close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Хэрхэн дипломын ажилаа

код для вставкиСкачать
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Геологи, Газрын Тосны Сургууль
ХЭРХЭН ДИПЛОМЫН
АЖЛАА АМЖИЛТТАЙ
БИЧИЖ ХАМГААЛАХ ВЭ?
Илтгэгч: Б.Болдх??
2008-2012 оны т?гс?гч
Диплом бичихэд м?рд?х хамгийн гол 3 зарчим:
?
Материалаа цуглуулах
?
?ндэслэлээ з?в гаргах
?
Цаг хугацаагаа чанд баримтлах
Диплом бичих заавар
?
Дипломын ажил
Ер?нхий б?лэг
? Геологийн б?лэг
? ?мн?х судлагдсан
байдал
? Судалгааны хэсэг
? Судалгааны арга,
аргачлал
? ?рд д?н
? Д?гнэлт
? Ашигласан материал
? Хавсралт
?
?
Дипломын т?с?л
? Ер?нхий
б?лэг
? Геологийн б?лэг
? Аргачлалын хэсэг
? ?йлдвэр-техникийн
хэсэг
? Т?с?в
? Д?гнэлт
? Ашигласан материал
? Хавсралт
Ямарваа нэг ажлыг хийхдээ ?ргэлж
зорилгоо тодорхойлж байх хэрэгтэй!
?
Дипломын ажлын/т?слийн зорилго нь
сурсан мэдлэгээ бататган г?нзгийр??лж,
суралцаж буй чиглэлийн х?рээнд
онол,
практикийн судалгаа шинжилгээ хийсний
?ндсэн дээр шийдвэрлэвэл зохих асуудлыг
илр??лж, т??нийгээ хэрэгж??лэхэд чиглэнэ.
?Зорилгог?й х?н сэл??рг?й завьтай адил?
Диплом бичихэд тавигдах ?ндсэн шаардлагууд:
?
Сэдвээ сонгох
Аль болох ??рт?? сонирхолтой сэдэв сонгох
? Практик ач холбогдолтой байх
? Шинэлэг санаа дэвш??лэх
?
?
Сэдэвтэйгээ холбоотой судалгаа хийх
Материал цуглуулах (?йлдвэрлэлийн дадлагаар)
? ?мн?х диплом бичсэн оюутнуудын дипломын
ажилтай танилцах
? Диплом хамгаалалтанд сууж, туршлага судлах
?
?
Удирдагч багшаа з?в сонгох
Диплом бичихэд тавигдах ?ндсэн шаардлагууд:
?
?
Агуулга боловсруулах
Т?л?вл?г?? гаргах
? ?злэг
1,2,3
? Урьдчилсан хамгаалалт
? Ш??мж
? Жинхэнэ хамгаалалт
?
?
Удирдагч болон з?вл?х багштайгаа нягт
холбоотой ажиллах
Хугацаандаа амжуулж ?г?х
Диплом бичихэд тавигдах ?ндсэн шаардлагууд:
?
Дипломын формат
?
?
?
?
?
З?в бичих, найруулах
?
?
?
?
Фонтын т?р?л - Times New Roman
Фонтын хэмжээ -12
Цаасны хэмжээ ? А4, зураг А4, А3, А2
Хуудасны тохиргоо Top-20мм; Bottom-40мм; Left-40мм;
Right-25мм
?г ?сгийн алдаа
Нэр томъёо буруу ашиглах
Найруулгын алдаа
Иш татах, холбоос хийх
?
?
?
?
Ашигласан материалын дугаар [1]
Хавсралтын нэр, дугаар
Зургийн нэр, дугаар
Х?снэгтийн нэр, дугаар
Диплом хамгаалалт
?
Илтгэлээ (power point) бэлдэх
Сонирхолтой хийх
? Аль болох зураг их оруулах, текст бага байх
? Энгийн, ойлгомжтой байх
? Ц??х?н слайд байх
?
?
Хэл ярианы чадвараа х?гж??лэх
Бэлдэх
? Дасгал сургуулилалт хийх
? Сандрахг?й байх
? ??рт?? итгэлтэй байх
? Асуултанд хариулах чадвартай байх
?
Дипломоо бичиж, амжилттай хамгалахад тань
амжилт х?сье!
АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА Б?ХЭНД
БАЯРЛАЛАА!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
35
Размер файла
142 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа