close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Развитие на речта

код для вставкиСкачать
Логопедичен център
АнМаВи
Етапи на езиково-говорното развитие –
до 1-вата годинка на детето
Етапи и характеристики:
Двигателно развитие
Когнитивно развитие
Езиково/ Комуникативно развитие
Социално/ Емоционално развитие
-----------Водещ: Анна Тодорова
магистър – Логопед / Специален педагог. С практически
терапевтичен опит от 2002 г.
Как да стимулираме проговарянето?
Говорете и си играйте с бебето
Звукът на гласа ви ще стимулира сетивата и интелекта му
Допирът при гушкането, галенето, люлеенето, танцуването с
бебето ще осигурят на бебето сензорно стимулиране
Насърчавайте бебето да издава звуци
Имитирайте смеха на бебето и израженията на лицето му
Научете малкото дете да имитира прости действия – пляскане с
ръце, изпращане на въздушна целувка и др.
Използвайте жестове като този за довиждане, за да предадете попълно съобщението с думи
Запознайте детето със звуците, които издават животните, за да
умее да асоциира звука с конкретно значение
Фактори за правилното развитие на
детската реч
Слухът
Зрението
Храненето
Средата
Подражание
Поощрения
Индивидуалност
Някой деца проговарят по-бързо, други по-бавно. Когато се забелязват
разлики в артикулационното или езиково развитие се препоръчва
консултация с логопед.
Логопедичната терапия е различна , като при всеки отделен случай е
съобразена с типа нарушение и неговата степен на тежест, възрастта, както
и с индивидуалните нужди.
Обърнете към специалист, ако вашето дете:
„Разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да
го предпази от своевременно получаване на адекватна помощ“
Джийн Айрин
Има проблем със сукането;
Не се оглежда, не се усмихва;
Не обича да бъде гушкано, галено;
Липсва реакция към шумове от заобикалящата среда;
Продуцира малко звуци;
Не може да се изправи с опора;
Не сочи с пръст към предмети;
Не владее жестове като помахване или клатене с глава;
Губи умения, които е било овладяло преди;
Етапи на езиково-говорното развитие –
между 1 – 2 г. на детето
Етапи и характеристики:
Двигателно развитие
Когнитивно развитие
Езиково/ Комуникативно развитие
Социално/ Емоционално развитие
Обърнете към специалист, ако вашето дете
Задавя се лесно с храна;
Не разпознава името си;
Не разбира прости инструкции, отнасящи се до ежедневни
дейности;
Не се опитва да повтаря това, което чува;
Не казва нито една дума;
Не обръща внимание на звукови стимули;
Обсебено е от предмет или звук;
Липсва или има слаб / непостоянен очен контакт;
Ако до 2 години липсват звуковете: А, О, У, Е, И, Ъ, М, П, Б, Н,
Т, Д, Ф, В, Й, Х ;
Ако не проявява интерес към връстниците си
Етапи на езиково-говорното развитие –
3 – тата година
Физическо развитие
Двигателно развитие
Когнитивно развитие
Езиково развитие
Социално развитие
Някой деца проговарят по-бързо, други по-бавно. Когато се
забелязват разлики в артикулационното или езиково развитие се
препоръчва консултация с логопед.
Логопедичната терапия е различна , като при всеки отделен случай е
съобразена с типа нарушение и неговата степен на тежест, възрастта,
както и с индивидуалните нужди.
Обърнете се към специалист, ако вашето дете
Говори неясно или само с отделни думи.
Не използва изречения. Изразява се с телеграфни фрази.
Постоянно търси думи, когато иска да се изкаже.
Повтаря зададения му въпрос, вместо да отговори на него /ехолалия/.
Не разбира смисъла на простите изречения, с които вие му говорите,
както и елементарни инструкции.
Играе в мълчание, т.е. не говори, докато играе.
Не проявява никакво любопитство към картинки, предмети или нови
непознати думи.
Пада често или има проблем при изкачването/слизането на стълби.
Има активно слюноотделяне (лигави се) и не му се разбира, когато
говори.
Не иска да играе с други деца или играчки.
Има застой в овладяването на нови умения;
Губи умения, които преди е било овладяло;
Етапи на езиково-говорното развитие –
4 – тата година
Физическо развитие
Двигателно развитие
Когнитивно развитие
Езиково развитие
Социално развитие
-----------Водещ: Марта Василева
магистър – Логопед. С практически терапевтичен опит от 2004 г.
Обърнете към специалист, ако вашето дете
Затруднява се да прави разлика между предлозите – върху, в, под, над и
др.;
Не разпознава и назовава цветове;
Когато говори скача от тема на тема, не успявайки да довърши фразите;
Не проявява интерес към други деца; говори неясно и неразбираемо
Не разбира понятията „еднакво” и „различно”;
Не употребява „Аз/мен” и „Ти” правилно;
Не може да произнася правилно, пропуска или заменя: К-Г, Т-Д, Ф-В,
С-З-Ц
Опростява, заменя или пропуска срички в думи;
Неправилно подрежда думите в изречение, изпуска малки
думи (предлози, частици);
Не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на
движенията;
Не се ориентира в посоките горе-долу, ляво-дясно;
Етапи на езиково-говорното развитие –
5 – тата година
Физическо развитие
Двигателно развитие
Когнитивно развитие
Езиково развитие
Социално развитие
-------Водещ: Виолета Владимирова
Логопед/Специален педагог. С практически терапевтичен
опит от 2003г
Обърнете към специалист, ако вашето дете
Не изразява емоции; Не рисува; Често се разсейва
Често е изолирано или е пасивно при контакти с други деца или
възрастни;
Не общува с други хора или го прави по неподходящ начин;
Не изпълнява сложни инструкции; трудно разбира абстрактни
понятия;
Не разказва за нещата, които са му се случили през деня;
Не използва множествено число и минало време правилно;
Не може да си служи с предмети от бита;
Не може да извършва ежедневните си нужди без помощ
Губи умения, които преди това е било овладяло;
Не произнася правилно, заменя или пропуска един или повече
говорни звукове;
Канистерапия –
Терапия Асистирана от Куче
Терапията Асистирана от Куче (Канистерапията) е насочена е към
стимулиране умственото и физическото развитие, корекция на
вече налични отклонения, а също така психотерапевтична работа
със семействата, възпитаващи деца със специални потребности.
Терапията Асистирана от Куче (Канистерапията) се извършва
посредством специално обучени кучета. Работата е насочена към
корекция, рехабилитация и социална адаптация на лица с
различни нарушения.
Канистерапията е набор от упражнения, насочени към развитие
на: общата и фината моторика, психичните процеси, речевата
дейност и комуникация. Характеризира се с индивидуален подход
към всеки участник, неговите способности и потребности.
Контакти
Адрес:
гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Краище бл.16А
Сайт:
http://logoped-sofia.com
E-mail:
logoped.kabinet@gmail.com
Телефони:
Логопед : А. Тодорова GSM : 0889034433
Логопед : М. Василева GSM : 0888381709
Логопед : В. Владимирова GSM : 0888600759
Психолог : И. Мацанова GSM : 0882213012
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
19
Размер файла
3 126 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа