close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

аттестация

код для вставкиСкачать
Зразок № 1.
Про створення комісії з проведення атестації
педагогічних працівників у навчальному році
______________________________________________________________________________
(повна назва закладу)
Н А К А З
від __________ № _______
Про створення комісії з проведення
атестації педагогічних кадрів
у _______ навчальному році
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників навчально-виховних закладів України та з метою проведення атестації
наказую:
1. Створити атестаційну комісію закладу у складі:
_____________ - голова атестаційної комісії, директор закладу
(прізвище, ініціали) _____________ - заступник голови атестаційної комісії
(прізвище, ініціали)
_____________ - секретар атестаційної комісії
(прізвище, ініціали)
_____________ - члени комісії
(прізвище, ініціали)
_____________
(прізвище, ініціали)
2. Погодити склад атестаційної комісії з районним(міським) управлінням (відділом) освіти.
3. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
4. Атестаційній комісії, заступнику директора, завідуючим відділами, головам методичних об'єднань та методистам закладу всебічно вивчити досвід роботи педагогів, які атестуються.
МП Директор __________ __________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"З наказом ознайомились": __________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
___________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Зразок № 2.
Наказ про проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році
______________________________________________________________
(повна назва закладу)
Н А К А З
від _____________ № ________
Про проведення атестації
педагогічних працівників
______________________
(назва закладу)
у _______ навчальному році
Відповідно до Законів України "Про освіту" і "Про позашкільну освіту" та "Типового положення про атестацію педагогічних працівників України" зі змінами і доповненнями з метою підвищення рівня професійної діяльності, удосконалення професійної майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання гуртківців, згідно з перспективним планом фахової атестації
наказую:
1. Провести атестацію педагогічних працівників:
№Прізвище, ім'я, по батькові педагогаПосадаПідстава *1. 2. 3. 2. Затвердити графік проведення атестації, довести його до відома осіб, які атестуються (додається до наказу з підписами осіб, які атестуються)
3. Провести засідання комісії з атестації педагогічних працівників
_____04. _____200_ р.
4. Порушити клопотання перед районною атестаційною комісією про продовження терміну дії попереднього рішення атестаційної комісії на 1 рік для педагогів (зазначити причини)
5. Контроль за виконанням наказом доручити заступнику голови атестаційної комісії ______________________________ (прізвище. ініціали)
МП Дата
Директор __________ ________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"З наказом ознайомились": ________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Підстави для атестації:
а) особиста заява педагога про чергову атестацію від "__"__ 200 _ р.;
б) особиста заява про позачергову атестацію від "__" ______200 _ р.;
в) подання адміністрації або ради навчально-виховного закладу про позачергову атестацію (прізвище, ініціали керівника) від "__" ___ 200 _ р.
Зразок № 3.
Наказ про результати атестації педагогічних працівників
__________________________________________________________________
(повна назва закладу)
Н А К А З
від ____________ 2009 р. № ________
Про результати атестації педагогічних
працівників закладу у 200 _/200_ н. р.
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями та річного плану роботи закладу у _____ році проведено атестацію _____педпрацівників ____ із _____ працюючих, що становить ____ %.
На підставі рішення атестаційної комісії, протокол №_ від _ 200_ р.
наказую:
1. Підтвердити відповідність займаній посаді керівників гуртків
______________________________________________________________________________________,
(прізвища, ініціали)
встановити їм посадові оклади ___________ грн.
2. Встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії" методисту ______________________________________
(прізвище, ініціали)
3. Подати до районної (міської) атестаційної комісії матеріали методиста ________ та порушити клопотання перед атестаційною комісією районного (міського) відділу освіти про встановлення йому кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії".
4. Бухгалтерії районного (міського) відділу освіти здійснювати оплату праці працівникам згідно встановлених кваліфікаційних категорій.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
МП Дата Директор __________ __________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"З наказом ознайомились": __________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
__________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Зразок № 4.
Заявка на проходження педагогічними працівниками
курсів підвищення кваліфікації
Керівнику відділу освіти
______________________
(прізвище, ініціали)
Заявка
на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
________________________________________________________
(назва закладу)
на ________________ навчальний рік
№
п/ пПрізвище, ім'я, по батьковіПосадаПрофіль МП Дата Директор позашкільного закладу__________ __________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Зразок № 5.
Заява на атестацію методиста позашкільного закладу
Голові атестаційної комісії
___________________________________
(назва закладу)
___________________________________
(прізвище та ініціали директора закладу)
___________________________________
(прізвище, ініціали методиста закладу)
ЗАЯВА
Прошу атестувати мене згідно графіка чергової атестації та встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст ________ категорії" (І, ІІ, вищої).
При цьому повідомляю про себе такі дані:
- спеціальність за дипломом;
- стаж безпосередньої педагогічної роботи;
- посада, стаж роботи на займаній посаді;
- державні нагороди, звання;
- результати попередньої атестації, терміни її проведення;
- форми підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (документально);
- результати професійної діяльності за звітний період;
- кваліфікаційна категорія, відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати), педагогічне звання, на які претендує педагогічний працівник;
Дата Підпис
Зразок № 6. Заява на атестацію керівника гурткової роботи позашкільного закладу
Голові атестаційної комісії
_________________________________________
(назва закладу)
_________________________________________
(прізвище та ініціали директора закладу)
_________________________________________
(прізвище, ініціали керівника гурткової роботи)
ЗАЯВА
Прошу атестувати мене згідно графіка чергової атестації на відповідність займаній посаді та підтвердити посадовий оклад.
При цьому повідомляю про себе такі дані:
- спеціальність за дипломом;
- стаж безпосередньої педагогічної роботи;
- посада (стаж роботи на займаній посаді);
- державні нагороди, звання;
- результати попередньої атестації, терміни її проведення;
- форми підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (документально);
- конкретні результати професійної діяльності за звітній період;
- кваліфікаційна категорія, відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати), педагогічне звання на які претендує педагогічний працівник;
Дата Підпис
Автор
sob-mk
sob-mk146   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
369
Размер файла
21 Кб
Теги
аттестации
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа