close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Електронен учебник Български

код для вставкиСкачать
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
словоред
Подредбата на думите в изречението.Чрез него се
подчертава най-важното в изказаната мисъл.
Изменението на гласа при изговаряне на
изречението.Тя е възходяща, или низходяща.
интонация
видове изречения
по
цел на
съобщителни,
въпросителни,
подбудителни
и общуване
възклицателни
прости и сложни
видове изречения
по състав
просто изречение
Главни части на простото изречение са подлогът и
сказуемото.
сложно изречение
Състои се от две или повече прости изречения.Те се
свързват с някои от думите : и, но, че , ако или без тях.
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
И освен това погледни! Виждаш ли нататък житните
нивя? Аз не ям хляб. За мен житото е безполезно.
Житните нивя не ми припомнят нищо.
А това е тъжно! Но ти имаш коса с цвят на злато.
И когато ме опитомиш, ще бъде чудесно!
И шумоленето на вятъра в житата ще ми бъде приятно…
По Антоан дьо Сент Егзюпери
съобщително
въпросително
възклицателно
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
подбудително
Препишете
въпросителни
и
възклицателни
изречения.
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Препишете
съобщителни
и
подбудителни
изречения.
Упр.2
Свържете третото и четвъртото изречение в едно
сложно, а петото и шестото - в друго.
Напишете ги.
И освен това погледни! Виждаш ли нататък житните
нивя? Аз не ям хляб. За мен житото е безполезно.
Житните нивя не ми припомнят нищо.
А това е тъжно! Но ти имаш коса с цвят на злато.
И когато ме опитомиш, ще бъде чудесно!
И шумоленето на вятъра в житата ще ми бъде приятно…
По Антоан дьо Сент Егзюпери
Аз не ям хляб и за мен житото е безполезно.
Житните нивя не ми припомнят нищо, а това е тъжно!
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Упр.3
Съставете изречения, като употребите дадените
думи за подлози.
приказка
водач
аптекар
поле
младеж
лекар
С какъв определителен член написахте подлозите?
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Упр.4
Препишете изреченията, като добавите
определителния член.
Овчар ят поведе стадото към ливадата.
Към локомотива
Ще видите ли пилот а
тръгна машинист ът .
на самолет а
?
Директор ът подари компютър на отбора
Променете словореда на последното изречение.
Колко нови изречения образувахте?
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
.
Упр.5
Правилно ли са членувани подчертаните думи?
Ковача взе мечока за чирак.
Първият ден мечока само вдигаше меха и
раздухваше огъня на майстора.На втория
ден ковача му позволи да вдига чука и да
разплесква желязото.
Мечока се развесели.След една седмица
поиска сам да кове.Ковача се опита да му
обясни, че тая работа не е така лесна.
Мечока не чуваше.
По Т.Харманджиев
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Проверка
Ковачът взе мечока за чирак.
Първият ден мечокът само вдигаше меха
и раздухваше огъня на майстора.На втория
ден ковачът му позволи да вдига чука и да
разплесква желязото.
Мечокът се развесели.След една седмица
поиска сам да кове.Ковачът се опита да му
обясни, че тая работа не е така лесна.
Мечокът не чуваше.
Напишете простите изречения, от които е образувано второто
изречение в текст?
Първият ден мечокът само вдигаше меха. Раздухваше огъня на
майстора.
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Упр.6
По картината съставете две сложни изречения.
Напишете ги.
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Тялото на мечката е покрито
с груба сиво-кафява козина,
когато я предпазва от студ.
Цветът на козината й се мени
според сезона та и според
мястото където живее. Има
силни крака но е тежка и
затова ходи бавно и тромаво.
Хората се страхуват от нея,
както ги напада ако я
раздразнят.
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Проверка
Тялото на мечката е покрито
с груба сиво-кафява козина,
която я предпазва от студ.
Цветът на козината й се мени
според сезона, а и според
мястото, където живее. Има
силни крака, но е тежка и
затова ходи бавно и тромаво.
Хората се страхуват от нея,
защото ги напада, ако я
раздразнят.
Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
58
Размер файла
4 361 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа