close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Pravilna četverostrana piramida

код для вставкиСкачать
Пирамида
Пирамиде се састоји од n-тоугла
А1,А2 ... Аn и дела простора који чине
области троуглова А1А2О, А2А3О,... Ан-1АнО. Ова ј
део простора ограничен њима чине пирамиду.
Површ многоугла је основа или база
пирамиде, део површи састављен из n
троуглова је бочна површ или омотач пирамиде,
површ сваког троугла је бочна страна пирамиде.
Странице многоугла су ивице основе, странице
троуглова по којима се секу бочне стране су
бочне ивице пирамиде. Тачка у којој
се сусрећу бочне ивице је врх пирамиде.
Тачка Ѕ назива се врх пирамиде.
Код пирамида разликујемо две врсте ивица основне и бочне .
ОСНОВНЕ ИВИЦЕ су
странице многоугла основе тј. дужи:
AB,BC.CD,AD.
БОЧНЕ ИВИЦЕ су дужи чији су крајеви врх Ѕ
и темна основе SA,SB,SC,SD.
Њихову дужину означаваћемо са s.
Растојање врха до равни основе тј. дуж
ЅО назива се ВИСИНА (H).
И БОЧНЕ СТРАНЕ - троуглови имају
своје висине које називамо АПОТЕМЕ и
означаваћемо их са h ( једна је на слици
приказана то је дуж ЅМ).
ПРАВИЛНА ПИРАМИДА је она пирамида код
које је :
1. Основа првилни многоугао
2. подножје висине средиште основе.
Ако је основа пирамиде правилан многоугао,
пирамида је правилна. На пример, ако је у бази
једнакостраничан троугао пирамида је правилна
тространа, ако је у бази квадрат, правилна
четворострана, шетоугао правилна шестострана.
ЈЕДНАКОИВИЧНА ПИРАМИДА је она
пирамида код које су све ивице једнаке.
На сликама је приказана тространа
једнакоивична пирамида која има
посебан назив - ТЕТРАЕДАР.
Мрежа пирамиде
Пресеци:
Пресек пирамиде и равни може бити
тачка,дуж,многоугао или празан скуп,што
зависи од положаја равни којом сечемо
пирамиду.
Када је пресек празан скуп ?
Ако раван којом сечемо пирамиду садржи
само једно теме пирамиде пресек је…?
Ако раван садржи само врх и једно теме
основе пирамиде пресек је...?
Ако раван садржи само два суседна темена
онове пресек је...?
На слици је приказан пресек пирамиде и
равни кад имaју заједнички врх и два суседна
темена основе. Пресек је ...?
Пресек на слици десно је троугао ако раван
садржи три тачке пирамиде.Које?
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
2
Размер файла
1 486 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа