close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ”
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
Социология
Социология
Настоящия момент ...
Подадени заявления - по райони
Подадени заявления - общо
9
5
83
25
21
6
7
10
2492
Подадени заявления - брой
Направени консултации - брой
гр. София
ЮЗР
ЮИР
СЦР
ЮЦР
СЗР
СИР
В подкрепа на хората
Проектни мениджъри
Избрани 5 проектни мениджъри: за гр. София, Югозападен,
Югоизточен, Северен централен и Южен централен район
за Северозападен и Североизточен район: публикувана е нова
обществена поръчка и крайният срок за подаване на оферти е
24.09.2012 г.
Обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвяне
на технически паспорти
Избрани изпълнители за гр. София и за 4 района за планиране:
Югозападен, Южен централен, Северозападен и Североизточен район
за Северен централен и Югоизточен район: публикувана е нова
обществена поръчка и крайният срок за подаване на оферти е
27.09.2012 г.
Предстоящо
Информационна кампания
Информационни дни във всеки град - 36 града
17.09.2012 – 03.11.2012
Излъчване на видеоклипове – в телевизия, радио и
интернет
Информационни карета в националната и регионалната
преса
ВИДЕОКЛИП
www.mrrb.government.bg, секция “Обновяване на жилища”
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
4
Размер файла
4 771 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа