close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Психолого – медико - педагогічна консультація – це установа
в системі освіти, яка здійснює консультативно-методичну,
психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, інформаційно-аналітичну, профілактичну, прогностичну, просвітницьку
діяльність. Тобто, її основними функціями є:
- виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які
потребують корекції фізичного або розумового розвитку;
-надання рекомендацій щодо програми і форми навчання
дитини, відповідно до її провідного діагнозу;
- надання рекомендацій щодо навчання та виховання у
спеціальних дошкільних та шкільних навчальних закладів
відповідного типу, установ та закладів системи праці та
соціального захисту населення;
-надання індивідуальної корекційної допомоги;
- консультування батьків, педагогів, медичних працівників з
питань навчання, виховання, соціальної адаптації та
інтеграції у суспільстві;
- просвітницька діяльність серед населення.
Мережа ПМПК Миколаївської області на 2013-2014н.р.
№
п/
п
Назва району
1
Жовтневий р-н
Практичний
дефектолог.
2
м.Миколаїв
Практичний
психолог,
логопед,
дефектолог, олігофренопедагог, психіатр.
3
м. Вознесенськ
Практичний
психолог,
олігофренопедагог, психіатр.
4
м. Первомайськ
Практичний
психолог,
логопед,
дефектолог, олігофренопедагог, психіатр.
5
м. Южноукраїнськ
Практичний
психолог,
логопед,
дефектолог, олігофренопедагог, психіатр.
6
ОБЛАСНА ПМПК
Загальна
кількість дітей
до 18р.
220 980
Фахівці-консультанти ПМПК
психолог,
логопед,
логопед,
2
практичних
психологи,
логопед,
дефектолог, олігофренопедагог, психіатр,
сурдопедагог.
За даними Головного управління статистики у м. Миколаєві
та області на 22.06.13 зафіксовано дітей: 220 980
За даними Миколаївської обласної дитячої лікарні на
01.01.2011р. у Миколаїв-ській області зафіксовано:
203 875 дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
4 586 дітей-інвалідів :
* порушення зору – 10 672 (213 інв.);
* з вадами слуху – 513 (192 інв.);
* з порушенням опорно-рухового апарату – 13 511 (765
інв.);
* соматичні хвороби, інші труднощі (з нормою інтелекту) –
167 410 (2820 інв.);
* з порушенням мовлення – 3882 (39 інв.);
* з розумовою відсталістю – 1842 (355 інв.);
* із затримкою психічного розвитку – 1583 (175 інв.);
* розлади психіки та поведінки – 4 385 (615 інв.);
З 01.січня.2013р. по 01.листопада 2013р. 6-тю
консультаціями Миколаївської області було
обстежено і надано звітний документ на 2599 дітей.
Серед цих дітей:
з порушеннями зору - 236 осіб
з порушеннями слуху (глухі та слабочуючі)-38осіб
з затримкою психічного розвитку- 427 осіб
з порушеннями опорно-рухового апарату-133
особи
з раннім дитячім аутизмом (РДА) -18 осіб
з розумовою відсталістю -503 особи
з порушеннями поведінки з нормою інтелекту-23
особи
Серед обстежених нараховано 707 дітей-інвалідів,
більшість яких на сьогоднішній день отримують
індивідуальну форму навчання.
Взагалі на 2013-2014н.р. діти шкільного віку
отримали:
- індивідуальну форму навчання за різними
загальноосвітніми програмами - на 297 осіб;
- інклюзивну форму навчання за різними
загальноосвітніми програмами - на 16 осіб.
Відсутність інвалідності у соматично ослаблених
дітей зазначена наступними причинами:
1. Відмова батьків дитини щодо отримання статусу
«дитина-інвалід», бо вважають це ганьбою для
родини.
2. Недовіра батьків лікарям, незгода з лікарським
діагнозом, вважають, що це вікова (родинна)
особливість розвитку їхньої дитини.
3. Скорочення переліку захворювань на надання
дитячої інвалідності Міністерством охорони
здоров’я.
Визначення програми та форми навчання можливо
обумовлені також відсутністю належних умов
навчання у районах за місцем проживання, а саме:
відсутність спеціальних класів (для дітей із ЗПР та
розумовою відсталістю) на базі ЗОШ для
впровадження інтеграції,
відсутність таких спеціалістів як олігофренопедагог,
логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, реабілітолог
для проведення відповідної корекційної роботи та
надання фахових консультацій педагогам ЗОШ.
неналежні умови у ЗНЗ: відсутність транспорту для
підвозу дітей до закладу, належного обладнання,
асистента вчителя для дитини з важкими розладами
у розвитку.
Причини відмови батьків від інклюзивної форми
навчання: 1. Відмовляє класний керівник, бо відсутні кошти
на введення посади асистента вчителя для дитини та
проведення додаткових корекційних годин.
2. Відмовляє лікар дитини, бо він сам не ознайомлений з такою
формою навчання.
3. Відмова адміністрації закладу, бо відсутній транспорт для
підвозу дитини; не облаштовані туалети, пандуси, кімната для
проведення корекційної роботи, перешкоди у переміщенні
дитини по закладу; відсутні вчителі, які погоджуються
виконувати функції асистента вчителя; відсутні педагоги, які б
здійснювали корекційні заходи.
4. Відмовляють вчителі, бо діти і батьки класу не готові до
сприйняття такої дитини в колективі.
Постанова Кабінету Міністрів України № 872 від
15.08.2011 «Порядок організації інклюзивного навчання
у ЗНЗ»,
п. 7-15 визначено:
1. З якими діагнозами і скільки дітей з особливими
потребами може перебувати у класі.
2. Якими документами, планами, програмами потрібно
користуватися для здійснення навчально-виховного
процесу.
3. Хто розробляє для дитини з особливими потребами
індивідуальну програму і хто забезпечує її виконання.
4. Визначена роль ПМПК у складанні ряду документів
для проведення навчально-виховного процесу у ЗНЗ та
супроводу дитини з особливими потребами.
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№1/9-384 від 18.05.12 для Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій «Про
організацію інклюзивного навчання у ЗНЗ».
1) розтлумачено поняття «Індивідуальна програма розвитку
дитини», «Індивідуальний навчальний план», «Портфоліо», «Адаптація», «Модифікація» та
надано
примірники для складання цих документів;
2)зазначено документ, за яким робиться оцінювання
навчальних досягнень учнів з особливими потребами;
3) зазначено ким, для кого і скільки надається додатково
корекційні години;
4) визначено, які додаткові спеціальні освітні послуги і у
якому обсязі можливо надати дитині з особливими
потребами;
5) роз’яснено, який документ по закінченню школи
отримують учні, які навчалися у класі з інклюзивним
навчанням.
лист Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України №1/9-529 від 26.07.2012р. «Про
організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».
У документі визначено:
1. Напрями роботи практичного психолога та
соціального педагога в умовах інклюзивного
навчання.
2. Побудовано примірний алгоритм діяльності
практичного психолога та соціального педагога в
умовах інклюзії.
3. Зазначено перелік документів щодо фахових
вимог працівників та їх функцій у ЗНЗ.
Роз’яснення щодо посади асистента вчителя :
1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Типові штатні
нормативи ЗНЗ» №1205 від 16.12.2010, постанова Кабінету Міністрів України № 635 від18.07.2012 «Зміни, що
вносяться до постанови Кабінету Міністрів України №346
від14.04.1997р. та №963 від 14.06.2000р.» - про посаду
2. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№1/9-675 від 25.09.2012 «Посадові обов’язки вихователя у
ЗНЗ з інклюзивним навчанням»- посадових обов’язки
3. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України №1/9-694 від 28.089.2012 «Щодо введення посади
вихователя (асистента вчителя) у ЗНЗ з інклюзивним
навчанням» - роз’яснення щодо навантаження, оплати
праці, атестації, педагогічного стажу та тривалості
щорічної основної відпустки.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
43
Размер файла
654 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа