close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Про підсумки проведення

код для вставкиСкачать
Про підсумки
проведення конкурсузахисту науководослідницьких робіт
учнів-членів
Малої академії наук
України
у 2012-2013 н.р.
Методист РМЦ Соламатіна Л.М.
Нормативні документи
• Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри з навчальних предметів, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
22.09.2011 №1099);
• наказ управління освіти адміністрації Московського
району Харківської міської ради від 25.10.2012 №260
«Про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України у 2012/2013
навчальному році».
Кількість науково-дослідницьких
робіт І (районного) етапу
Кількість науковоНазва відділення
дослідницьких робіт
2011
2012
2013
38
44
45
20
27
29
Філософії та суспільствознавства
16
15
28
Хімії та біології
31
31
28
Історії
33
33
23
Мовознавства
Літературознавства, фольклористики
та мистецтвознавства
Кількість науково-дослідницьких
робіт І (районного) етапу
Кількість науковоНазва відділення
Наук про Землю
Економіки
Комп’ютерних наук
Екології та аграрних наук
Математики
Фізики та астрономії
дослідницьких робіт
2011
2012
2013
9
9
9
7
6
9
3
9
8
6
7
7
6
7
7
6
6
5
Віковий склад учасників
Учні 8-х класів
Учні 9-х класів
Учні 10-х класів
Учні 11-х класів
4
27
78
91
Кількість науково-дослідницьких
робіт І (районного) етапу
№ ЗНЗ
Кількість робіт
Кількість перемог
ХГ №144
16
13
ХЛ №141
13
8
ХСШ №3
13
6
ХГ №23
12
11
ХГ №43
10
6
ХСШ №156
11
5
Кількість науково-дослідницьких
робіт І (районного) етапу
№ ЗНЗ
Кількість робіт
Кількість перемог
ЗОШ № 58
11
3
ЗОШ №123
9
3
ЗОШ № 25,
ЗОШ №122
ЗОШ №64,
ЗОШ №140
8
7
5
5
5
4
Кількість учнів 8-11 класів, які
займаються науководослідницькою діяльністю
12%
10%
8%
ЗНЗ №25
ХГ №23
ХГ №43
ЗНЗ №123
ЗНЗ №64
6%
4%
2%
0%
2012/2013
Кількість призерів І (районного)
етапу
Навчальний
Кількість
рік
поданих робіт
2011/2012
2012/2013
200
200
Кількість переможців за
ступенями дипломів
І
ІІ
ІІІ
37
21
51
99
40
258
102
37
Кількість учасників ІІ етапу
74
72
70
2010/2011
68
2011/2012
66
64
62
2012/2013
Порівняльні показники (%)
результативності участі у ІІ етапі
70
60
50
40
Московський
30
Дзержинський
Комінтернівський
20
10
0
2011/2012
2012/2013
Кількість учнів-переможців ІІ етапу
Кількість нагород ІІ етапу
Всього
призових
місць
І
місце
ІІ
місце
ІІІ
місце
44
11
18
15
Кількість учнів-переможців ІІ етапу
Всього – 44 учні з них:
ХГ №144 – 11 учнів (у 2011/2012 н.р. – 12);
ХГ №23 – 6 учнів (у 2011/2012 н.р. – 5);
ХЛ №141 – 5 учнів (у 2011/2012 н.р. – 4);
ХГ №43 – 3 учні (у 2011/2012 н.р. – 2);
ХЗОШ №122 – 3 учні (у 2011/2012 н.р. – 5);
ХСШ №3, ХЗОШ 25, 123, 140 – по 2 учні;
ХЗОШ №8, 19, 30, 31, 58, 64, 138, 139 – по 1 уч.
Кількість учнів-переможців
району у ІІІ етапі МАНУ
8
7,8
7,6
7,4
7,2
7
6,8
6,6
6,4
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Кількість нагород ІІІ етапу
Всього
призових
місць
І
місце
ІІ
місце
ІІІ
місце
7
2
0
5
Результати ІІІ етапу
Кількість
поданих
робіт
Всього
19
1
1
1
23
1
43
1
1
1
58
1
1
1
122
1
1
1
140
1
141
1
1
1
144
2
2
1
1
Всього
9
7
2
5
№ ЗНЗ
Перемог
І
ІІ
ІІІ
Рейтингові місця
І місце – ХГ №144 (2011/2012 – 1 місце);
ІІ місце – ХЛ №141 (2011/2012 – 4 місце);
ІІІ місце – ХГ №23 (2011/2012 – 3 місце);
ІV місце –ХГ №43 (2011/2012 – 11 місце);
V місце – ХЗОШ №122 (2011/2012- 5 місце);
VІ місце – ХЗОШ №58 (2011/2012 – 6 місце);
VІІ місце – ХЗОШ №19 (2011/2012 – 16 місце);
VІІІ місце – ХЗОШ №140 (2011/2012 – 8 місце);
ІХ місце – ХЗОШ №25 (2011/2012 – 12 місце);
Х місце – ХСШ №3 (2011/2012 – 7 місце).
Підготовка до конкурсу
• Всеукраїнська літня фізико-математична
школа: ЗОШ №122, Кофман Пилип;
• Всеукраїнська літня хіміко-біологічна
школа: ЗОШ №144, Ковальова Анастасія.
Участь учнів у гуртках
Назва гуртка
ЗНЗ
Гурток із комп’ютерної підготовки
8, 30, 56, 111, 122, 141,
Народознавство, «Фольклор та етнографія України»
8, 124, 138, 167
Гурток з поглибленого вивчення математики
8, 23, 25, 122, 124, 138, 139, 141,
144
«Українська мова», «Українське літературознавство» 8, 30, 31, 98, 124, 138, 141, 167
Гурток із поглибленого вивчення біології
19, 30, 124, 128, 138, 144
«Юні хіміки»
19, 31, 124, 128
«Інноваційний та інвестиційний менеджмент»
140
Зарубіжна література, Літературна творчість
19, 56, 124, 138, 167
«Основи логіки», «Юні медики»
19, 23, 31, 140, 141
Наукові дослідження у фізиці, «Астрономія»
23, 31, 140, 141
«Основи технічної творчості»
98
«Юні археологи», «Юні геологи»
25, 124, 138, 140
«Будова автомобіля та основи інженерної
діяльності», «Електроніка»
97, 141
Всеукраїнські пропедевтичні
конкурси
Назва конкурсу
Всеукраїнський конкурс
«Юний селекціонер і
генетик»
Всеукраїнський конкурс
юних зоологів і тваринників
Період
проведення
Щорічно
Щорічно
Учасники
Учні, які мають досвід дослідницькоекспериментальної роботи в галузях
селекції та генетики
Учні, які мають досвід дослідницькоекспериментальної роботи в галузях
зоології та сільського господарства
Всеукраїнський конкурс
дослідницькоекспериментальних робіт з
природознавства «Юний
дослідник»
Щорічно
Учні, які мають досвід підготовки
дослідницько-експериментальних
робіт в галузі природознавства
Всеукраїнський конкурс
дослідницьких робіт для
учнів 6-8 класів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Один раз на
два роки
Учні 6-8 класів ЗНЗ
Наукові товариства учнів (НТУ)
Всього – 19 НТУ (ЗНЗ №3, 19, 23, 30, 43, 56, 58,
98, 111, 122, 123, 124, 138, 141, 142, 143, 144,
167, «Бізнес-гімназія»);
Заплановано – 4 НТУ (ЗНЗ №8, 25, 139, 156).
Завдання НТУ – сприяння самовизначенню та
самореалізації особистості засобами
залучення її до пошукової, експериментальної,
діяльності в різних галузях науки і техніки.
Кількість учнів, які розпочали
науково-дослідницьку роботу
Запланована
№ ЗНЗ
кількість робіт
на 2013/2014
Всього
200
Кількість робіт
2012/2013
200
З них ЗНЗ нового типу
3
16
13
141
14
13
156
12
11
23
12
12
43
10
10
144
16
16
Кількість учнів, які розпочали
науково-дослідницьку роботу
№ ЗНЗ
Запланована кількість робіт на
2013/2014
Кількість робіт
2012/2013
8
4
2
30
4
3
42
4
1
56
7
4
97
5
3
98
5
1
122
10
8
124
4
3
142
6
4
143
8
4
В(З)Ш 5
3
1
Кількість учнів, які розпочали
науково-дослідницьку роботу
№ ЗНЗ
Запланована кількість
робіт на 2013/2014
Кількість робіт
2012/2013
25
3
8
31
5
6
58
3
11
64
2
7
84
1
4
123
6
9
167
5
7
СЮТ
1
2
КЮМ
1
2
«Благовіст»
0
0
Рекомендації:
1. Вважати рівень участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів
району у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012-2013
навчальному році задовільним.
2. Керівникам навчальних закладів усіх типів та форм власності:
2.1. Проаналізувати на педагогічних радах (нарадах при директорові):
2.1.1. результати участі школярів на всіх етапах Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України у 2012/2013 навчальному році;
Серпень 2013
2.1.2. стан викладання навчальних предметів, з яких учні не змогли
вибороти жодної перемоги, звернути особливу увагу на роботу вчителів
вищої категорії щодо підготовки учнів до участі у Всеукраїнському
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України.
Серпень 2013
2.2. У підсумках роботи за 2012/2013 навчальний рік відобразити
узагальнені результати та моніторинг якісних показників участі учнів на
всіх етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України;
До 30 червня 2013
Рекомендації:
2.3. Забезпечити діяльність наукових товариств обдарованих та здібних
учнів.
Вересень-травень 2013/2014
2.4. Внести корективи у заходи щодо поліпшення роботи зі здібними та
обдарованими учнями (річні плани роботи навчального закладу на
2013/2014 навчальний рік).
До 30 червня 2013
2.5. Забезпечити участь учнів ЗНЗ у гуртках науково-дослідницького
спрямування.
До 15 вересня
2.6. Сприяти участі учнів у Всеукраїнських пропедевтичних конкурсах.
За окремим графіком
2.7. Продовжити роботу з учнями 9, 10 класів, які в 2012/2013
навчальному році займалися науково-дослідницькою діяльністю.
Травень 2013-січень 2014
Рекомендації:
2.7. Забезпечити якість науково-дослідницьких робіт, які подаються на І
(районний) етап, та їх результативність на наступних етапах.
Листопад 2013- січень 2014
3. Провести роботу щодо збільшення кількості науково-дослідницьких
робіт керівникам навчальних закладів №25, 31, 58, 64, 84, 123, 140, 144,
167, СЮТ, та КЮМ.
Вересень 2013
3. Керівникам закладів освіти нового типу Косміній В.І., Ковальовій С.М.,
Кравченко Р.М., Гончаровій І.Ф., Сергєєвій І.Д. забезпечити підвищення
результативності участі учнів у конкурсі-захисті з профільних предметів
на всіх етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011/2012
навчальному році.
Листопад-квітень 2012-2013
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
13
Размер файла
1 148 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа