close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на г-жа Мария Гайдарова - логопед

код для вставкиСкачать
ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ
“СЛЪНЦЕ”
при СОУ “Свети Климент Охридски” – Ловеч
с ръководител магистър логопед,
специален педагог и филолог Мария Гайдарова
В Логопедичния кабинет
на СОУ “Свети Климент
Охридски” – Ловеч се
провежда диагностика,
профилактика, терапия и
консултации на
нарушенията при
комуникация.
Включени са и всички процеси, свързани
с разбирането и пораждането на устната
и писмената реч, както и всички форми
на невербалното общуване.
Комуникативни
нарушения на
развитието за
коригирането, на
които се работи са:
* сензорна
недостатъчност;
* гласови
нарушения;
* комуникативни
нарушения при
интелектуална
недостатъчност;
* аномалии в
устройството на
говорния апарат.
Логопедичен кабинет “Слънце”
се посещава от над 40 ученици,
разпределени в 8 групи по диагнози:
- дислексия
- дисграфия
- алалия
- ринолалия
- ламбдацизъм
- ротацизъм
- сигматизъм
- заекване
- аграматизъм
- слухови
затруднения
- дизартрия
- ринолалия
- мономорфна
и полиморфна
дислалия
Учениците с артикулационни
нарушения се научават да
изграждат правилна
постановка на
артикулационния апарат и
да изговарят фонетично
вярно звуковете, които ги
затрудняват. С всяко дете се
работи индивидуално и
диференцирано, чрез
прилагане на утвърдени и
иновационни методи.
Работа с букви и техния
еквивалент – звуковете
Подбраните за работа материали –
влакче, слънчица, планетки, скалички,
табла, магнитни дъски, къщъчки на
буквите и цифрите, кубчета и други, са
разположени на открито и леснодостъпно
място за децата. За успешното усвояване
на звуковете и техните характеристики и
особености спомагат и веселите цветове
и предмети, в които са оформени.
Децата със слухови затруднения си
помагат зрително за усвояване на
трудния звук. Многобройни и
разнообразни картини в кабинета
допринасят за свежест, радостни
усещания и развитие на говорните
умения на децата, които под формата
на игра разсъждават, разказват,
откриват, съчиняват.
Логопедични
задачи, свързани
с броене и
смятане, се
осъществяват
чрез специални
многоцветни
скали и
стълбички,
оформени
като мечи
лапички;
табла с
числа,
магнитни
дъски
и магнитни
цифри.
Чрез утвърдени
похвати – диктовки,
пъзели, рисунки,
децата развиват
писмените си умения,
преодоляват
затрудненията си в
областта на
дислексията и
дисграфията
Работата с компютър спомага за прилагане на
иновационни методи, които целят обогатяване
писмената култура на подрастващите и преодоляване
на дисграфичните отклонения.
На компютъра децата правят
диктовки, упражнения за развитие
на пръстов гнозис и праксис.
Решават
тестове,
подреждат
пъзели,
рисуват,
смятат,
запознават
се със
ситуациите
в живота.
Чрез разнообразни матрици, картини, фигури,
кубчета, пъзели и други подрастващите
развиват своя конструктивен праксис и умения.
За усъвършенстване на
фонематичния слух
децата слушат образци
от стихове, песни,
скороговорки и
приказки и се стремят
да ги възпроизвеждат
правилно.
Извършвайки разнообразни
занимания и упражнения
децата развиват
въображението и паметта си,
обогатяват емоционално
волевата си сфера, възпитават
правилно социално поведение
и характер.
Чрез подходящи физически действия учителят се стреми да изгражда у
подрастващите правилен праксис на поза, динамичен и конструктивен праксис.
Работи се за усвояване
на понятията: горедолу; ляво-дясно, които
са много трудни,
особено за децата от
подготвителен клас.
Занимателни
стихчета и римушки
озвучават приятно
действията на
учениците.
След всяко занятие и самостоятелна работа на детето се
прави анализ, редакция и обсъждане на дейността.
Зеленото печатче –
“детелинка” е желана
награда за всяко дете.
Градивната работа в
Логопедичен кабинет
“Слънце” при СОУ “Свети
Климент Охридски” е
резултатна, желана и
полезна за децата.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
33
Размер файла
5 728 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа