close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Думата като част на речта

код для вставкиСкачать
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски"
Велинград
те.
2. Когато съществителното име от
м.р. е подлог в изречението и се
членува, то приема пълен член.
3.Прилагателните имена се
съгласуват по род и число със
съществителното име, което
поясняват.
4.Членуват се всички форми на
прилагателното име за трите
рода в ед.ч. и мн.ч.
5.Краткият определителен член
се пише с а, а се изговаря с ъ.
Упр.1 Напишете по двойки нечленуваните и
членуваните съществителни имена.
столът
Към нечленуваните същ. имена
запишете подходящи
рицаря
прилагателни имена,
сън
като ги членувате.
нож
буйните коне
гората
гора
стол
море
сънят
разцъфналата
морето
роза
ножа
коне
?
рицар
роза
?
упр.2
Кое словосъчетание за коя картина е ?
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Напишете изреченията със словосъчетанията, като
членувате прилагателните имена.
лети над
и кимат
с главички. Около нея весело
чурулика
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Степенувайте прилагателните имена от словосъчетанията.
в сравнителна
степен
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
в превъзходна
степен
упр.3
Препишете текста и поставете пропуснатия
определителен член към прилагателните и
съществителни имена.
Тази нощ заваля първият ът
та
та …
сняг.Двор…
и градина
побеляха.На гола… лозница
ят
спеше настръхнало врабче.
Петьо
те
му направи дървена
та
къщурка.Студени….
вятър та
та
продължаваше да свири в
оголени… клони на ябълка … .
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Упр.4
Ще получите нова дума, ако последователно запишете от
първата дума-представката, от втората-корена, от третатанаставката, от четвъртата – окончанието.
Какви части на речта са новите думи?
Образувайте от тях прилагателни имена.
Упр. 5 Препишете правилно народната приказка.
Край моретоъа в – рвяла девойка и
а
сама се питала:
ът
у – нещо
ъ по-широко
я
-Има ъ
ли
на
свет
от
а
а
ят
о
а
полето,д
ът
т
с от м – рето, по-бб– рзо от
по-д – лбоко
з
п
й
конт
,
д
и
по-сла - ко от мед – ?
о морето и – скочила
ъ
ари От
златната
у
а
ът
я
ка и сз
ят
а на дево – ката:
о – говорила
ът
- Има, девойко, има! Морето е пошироко от
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Край морето вървяла девойка и сама
се питала:
-Има ли на света нещо по-широко от
полето,
по-дълбоко от морето, по-бързо от
коня,
по-сладко от меда?
От морето изскочила златната
рибка и
отговорила на девойката:
- Има, девойко, има! Морето е пошироко от
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Документ
Категория
Презентации по русскому языку
Просмотров
36
Размер файла
5 318 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа