close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

“Процент” - Дневникът на Марго

код для вставкиСкачать
“Процент”
Определение
Процент
част от дадено число е прието да се
означава с 1% от това число
=1%
Например:
5% от 200=
.200=10
Процент (p%)
p%=
p% от а=б
.а=б
Примери
Пример 1.Стефан внесъл в банка 800 лв. с
годишна лихва 5%.Това означава,че след
една година сумата нараства с :
от 800=
.800=40(лв)
т.е. след една година влогът на Стефан ще
бъде 840 лв.
Пример 2.На пътния знак 5% означава,че
следващите 800 м наклонът на пътя се
увеличава с :
.800=40 (м)
=17%
=29%
=6 %
=112%
=
=
50%
25%
За да запишем едно число като процент от
единицата,трябва да го превърнем в
обикновена дроб със знаменател 100.За
тази цел използваме основното свойство на
дробите.
Ако числителят на дробта със
знаменател 100 е дробно
число,обикновено го записваме като
десетична дроб.В някой случаи се
получават приближени стойности и
трябва да се закръгли.
Основни задачи за процент
Пазаруваме в магазин
x лв. е ДДС
А) Стойността на
покупката без ДДС е 20% от 135= x
135 лв.
.135= x
ДДС-20%
.135= x
Колко лева е ДДС?
x=27 лв.
На касата ще платим
135+27=162 лв.
Б) x лв.е стойността на
Б)ДДС е 20%
покупката без ДДС.
ДДС е 27лв.
20% от x =27
Каква е стойността на
. x=27
покупката без ДДС?
x=27:
X=135
Отг.135 лв.
В)Стойността на
покупката без ДДС е
135 лв.
ДДС-27лв.
Какъв процент е ДДС?
Забелязваме,че при
решаването на тези
задачи участват:
• Стойност на покупката без
ДДС(135лв.)
• ДДС в проценти (20%)
• ДДС в левове (27лв.)
ДДС-данък добавена стойност
В) x% е ДДС
от 135 = 27
=27
x.
=27
x=27:
x=20
Отг.20%
Задача
Цената на 1 кг банани е 2 лв.Преди Коледа бананите
поскъпнали с 20% .След празниците търговецът
намалил коледната цена с 20%Каква е цената на
бананите:
а) през коледните празници б)след празниците
Решение:
1 начин. Поскъпване:20% от 2 + 0,40(лв.)
Коледна цена : 2лв + 0,40лв.=2,40 лв.
Намаление:20% от 2,40лв.=0,48 лв
Цена след Коледа:2,40-0,48=1,92лв.
2 начин. В задачата не се търсят увеличението и
намалението.Коледната цена намираме:
120% от 2=2,40лв.
Цената след Коледа намираме:80% от 2,40=1,92 лв
На училищно табло,чрез кръгова диаграма и
хистограма,е показано процентното разпределение
на учениците от начален,среден и горен курс.Намерен
е броя на учениците от всеки курс,ако в училището
начален курс
учат 1 800 ученика.
среден курс
горен курс
30%
45%
25%
50%
45%
40%
35%
30%
начален курс
25%
среден курс
горен курс
20%
15%
30%
25%
45%
начален курс
среден курс
горен курс
10%
5%
0%
Изготвил : Десислава Стоева
5а клас 2008 година
СОУ “ Железник “ гр. Стара Загора
Научен ръководител :
Маргарита Малинова
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
8
Размер файла
404 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа