close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Результативність роботы
логопедичного пункту при
ХЗОШ №53
Матеріали виступу
методиста Гнідої Т.Б.
Конституція України
(стаття 53. Кожен має право на освіту)
Конвенція ООН про права дитини
(стаття 23)
Закон України про охорону дитинства
(ст.21. Дитина і праця, ст.26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами
розумового або фізичного розвитку, ст.27 Заклади для дітей-інвалідів та
дітей з вадами розумового або фізичного розвитку)
Закон України про освіту
(ст.37 Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та
реабілітації)
Закон України про загальну середню освіту
(ст.9 Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної
середньої освіти, ст.21 Соціальний захист учнів та вихованців)
Наказ МОН від 13.05.1993 №135 “Про затвердження
Положення про логопедичні пункти системи освіти”
Річний план роботи вчителя-логопеда
Розклад занять на логопедичному пункті
Посадова інструкція
Тематичне планування, програма корекційних занять
Список дітей з вадами мовлення
Мовленнєва картка
Картка стану здоров'я і розвитку дитини
Журнал обліку відвідування
Журнал обліку консультацій
Звіт про результати обстеження мовлення дітей, які
прикріплені до пункту
Звіт про корекційну та організаційно-методичну роботу на
логопедичному пункті
Настільне дзеркало для логопедичних занять (50x100 см)
1
Настільне дзеркало (60x80 см)
1
Дзеркало для індивідуальної роботи (9x12 см)
8
Логопедичні зонди, шпателі
8
Умивальник
1
Настільна лампа
1
Класна дошка
1
Шафи
2
Столи лабораторні
2
Стіл канцелярський
1
Парта одномісна
6
Стілець
6
Аудіо та відеоапаратура
1
Наочний матеріал (предметні, сюжетні, серійні малюнки)
1
Настільні ігри
Підручники і навчальні посібники
Прилад для корекції мовлення, візуальні прилади
Логопедичні пункти району:
Логопункт Харківської гімназії №12 учитель-логопед
Бородай Ірина Миколаївна
Логопункт Харківскької загальноосвітньої школи №53
учитель-логопед Бурукіна Олена Вікторівна
Логопункт Харківської загальноосвітньої школи №120
вакансія
Обстеження учнів для зарахування їх на
логопедичний пункт проводиться з 1 по 30
вересня і з 1 по 30 травня.
Відомості подаються до управління освіти, у
віддані якого перебуває логопедичний пункт.
Логопед обстежує дітей, які зараховуються у
перші класи шкіл. З дітьми, що мають мовні
порушення логопед проводить корекційні
заняття.
На логопедичні пункти зараховуються учні
загальноосвітніх шкіл, що мають різні
відхилення мовного розвитку, виявлені
вчителем-логопедом.
На логопедичні пункти насамперед приймають
дітей мовні вади яких перешкоджають
успішному навчанню. Мова навчання на
логопедичному пункті визначається відповідно
до закону України про мови.
Прийом учнів з вадами мови на логопедичні
пункти проводиться протягом усього
навчального року в міру звільнення місць.
На логопедичному пункті одночасно
працює 25-30 дітей. Заняття з ними, як
правило, проводять у години, вільні від
уроків.
Основна форма організації навчальнокорекційної роботи – групові та підгрупові
заняття.
Наповнюваність груп 4-5 чоловік.
з вадами письма,зумовленими порушеннями мовного
розвитку,
з відхиленнями фонетичного і лексикограматичного
розвитку (нерізко виражений загальний недорозвиток
мови),
із заїкуватістю,
з вадами вимови окремих фонем,
з дизартрією,алалією,ринолалією.
По можливості до груп добирають дітей з однорідними
порушеннями мови й одного віку.
Допускається комплектування груп учнів з різних класів.
Тривалість логопедичних занять для кожної
групи - одна академічна година (45 хвилин).
З учнями, у яких наявні дизартрія, ринолалія або
інші мовні дефекти, спричиненні порушенням
будови артикуляційного апарату, проводять
індивідуальні заняття 3 рази на тиждень по 1520 хвилин з кожною дитиною.
Результати логопедичних занять відмічають у
мовній картці дитини.
У разі потреби дітей з вадами мови логопед направляє
до районної поліклініки для обстеження лікарями
спеціалістами
(невропатологом,психоневрологом,отоларингологом та
ін.) Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються на
логопедичному пункті.
Відповідальність за обов’язкове відвідування учнями
логопедичних занять,а також за додержання розкладу
занять покладається на вчителя-логопеда,класного
керівника та адміністрацію школи,де навчаються ці учні.
Випуск дітей із логопедичного пункту проводиться
протягом усього навчального року після усунення в них
дефектів мови.
У вересні обстежено ЗНЗ № 53 і №66.
У школі №53-19 початкових класів, у школі №66-7 класів.
Було обстежено всього учнів 475. З вадами мовлення
було виявлено 106 учнів. З вадами письма було
виявлено -35 учнів.
У кінці вересня були сформовані групи, складені
перспективні плани, підготовлені мовленеві картки,
складено та затверджено графік роботи. Розподіл учнів
по групах проводився з урахуванням індивідуальних
особливостей, відношення до особистих вад, успішності,
стійкості уваги, рівня підготовки до школи та форми
мовленевого порушення.
1 – з фонетичними порушеннями вимови ( дислалія).
2 – фонетичні порушення вимови ( звук-Р-ротацизм)
3 – фонетичні порушення вимови (звук-Р-ротацизм)
4 – фонетичні порушення вимови ( звук-Л-ламбдацизм)
5 – фонетичні порушення вимови ( звук-Л-ламбдацизм)
6 – фонетико-фонематичні порушення (змішення звуків)
7 – порушення письма, зумовлені ФФП.
Обстежено
Зараховано
покращено випущено
залишилось
475
48
35
13
35
зараховано
випущено
залишилось
2007-2008 595
60
35
25
2008-2009 560
58
30
28
2009-2010 570
60
40
20
2010-2011 436
76
55
21
2011-2012 476
48
35
13
Рік
обстежено
Охоплення віддалених закладів (ЗНЗ №41)
Відсутність кабінетів для занять (ЗНЗ №41, 66)
Не налагоджений зв'язок з адміністрацією ЗНЗ і
ДНЗ, класними керівниками (батьківські збори,
наради)
Комплектація кабінету не відповідає всім
вимогам (дошка, умивальник, тощо)
Відсутність підписки на періодичні видання
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Керівникам ЗНЗ №41, 53, 66:
Сприяти організації роботи вчителя-логопеда на місцях
Запрошувати на батьківські збори вчителя-логопеда з виступами щодо
пропаганди логопедичних знань та висвітлення результатів роботи
Здійснити допомогу в комплектації та оснащенні кабінетів логопедів
Методисту Гнідій Т.Б.
Здійснювати методичні виходи до логопедичного пункту з метою
надання методичної допомоги
Збирати та узагальнювати інформацію від вчителів-логопедів,
висвітлювати її на нарадах керівників закладів
Продовжувати проведення засідань вчителів-логопедів з обміну
досвідом, підвищення кваліфікації та результатами самоосвіти.
Вчителю-логопеду Бурукіній О.В.:
Провести обстеження дітей ЗНЗ №41 для зарахування їх до
логопедичного пункту
Створити інформаційний куточок для батьків
Відвідувати МО вчителів початкових класів з метою встановлення
наступності в корекційній роботі дітей-логопатів.
Підтримувати зв'язок з ДНЗ
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
113
Размер файла
850 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа