close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Національна рамка кваліфікацій вищої освіти України

код для вставкиСкачать
“Національна рамка кваліфікацій вищої
освіти України”
Матеріали
до виступу Міністра освіти і науки України «Створення національної рамки
кваліфікацій у вищій освіті України» на неформальній конференції міністрів
освіти шести країн-учасниць Болонського процесу (Азербайджан, Вірменія,
Грузія, Молдова, Росія, Україна) і трьох країн-спостерігачів (Казахстан,
Киргизстан, Таджикистан) за сприяння Ради Європи і Міністерства освіти і науки
Вірменії, м. Єреван, 8-9 вересня, 2008 р.) Виступаючий від України Іван Бабин
Приєднання України до Болонського
процесу істотно вплинуло на цілі і зміст
національної системи вищої освіти
В якості значущих орієнтирів її розвитку
на
перший
план
вийшли
завдання
узгодження системи вищої освіти, що
відповідають основним положенням щодо
створення ЄПВО
Створення національної рамки кваліфікацій
вищої освіти забезпечить:
- взаємне визнання на європейському та
міжнародному рівні документів про освіту
та навчання
- запровадження
додатку
до
диплома
європейського зразка
- підвищення мобільності студентів, наукових
і науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів
- конкурентоспроможність випускників на
національному та міжнародному ринках
праці і надання освіті високої якості
Цілі національної рамки кваліфікацій вищої
освіти:
- опис взаємозв’язку між кваліфікаціями, що
існують в країні, визначення траєкторій навчання
зробити
існуючі
кваліфікацій/ступені
легкозрозумілими
для
студентів,
батьків,
роботодавців, викладачів
- допомога вищим навчальним закладам у
створенні нових освітніх програм, а також
підвищення рівня існуючих
- розвиток системи забезпечення якості освіти
- сприяння сумісності і порівнянності з
міжнародними рівнями та
спрощення процесу
визнання академічних ступенів
- врахування вимог суспільства до системи освіти
та сприяння опису відповідних кваліфікацій
- сприяння навчанню впродовж життя
Структура освіти України на даний період
Рамка кваліфікацій системи вищої освіти України
Структура
Рівні освіти
освіти
Незакінчена
вища освіта
Вища
освіта
Базова вища
освіта
ОсвітньоНавчальні
Період
кваліфікаційні
заклади
навчання
рівні
Професійне
Молодший
училище
3 роки
спеціаліст
Коледж
Інститут
Академія
Повна вища Університет
освіта
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Документ
про освіту
Диплом
молодшого
спеціаліста
Диплом
4 роки
Бакалавра
Диплом
+1 роки
Спеціаліста
Диплом
+1.5 роки
Магістра
Післядипломна освіта
Структура освіти
Післядипломна освіта
Докуме
Рівні
Науковий Період
Навчальні заклади
нт про
освіти
ступінь навчання
освіту
Вищий навчальний
заклад
Післядипломна науковокваліфікаційна програма
Вищий навчальний Кандидат
заклад
наук
Найвища науковокваліфікаційна програма
Вищий навчальний
заклад
Доктор
наук
Модернізація структури освіти України із врахуванням вимог ЄПВО
Тип
документа, що
підтверджує
кваліфікацію
Навчальний
заклад, який
присвоює
кваліфікацію
Диплом
Доктора
Університет
Ріве
нь
Назва
кваліфікації
ІІІ цикл
Докторська
програма
V
Доктор
ІІ цикл
Магістерська
програма
ІV
Магістр
60-120
Диплом
Магістра
Університет,
академія
І цикл
Бакалаврська
програма
IIІ
Бакалавр
180-240
Диплом
Бакалавра
Інститут, коледж
в структурі ун-ту
120
Спеціаліст,
Диплом про
вищу освіту
Коледж
60
Молодший
спеціаліст,
Сертифікат про
вищу освіту
Коледж
Цикл
короткий цикл
всередині І
циклу
Професійна
вища освіта
ІІ
I
Спеціаліст
Молодший
спеціаліст
ЄКТС
Розміщення кваліфікацій в рамці кваліфікацій
Попередні академічні/
наукові ступені
(до реформи)
Еквівалент
(після реформи)
Науковий ступінь доктора ступінь Доктора
наук
Науковий ступінь
кандидата наук
ступінь Доктора
Спеціаліст (5-6 років)
ступінь Магістра
Спеціаліст (4 роки)
ступінь Бакалавра
Молодший спеціаліст
(не менше 2 років)
Спеціаліст, диплом про
вищу освіту
Молодший спеціаліст
(не менше 1 року)
Молодший спеціаліст,
свідоцтво про вищу освіту
Основні проблеми щодо запровадження НРК:
- розробка
принципів,
механізмів
та
процедур
запровадження докторського навчання як третього
Болонського циклу;
- працевлаштування
бакалаврів;
випускників
першого
циклу
—
- створення системи оцінки якості вищої освіти, яка б
відповідала європейським стандартам і нормам;
- забезпечення мобільності студентів та професорськовикладацького складу;
- розширення практики соціального партнерства
Методологічні
питання
створення
національної рамки кваліфікацій:
- забезпечення балансу між описом
кваліфікаційних вимог за рівнями і їх точністю,
можливістю
оцінки
і
вимірювання,
операціональністю системи
врахування
в
описах
кваліфікацій
академічних і професійних складових та їх
рівноцінність
- удосконалення і посилення опису
кваліфікаційних
вимог
за
рівнями
із
збереженням принципу простоти
- врахування відмінностей національних
систем, національної і секторальної специфіки
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
117
Размер файла
488 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа