close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

“МАГИЯТА НА ХИМИЯТА”

код для вставкиСкачать
“МАГИЯТА НА ХИМИЯТА”
Стефка Михайлова и Юлиана Терзийска
Езикова гимназия“Акад. Л.Стоянов“–
гр.Благоевград
НАЧАЛО
В нашето училище учебният предмет „Химия и опазване на
околната среда“ се изучава в непрофилирана форма на обучение.
Насърчаването на учениците към изява на знанията на сцена е
един от най-ефективните методи за по-бързото и достъпно
овладяване на знанията в „магията“ на природните науки.Така
науката достига до тях, зареждайки ги с емоция от това да
бъдат на сцена.
ЦЕЛ
Целта на това представление е чрез прилагането на
междупредметни връзки да се постигне качествено обучение по
предмета „Химия и опазване на околната среда“, а
извънкласната форма на обучение - като място за изява на
знанията по химия.Така учебната дисциплина ще стане
интересна и привлекателна за учениците.
Целта на това представление е чрез прилагането на
междупредметни връзки да се постигне качествено обучение по
предмета „Химия и опазване на околната среда“, а
извънкласната форма на обучение - като място за изява на
знанията по химия.Така учебната дисциплина ще стане
интересна и привлекателна за учениците.
ПОДГОТОВКА
Учениците сформираха екипи, които да работят по
подготовката на вечерта:
-екип по написване на сценария;
-екип за изработване на покани;
-екип по събиране на информация за научната дейност на
известни учени, работили в областта на химията;
-екип от ученици, които по свое желание да демонстрират
интересни и забавни химични опити пред своите съученици;
-екип за изготвяне на постери, които да бъдат използвани за
сценичен декор и в подкрепа на различните професии,
използващи химията в тяхното ежедневие.
ЗАДАЧИ
да насочим учениците към подходяща литература за живота и
дейността на видни учени-химици;
да провокираме познавателните интереси на учениците към
химията чрез изявата им на сцена;
участие на учениците в организирана извънкласна работапостановка, постерна изложба, изготвяне на макети.
ВЕЧЕР НА ХИМИЯТА
Магията под всякаква форма представлява за хората нещо мистично и
тайнствено.Трудно е да се разбере магията, но за това на помощ идва
науката - химия. И така в духа на мистиката започва нашето
представление. Вечерта се представи в три части при следния сценарий:
ПЪРВА ЧАСТ: ЗАБАВНИ ОПИТИ
Водещите представят специалните гости и внасят акцент
върху факта, че 2011 година е обявена за Международна година
на химията, като след тези встъпителни думи правят обзор от
възникването на химията до наши дни.
С подходящи думи и много патос от тяхна страна, гостите на
вечерта и учениците от гимназията са завладяни от чудесата
на химията.
Екип-ученици демонстрира ефектни опити, като всеки ученик
излиза
пред
предварително
подготвена
за
целта
демонстрационна маса, заредена с реактиви и стъклария за
съответния опит. Забъркват химически „коктейли“ пред
прехласнатите погледи на съучениците си, рисуват моментални
портрети на изявили се преди тях “експериментатори”,
изследват и доказват наличие на нишесте в хранителни
продукти, демонстрират знанията си
за електролити,
йоннообменни процеси (получават „сок“ от портокал, прясно
мляко),
“вино“ от вода, показват на съучениците си „Градините на
Семирамида“, където колонии от водорасли в чудни цветове
растат пред очите им, изработват „магически цветя“, палят
огън без кибрит и заповядват на различни вещества да
светят в чудни огньове, а кулминацията идва, когато
показават „изригването“ на „истински“ вулкан.
И когато всичко изглежда магическо и нереално, на помощ
идват участниците във вечерта, които благодарение на
знанията, придобити в часовете по химия, дават обяснение
на всичко, видяно от екзалтираните им съученици.
ВТОРА ЧАСТ
Химичната наука се разкрива в своето великолепие пред хората,
посветили се на нея! Ненапразно тази интересна наука се слави
като наука на чудесата. Прав е великият руски писател
Максим Горки като казва, че в нея е скрито човешкото щастие.
Един след друг пред участниците в „Клуб приятели на
химията“ излизат представители на различни професии, за да
отговорят на зададените им от тях въпроси - как помага
химията в тяхната ежедневна работа?
ТРЕТА ЧАСТ:ВИКТОРИНА
Въпросите са подбрани от екипа ученици, така че да
съответстват на знанията, които са придобити в часовете по
химия.Учениците, които дават верни отговори на зададените
въпроси от страна на водещите, са възнаградени със специални
награди - ученически пособия и занимателни игри.
ЕПИЛОГ
Вечерта завършва като всички участници излизат със
запален бенгалски огън в ръка. Екипът ученици, подготвил
предварително презентация със знанията, които имат по
информационни технологии и химия, запознават всички с
живота и делото на Мария Кюри, показват интересни факти
от областта на химията и накрая за фокусиране интереса и
вниманието на публиката пред очите на всички от екрана
започва истинско шоу на опити, свързани с огън и пламъци,
оцветени в искрящи цветове на фона на подходяща музика.
ИЗВОДИ
учениците успяха да реализират усвоените знания от
учебните часове по съответните предмети в изява на
сцената;
развиха творческото си мислене чрез показването на
театрална сценка във втората част, изработване на
мултимедийни продукти, постери и макети.
бе постигнато повишаване на интереса на учениците към
предмета „Химия и опазване на околната среда“. Всичко
това допринесе и за духовното израстване на учениците,
а то от своя страна и за повишаване качеството на
обучение.
В нашата работа винаги се стремим по нетрадиционен начин
да осъществим междупредметните връзки и ние смятаме, че
подготвената и представена вечер на химията остави трайни
следи у учениците от нашата гимназия.
Какво по - добро от това учениците ни да се чувстват готови за
предизвикателствата на днешния динамичен, глобален свят!
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
За всички участници във „Вечерта на
химията“ наградата е торта „Периодична
Ето я и самата торта!!!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
17
Размер файла
4 102 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа