close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПИРАМИДА

код для вставкиСкачать
ПИРАМИДА
Представя:Росица
Веселинова
Каква форма имат
фигурите?
Казва се, че тези тела имат форма на пирамида.
Кои от начертаните тела
са пирамиди?
Елементи на пирамида
• Връх на пирамидата –
V
• Основа – ABCD
• Върхове на основата –
A, B, C, D
• Основни ръбове – AB,
BC, CD, AD
• Околни стени – ABV,
BCV, CDV, ADV
• Околни ръбове – VA,
VB, VC, VD
Пирамиди според вида на
основата
Четириъгълна
Триъгълна
Петоъгълна
Даден е куб ABCDA1B1C1D1
• За пирамидата
определете
основата, върха,
околните стени,
околните ръбове и
основните ръбове.
Ами
сега?
За пирамидата
определете:
• а) вида и;
• б) броя на основните
и ръбове;
• в) броя на стените и;
• г) броя на околните и
ръбове;
• д) броя на всичките и
ръбове;
Определете вида на
пирамидата, ако:
• Върховете и са 9;
• Околните и стени са 12;
• Всичките и стени са 7;
?
Може ли броят на ръбовете на
пирамидата да бъде нечетно число?
Да
Не
Задача 6
• За дадената
пирамида
околните и
основните ръбове
са равни и сборът
от дължините им е
3,6 м. Определете
дължините на
ръбовете.
Решение
• Общо ръбовете са 12
• 12 . b =36
• b=36:12
• b=3см.
Как ли да
реша
задачата?
Задача 7
• За дадената
пирамида ABCM
околните ръбове
са равни и сборът
им е 18 см., а
основния ръб ВС=
0,6 дм.
Определете вида
на стената ВСМ.
Вярно ли е, че върхът на
пирамидата е точка от:
основата
всеки основен ръб
всяка околна стена
всеки околен ръб
Броят на върховете на
пирамидата не може да бъде:
6
3
7
4
Домашна работа
• Страница 155 / задачи 1- 5
• Учебна тетрадка урок № 75
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
49
Размер файла
3 132 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа