close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PRESENTATION NAME

код для вставкиСкачать
УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО
Иновативно
Самооценяващо
Самоконтролиращо
Прогнозиращо
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
СЪЩНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО
Основна цел:
Да подпомогне учениците да
формират умения за самооценка.
Предимства:
осигурява лесен достъп до
информация за учениците;
създава у учениците навици
за структуриране и оформяне.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ПОРТФОЛИО
Индивидуална хартиена
папка или електронен вид
блог, в които се фиксират,
натрупват
и
оценяват
постиженията на ученика за
определен период от време и
за разнообразни видове
дейности:
• учебна;
• творческа;
• социална;
• комуникативна.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
• Позволява на учениците
ПОРТФОЛИО
да покажат на какво са
способни.
какво могат и как са го
направили
• Помага на учениците да си
УЧЕНИК
поставят цели и да се
самооценяват.
РОДИТЕЛ
УЧИТЕЛ
• Осигурява ефективен път
за комуникация.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ВИДОВЕ ПОРТФОЛИО СПОРЕД ЦЕЛТА
портфолио от
документи
портфолио от
постижения
рефлексивно
портфолио
Свидетелство
Текстове
Есе
Грамота
Творчески работи
Резюме
Диплом
Електронни документи
Текстове за обобщение
Удостоверение
Видеозаписи
Рецензии
Сертификат
Проекти
Отзиви
Ученическа книжка
Рисунки
Препоръчителни писма
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ВИДОВЕ ПОРТФОЛИО СПОРЕД ИЗРАБОТКАТА
на хартиен
носител
електронно
портфолио
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
РОЛЯ НА
УЧЕНИКА
определя целите и
структурата на портфолиото;
подбира материалите
тематично и/или
хронологично;
изработва портфолиото;
съхранява портфолиото;
актуализира портфолиото.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
РОЛЯ НА
УЧИТЕЛЯ
играе ролята на организатор,
консултант и помощник;
дава насоки при съставянето
на портфолио;
следи индивидуалното
развитие на ученика;
насочва вниманието върху
силните умения, качества и
способности на ученика.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
РОЛЯ НА
РОДИТЕЛЯ
• дава идеи за изпълнението
на портфолиото;
• помага в попълването на
портфолиото;
• коментира своите
впечатления след изготвянето
на портфолиото;
• стимулира морално ученика.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
при преминаване в друг клас;
ПРИЛОЖЕНИЕ
при вземане на решения за
награди;
при участие в различни
конкурси;
при избор на учебен профил;
при професионална
ориентация;
и други.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ПРИМЕРНО
ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИО
ПО ПРЕДМЕТ
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
• наименование на
портфолиото:
• име на ученика:
• учебен предмет:
• време на изпълнение:
кога е започнал и
кога е приключил
• име на учителя:
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
Титулна
страница
ПИШЕ СЕ ОТ УЧИТЕЛЯ!
Характеристика
Кратка история на успехите
на ученика по учебната
дисциплина.
С какво се справя лесно?
Какво го затруднява?
В какво се изразява
срещаната от него
трудност?
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ПИШАТ СЕ ОТ УЧЕНИКА!
Например:
Описателни
параметри
домашните работи, които
най-много харесвам;
писмени работи,в които съм
се старал най-много;
тестове, в които съм показал
отлични резултати,
самостоятелни работи от
началото, средата и края на
отчитания период.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
УТОЧНЯВАТ СЕ С УЧИТЕЛЯ!
• критерии, свързани с
Критерии за
оценяване
оформлението на
портфолиото;
• критерии, свързани със
съдържанието на
подбрания материал;
• критерии относно
качеството на подбрания
материал.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
грамоти, сертификати;
Приложения
награди, удостоверения;
доклади, домашни работи;
контролни работи;
самостоятелни работи;
тестове;
есета;
курсови проекти.
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
КОМЕНТАР
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ?
• С какво се справихте по-лесно и
какво ви затрудни?
• Има ли нещо, което не можахте да
включите в портфолиото?
• Разполагахте ли с образец (с опора)?
• Как организирахте информацията?
• Какво ново научихте?
• Работата ви върху портфолиото беше
ли полезна с нещо по дадения
предмет?
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
АНКЕТА ЗА ЕКСПЕРТА
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ?
• Какво Ви е първото впечатление от
използваната технология?
• Смятате ли, че материалът е
организиран акуратно и логично?
• Какви препоръки можете да дадете
относно по-нататъшната работа на
ученика?
• Препоръки: .........................
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
ПОКАЖЕТЕ СВОЕТО РАЗВИТИЕ
ПРИЯТНА РАБОТА!
ПТГ "Цар Симеон Велики" - Търговище
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
38
Размер файла
2 021 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа