close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

HTML - 2 - Личен сайт на Ж. Жекова

код для вставкиСкачать
HTML – урок 2
1. Тяло на документ
<BODY>
• В секцията BODY се намира основната
част от съдържанието на една HTML страница - текста, изображенията и
изобщо всичко, което е видимо на екрана
на потребителя.
• Тагът <body> може да съдържа няколко
атрибута, които определят до известна
степен външния вид на HTML страницата.
2. Атрибута BGCOLOR:
• Задава фоновия цвят на страницата.
• Като фон може да бъде зададен всеки от
основните цветове, както и всякакъв
оттенък на цвят, получен в следствие на
някаква цветова комбинация.
• <body bgcolor="английско название на
желания цвят">
• Пример: <body bgcolor="yellow">
3. Атрибут BACKGROUND
• Ако искаме за фон да използваме някакво
изображение – картинка или снимка.
• <body background="picture.jpg">
• По този начин изображението ще изпълни
целия прозорец на браузъра - от горе до долу и
от едната страна до другата - с многократно
повтарящи се свои копия.
• Изображението трябва да се намира в същата
папка (folder), в която се намира и HTMLфайла.
4. Атрибута TEXT
• Задава се цвета
на текста в
страницата.
• <body text="red">
• Подразбиращия
се цвят на текста е
черен.
5. Атрибути
link, alink и vlink
• Атрибута link указва какъв да бъде цвета на текстовите
хипервръзки в HTML-документа.
Текстова хипервръзка се нарича онази дума или
комбинация от думи в HTML-страницата, върху която
щракате с мишката, за да отидете на друга страница
или на друга част от същата страница.
• Атрибута link указва по-специално какъв да бъде
цвета на непосетените хипервръзки (преди да е
щракано върху тях).
• alink указва в какъв цвят да се оцветяват
хипервръзките в момента на щракането върху тях.
• vlink указва как да са оцветени вече посетените
връзки.
<body link=“green” alink=“yellow” vlink=“red”>
Заключение:
• Всички атрибути в таговете могат
да се използват комбинирано.
• Реда, в който се изброяват няма
значение.
• <body bgcolor="black" text="white"
link="blue" alink="yellow"
vlink="green">
Задача:
въведете в текстов редактор
следния текст, който е част от уеб документ,
след което съхранете файла с име ex1.html
<html>
<head>
<title> Моят първи web-докумен </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1251">
</head>
<body bgcolor=“yellow” text=“red” link=“blue” alink=“red”
link=“grey”> Здравейте! <br> Това е моята първа страничка.
</body>
</html>
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
10
Размер файла
167 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа