close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення

код для вставкиСкачать
Властивості складних систем. Біосфера,
основні положення вчення В.
Вернадського про біосферу. Еволюція
уявлень про місце і роль природи у житті
людини. Ноосфера.
ПЛАН
1. Сутність поняття “система”.
2. Властивості складних систем.
3. Поняття геосфери.
4. Розвиток учення про біосферу.
5. Основні положення вчення про біосферу (В.І.
Вернадського)
6. Розвиток учення про ноосферу.
7. Основні ознаки ноосфери.
8. Місце людини в природі.
Ключові категорії і поняття
Система, геосфера, геосистема, ноосфера,
геохронологія, техносфера, культуросфера,
еконосфера і соціосфера.
Жива речовина, біогеохмічний цикл,
еволюція біосфери.
Ноосфера, людський розум, цивілізація,
розсіювання енергії.
Система, як форма
просторово-часових
зв'язків.
За характером зв'язків і
можливостями обміну речовин
виділяють:
Замкнуті (неможливий обмін речовиною)
Ізольовані (немає жодного обміну з
середовищем)
Відкриті (можливий обмін речовиною і
енергією)
Будь-яке природне середовище, у тому числі й
біосфера, є відкритою динамічною системою.
Французький натураліст- Ж.-Б.
Ламарк
Німецький натураліст і географ А.
Гумбольтд
В.І. Вернадський (18631945) російський і
український ученийприродознавець, засновни
вітчизняної геохімії та
біогеохімії, вчення про
біосферу і ноосферу,
академік, перший
президент АН УРСР (1918
1921).
Е. Леруа(1796-1854)
Французький ученийматематик.
П.Т. де Шарден- учений-геолог
пантеолог.
Вихід за межі біосфери
“Людина- раб природи чи її пан?”
Антибіологічна поведінка
Болота Єверглейдс у Флориді
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
104
Размер файла
2 176 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа