наета линия T-3
Кабелен модем
45 Mbps
56 Kbps
Оптична линия (OC-3)
155 Mbps
Оптична линия (OC-12)
622 Mbps
ISDN
• ISDN (Integrated Services Digital
Network)- цифрова мрежа с
интеграция на услугите.
• ISDN позволява прехвърлянето
по един проводник или оптично
влакно на човешки глас,
цифрови данни и видео.
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
20
Размер файла
5 508 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа