close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

институт по социология - бан социални последици на

код для вставкиСкачать
ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ - БАН
СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ
НА ПРЕХОДА И ТРАНСФОРМАЦИЯТА
В ПРОЦЕСА НА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА
(Проект по национална програма
“Българското общество – част от Европа”)
Научен ръководител: ст.н.с. д-р Теменуга Ракаджийска
E-mail: temenugar@dir.bg
София, 2004
Промяна на качеството на живота през последните 10 години
35
30,7
30
25
22,3
20
21,6
21
15
10
5
2,7
1,7
0
Съществено се Подобри се в Остана същото
Влоши се в
Съществено се
подобри
известна степен
известна степен
влоши
Не мога да
преценя
Месечна сума, с която разполага член от домакинството
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Под 120
лв.
121-150
лв.
151-200
лв.
201-250
лв.
251-300
лв.
301-350
лв.
351-400
лв.
401-500
лв.
Над 501 Без доход
лв.
Каква част от доходите се изразходват за храна
Много малка част (до
10%); 1,7
Малка част (до 25%);
Почти целия доход; 8,5
14,8
Повече от половината
(до 75%); 32,1
Почти половината
(около 50%); 43
Поставени цели през следващите 1-2 години
Да постигна много
неща; 20,1
Просто да оцелея; 14,7
Да подобря живота си
поне малко; 65,2
Планове за бъдещето
Имам планове за
следващите години;
22,2
Не правя планове,
живея ден за ден;
28,8
Наясно съм какво
ще правя
следващите 5-6
месеца; 49,1
Направени промени през последните 10 години
88,4
85,6
90
77,7
80
70
60
50
40
22,3
30
20
11,6
14,4
10
0
Смяна на образованието
Смяна на специалността
Да
Не
Смяна на квалификацията
Кога България ще бъде готова за членство в ЕС
25
20
20,5
18,8
15
19,9
19,9
15,4
10
5
0,1
0
До 2-3 години
До 5 години
До 10 години
Над 10 години
Не мога да
преценя
Никога
Трябва ли хората да имат възможоност да влияят върху
решенията на властта
94,9
92,3
100
90
80
70
60
50
40
30
7,7
5,1
20
10
0
На централната власт
На местната власт
Да
Не
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
3
Размер файла
278 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа