close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

DALEST Origami Nets

код для вставкиСкачать
Стимулиране на пространственото
въображение на учениците чрез
дейности в 3D-приложения на Elica
Павел Бойчев, ФМИ
Тони Чехларова, ПУ
Евгения Сендова, ИМИ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
Традицията
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
Studying Solids
Developing an Active Learning
Environment for STereometry
Участници: Университетите на Кипър,
Socrates Program, MINERVA, 2005-2007
Саутхемптън, Лисабон, София, Атина и
Кипърската асоциация на учителите по
математика
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
Компоненти на проекта
Компютърни приложения
Дидактически сценарии за работа с
тримерни обекти
Приложения в Elica
Основните предизвикателства
Традиционни и нови задачи
Рационално използване на
компютъра
Привлекателна визуализация
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
СТРУКТУРА
Цел
Задача - предизвикателство
Система от задачи
Рефлексия
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
КОНСТРУКЦИИ ОТ КУБЧЕТА
... как да работиш с програмата
Виртуален конструктор
3.04.2007, Варна
... как да решаваш и съчиняваш
интересни логически задачи и
да моделираш картини на
известни художници в
компютърна среда
36-а Пролетна конференция на
СМБ
КОНСТРУКЦИИ ОТ КУБЧЕТА
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
КОНСТРУКЦИИ ОТ КУБЧЕТА
Направи кубични конструкции в
стила на художника Вазарели с
помощта на виртуалния
конструктор.
Ето две негови картини.
Най-малко от колко кубчета
може да се направи
конструкцията?
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
... откриваш и конструираш развивка
на правилна пирамида
ПИРАМИДА
Коя от фигурите не е
развивка на правилна
пирамида?
Построй три различни развивки на правилна
четириъгълна пирамида.
Като използваш DALEST Origami Nets, провери
верността на решението.
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
ПИРАМИДА
Допълни фигурата с един
многоъгълник, че да се получи
развивка на правилна
шестоъгълна пирамида.
Използвай DALEST Origami Nets за проверка на
решението.
Състави аналогична задача за правилна осмоъгълна
пирамида.
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
ПИРАМИДА
Отстрани от фигурата с един
многоъгълник, че да се получи
развивка на правилна
шестоъгълна пирамида.
Използвай DALEST Origami Nets software за
проверка на решението.
Състави аналогична задача за правилна осмоъгълна
пирамида.
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
СУМИ
... кои числа се наричат кубични и как да
представиш суми с конструкции от кубчета
Намери обема на всеки от кубовете. Запиши
получените числа със степен. Направи прогноза
за числото, което стои на 20 място в получената
редица от числа, съответстваща на редицата от
кубове.
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
СУМИ
Четири възможности за представяне на сумата
1 + 3 + 5 + 7 + 9 са показани на фигурите.
Като използваш DALEST software, представи
с конструкция от кубчета сумите:
1+2+3+4+5+6+7
1 2 3 4 5 6 7
2+4+6+8
1 2 3
3.04.2007, Варна
2
3
2
3
2
3
36-а Пролетна конференция на
СМБ
2
2
2
2
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
Какво мислят децата?
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
Ако всеки час е така!..
: Как именно?
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
www.elica.net
E-mail: elica@fmi.uni-sofia.bg
Заповядайте на семинара
в МГ от 13:30! Автобусът тръгва в 12:55 пред
бариерата.
3.04.2007, Варна
36-а Пролетна конференция на
СМБ
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
19
Размер файла
3 659 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа