close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

FITIS OSIN 09 10

код для вставкиСкачать
"Затверджую"
Проректор з навчальної роботи:
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
доц.Ситник О.О.
___________________________
СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
"____"____________ 2010 р.
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2010-2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ПАРИ
КТ - 001
ПР-002
ІТП-003
ПЗ-004
КМ-005
СП-006
СКС-007
ГРУПИ
П
о
н
е
д
і
л
о
к
I
Лекція:
Лекція: Вища математика а.102-4 Основи програмування
а.608-1
Щерба А.І.
Михайленко Н.С.
II
Лекція: Інструментальні програмні засоби а.207-9 Лекція:
Лекція: Історія науки і техніки Інструм.,програмні засоби
Лега
Кравченко О.В.
а.608-1
ПР: Історія України а-
ПР:Історія науки ї тех.а-
ЛР:Інжен.графіка а-310-4
Михайленко Н.С.
Худолей О.С.
Лега А.Ю.
Махинько М.В.
III
Лекція: Вища математика а.102-4 ПР:БЖД а.205-5
Биков
Щерба А.І.
ПР: ІПЗ 4,8,12,16 а.608-1
ПР:Історія науки ї тех.а-
ПР: Історія України а-
ЛР:Інжен.графіка а-310-4
Михайленко Н.С.
Лега А.Ю.
Худолей О.С.
Махинько М.В.
IV
Лекція: Алгоритмізація та програмування а.102-4
ПР:Істор. Науки і тех.а-209-4
Карапетян А.Р.
Лега А.Ю.
Лекція: Компютерна графіка а.102-4
ПР:БЖД а.205-5
Махинько М.В.
Биков
V
ЛР:Алгорт. та прогр. а-601-1
ЛР:Комп. граф.4,8,12,16а.404-4
ЛР: ТОІ 5,9,13,17а-509-1
Карапетян А.Р.
Махинько М.В.
Кравченко О.В.
ЛР:Комп. граф.4,8,12,16а.404-4
ЛР:Алгорт. та прогр. а-601-1
ЛР:Комп. граф.4,8,12,16а.404-4
Махинько М.В.
Карапетян А.Р.
Махинько М.В.
VI
ЛР:Алгорт. та прогр. а-601-1
ЛР:Комп. граф.4,8,12,16а.404-4
ЛР: ТОІ 5,9,13,17а-509-1
Карапетян А.Р.
Махинько М.В.
Кравченко О.В.
ЛР:Комп. граф.4,8,12,16а.404-4
ЛР:Алгорт. та прогр. а-601-1
ЛР:Комп. граф.4,8,12,16а.404-4
Махинько М.В.
Карапетян А.Р.
Махинько М.В.
В
і
в
т
о
р
о
к
I
Лекція: Мат. Аналіз ПР:Вища математика
а.102-9
а.206-9
Сисоєнко В.В.
Щерба А.І.
II
ПР: Історія України а-411-4
ПР:Іноземна мова
ПР: Мат. Аналіз ПР:Вища математика
ПР:Вища математика
ПР:Програмування Худолей О.С.
а.209-4
а.102-9
а.103-9
а.104-9
а.206-9
ПР: Історія України а-411-4
Куроченко Сисоєнко В.В.
Щерба А.І.
Щерба В.О.
Чичужко М.В.
Худолей О.С.
III
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Лекція: Історія України а.102-4 (спорт зал)
(спорт зал)
(спорт зал)
(спорт зал)
Худолей О.С.
IV
Лекція: Історія України а.102-4 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Худолей О.С.
(спорт зал)
(спорт зал)
(спорт зал)
В
і
в
т
о
р
о
к
V
ПР:Вища математика
ПР: Історія України а-411-4
ПР:Іноземна мова
а.608-1
Худолей О.С.
а.209-4
Щерба В.О.
ПР: Історія України а-411-4
Куроченко Худолей О.С.
VI
С
е
р
е
д
а
I
ЛР: WEB-техн.та WEB-диз.508-1
ЛР: Алгоритм. Та прогрм. 601-1
ЛР: ТЗОТ 504-1
Ночевнов Д.П.
Карапетян А.Р.
Волчков О.С.
ЛР: WEB-техн.та WEB-диз.601-1
ПР:БЖД а.205-5
ЛР: ТЗОТ 504-1
Ночевнов Д.П.
Биков
Волчков О.С.
II
ЛР: WEB-техн.та WEB-диз.508-1
ПР:Іноземна мова
ЛР: Алгоритм. Та прогрм. 601-1
ПР:Іноземна мова
ЛР: ТЗОТ 504-1
Ночевнов Д.П.
а.102-9
Карапетян А.Р.
а.108-4
Волчков О.С.
Куроченко ЛР: WEB-техн.та WEB-диз.601-1
Фрондзей ПР:БЖД а.205-5
ЛР: ТЗОТ 504-1
Ночевнов Д.П.
Биков
Волчков О.С.
III
Лекція: WEB-технології та WEB-дизайн 103-4 ЛР: КДМ 103-9
Лекція: ТЗОТ 608-1
Лекція: Осн. Інф.техн. 201-9
Палагіна О.А.
Ночевнов Д.П.
Волчков О.С.
Чичужко М.В.
IV
ПР: ІПЗ а.601-1
ЛР: КДМ 103-9
ПР: ТЗОТ 608-1
ЛР:ОІТ 206-9
Кравченко О.В.
Палагіна О.А.
Волчков О.С.
Чичужко М.В.
ПР: Вища математика 504 -1
ЛР: WEB-техн.та WEB-диз.601-1
ПР: ТЗОТ 608-1
ЛР:Програмування 206-9
Щерба А.І.
Ночевнов Д.П.
Волчков О.С.
Чичужко М.В.
V
ПР: ІПЗ а.601-1
ЛР: КДМ 103-9
ЛР:ОІТ 206-9
Кравченко О.В.
Палагіна О.А.
Чичужко М.В.
ПР: Вища математика 504 -1
ЛР: WEB-техн.та WEB-диз.601-1
ПР: ІПЗ а.601-1
ЛР:Програмування 206-9
Щерба А.І.
Ночевнов Д.П.
Кравченко О.В.
Чичужко М.В.
VI
ПР: КДМ 3,7,11,15 103-9
Палагіна О.А.
ПР: Вища математика 504 -1
Щерба А.І.
Ч
е
т
в
е
р
I
ЛР: ТОІ 5,9,13,17а-508-1
ЛР: ТОІ 3,7,11,15 508-1
ЛР:ОП 607-1
ІПЗ 609 - 1
ПР:Програмування 209-4
ПР:Вища математ. 102-9
Кравченко О.В.
Кравченко О.В.
Михайленко
Півень
Дахно Т.В.
Щерба А.І.
ЛР: ІПЗ а.601-1
ІПЗ 609 - 1
ЛР:ОП 607-1
ПР:Вища математ. 209-4
ПР:Вища математ. 102-9
Кравченко О.В.
Півень
Михайленко
Щерба А.І.
Щерба В.О.
II
ЛР: ТОІ 5,9,13,17а-508-1
ЛР: ТОІ 3,7,11,15 508-1
ЛР:ОП 607-1
ІПЗ 609 - 1
Лекція: Програмування 202-9
Кравченко О.В.
Кравченко О.В.
ПР: Вища математика 104-9
Михайленко
Півень
ЛР: ІПЗ а.601-1
ПР: Вища математика 201-9
Щерба А.І.
ІПЗ 609 - 1
ЛР:ОП 607-1
Дахно Т.В.
Кравченко О.В.
Щерба В.О.
Півень
Михайленко
III
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Лекція: Вища математика 202-4
Щерба А.І.
(спорт зал)
(спорт зал)
(спорт зал)
(спорт зал)
ПР:Вища математ. 202-4
ПР:Програмування 103-1
ПР:ОІТ 201-9
Щерба А.І.
Дахно Т.В.
Чичужко М.В.
Ч
е
т
в
е
р
IV
Лекція: Вища математика 102-4
ПР:Іноземна мова
Щерба А.І.
а.005-4
ПР: Вища математика 510 -1
ЛР:Програмування 103-1
Брус
Щерба А.І.
Дахно Т.В.
V
ЛР:Програмування 103-1
Дахно Т.В.
ЛР:Програмування 103-1
Дахно Т.В.
VI
ЛР:Програмування 103-1
Дахно Т.В.
П
'
я
т
н
и
ц
я
I
II
ПР:Матем. аналіз а.102-9
Сисоєнко В.В.
ПР:БЖД а.205-5
Биков
III
ПР: ТОІ 3,7,11,15 601-1
ПР: ТОІ 5,9,13,17 601-1
Лекція Груп. Дин.і ком.115-4
Лекція : Інженерна графіка 103-4
Ночевнов Д.П.
Ночевнов Д.П.
Гузнін С.С.
Махинько М.В.
ПР: ТОІ 4,8,12,16 601-1
Лекція : БЖД 103-4
Ночевнов Д.П.
Биков
IV
Лекція: Теоретичні основи інформатики а.102-4
ПР Груп. Дин.і ком.115-4
ЛР:Інжен.графіка а-401-4
ПР: Іноземна мова 219-4
Гузнін С.С.
Махинько М.В.
Ночевнов Д.П.
ЛР:Інжен.графіка а-401-4
Чепурна М.М.
Махинько М.В.
V
ПР:Іноземна мова
ЛР:Інжен.графіка а-401-4
а 209-4
Махинько М.В.
Куроченко
ЛР:Інжен.графіка а-401-4
Махинько М.В.
VI
Декан факультету _____________________А.А.Тимченко
Начальник навчального відділу ____________________О.О.Григор
Диспетчер ____________________Н.В.Бехтєва
"Затверджую"
Проректор з навчальної роботи:
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
доц.Ситник О.О.
___________________________
СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
"____"____________ 2010 р.
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2010-2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ПАРИ
КТ-901
ПР-902
ІТП-903
ПЗ-904
КМ-905
СП-906
СКС-907
ГРУПИ
П
о
н
е
д
і
л
о
к
I
ПР:Іноземна мова 104-9
ПР: Філософія 102-9
Данилюк А.Л.
Цехмістренко II
Лекція: Філософія 102-9
Філософ.201-9
Лекція: Вища математика 103-9
Дроздова Т.О
Данилюк А.Л
ПР:Філософія 102-9
Філософ.201-9
Нестеренко А.М.
Дроздова Т.О
Данилюк А.Л
III
Іноземна мова 005-4
ПР:Вища математика
Лекція: Мова С++ 607-1
Лекція: Філософія 102-9
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
а.103-9
Цехмістренко
Щерба А.І.
ст.в. Гамоцька С.Л.
Дроздова Т.О.
(спорт зал)
(спорт зал)
(спорт зал)
IV
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
(спорт зал)
(спорт зал)
(спорт зал)
(спорт зал)
ПР: Філософія 232-4
Данилюк А.Л.
V
Збірна іноземна мова 102-4 Чепурна
VI
В
і
в
т
о
р
о
к
I
ПР:ОДМ 3,7,11,15 103-9
ПР:Вища математика 104-9
ПР:Осн.прогр.і інж. 209-4
ЛР: ПТЦА 3,7,11,15 504-1 ЛР: ПТЦА 3,7,11,15 504-1 Палагіна О.А.
Трегубенко І.Б. доц. Шувалова Л.А.
доц. Шувалова Л.А.
ПР:ОДМ 4,8,12,16 103-9
Щерба В.О.
Палагіна О.А.
II
Лекція: Основи дискретної математики 207-9
Лекція:Осн.прогр.і інж. 209-4
ЛР: ПТЦА 3,7,11,15 504-1 ЛР: ПТЦА 3,7,11,15 504-1 доц. Шувалова Л.А.
доц. Шувалова Л.А.
Палагіна О.А.
Трегубенко І.Б. ПР: ПТЦА а. 504-1
доц. Шувалова Л.А.
III
Лекція: Вища математика 103-4
Лекція: ООП 004-4
Лекція: Прикладна Теорія Цифрових Автоматів ст.викл. Сисоенко В.В.
Заспа Г.О. доц. Шувалова Л.А.
IV
ПР:Вища математика 609-1
Лекція:Мат.Лог.і теор.алг.510-1
Лекція: Філософія 103-4
Лекція:Дискретні структури
Лекція: Філософія 103-4
Триус Ю.В.
115-4
ст.викл. Сисоенко В.В.
Данилюк А.Л.
Палагіна О.А.
Данилюк А.Л.
V
ЛР:МЛ.і ТА. 3,7,11,15 510-1
ПР:ООП 3,7,11,15 219-4
ПР: Фізика 313-2
Триус Ю.В.
Голдер Бондаренко
ПР:Філософія 108-4
Данилюк А.Л.
VI
ЛР:МЛ.і ТА. 3,7,11,15 510-1
ПР:Іноземна мова 111-4
Триус Ю.В.
Брус В.П.
С
е
р
е
д
а
I
Фізика 309-2
Лекція
Лекція Дискретна математика
Прямухін В.Є
Алгоритми та структури
а.104-9
Фізика 309-2
даних 201-9
Палагіна О.А
Прямухін В.Є.
Михайленко Н.С.
II
Лекція Фізика а. 103-4
ПР Дискретна математика
Лекція Вища математика а. 207-9
а.201-9
Нестеренко А.М
доц. Прямухін В.Є
Палагіна О.А
III
ПР Фізика 306,313-2
Проек.пр103-1
ООП 509-1
л.р Фізика а. 309-2
Лекція Організація баз Рудь ПР Іноземна мова а.
Півень О.Б
Голдер
Бондаренко М
даних а.102-9
ПР Вища математика а. 604- 1
л.р Фізика 2,6,10,14 309-2
л.р Фізика 4,8,12,16 309-2
Фрондзей Я.Р.
ООП 509-1
Проек.пр103-1
л.р Дискр. Матем.2,6,10,14203-9
Півень О.Б
Нестеренко А.М.
Рудь Рудь Голдер
Півень О.Б
Палагіна О.А
IV
ПР Фізика а.306,312-2
Проек.пр103-1
ООП 509-1
л.р Фізика а. 309-2
доц.Прямухін В.Є
Півень О.Б
Голдер
Бондаренко М
ПР Вища математика а. 604- 1
л.р Фізика 2,6,10,14 309-2
л.р Фізика 4,8,12,16 309-2
ООП 509-1
Проек.пр103-1
л.р Дискр. Матем.2,6,10,14203-9
Нестеренко А.М.
ПР Фізика а. 313-2
Рудь Рудь Голдер
Півень О.Б
Палагіна О.А
доц. Прямухін В.Є.
V
ПР Філософія а.209-4
л.р Фізика 3,7,11,15 309,313-2
Дроздова Т.О
доц. Прямухін В.Є.
ПР Фізика 2,6,10,14 309-2
ПР Іноземна мова 119-4
ПР Дискр. Матем.2,6,10,14203-9
л.р Фізика 3,7,11,15 309,313-2
Рудь Корєшкова С.П.
Палагіна О.А
доц. Прямухін В.Є.
VI
л.р Фізика 3,7,11,15 309,313-2
доц. Прямухін В.Є.
ПР Алг.та С.Д4,8,12,16 211-4
л.р Фізика 3,7,11,15 309,313-2
Михайленко Н.С.
доц. Прямухін В.Є.
Ч
е
т
в
е
р
I
Лекція Теорія Інформації та Кодування а.202-4
Лекція: Архітектура комп"ютерів 103-4 Андрієнко В.О.
л.р.ТІК 4,8,12,16 а.509-1
л.р. ОДМ а.508-1
доц. Єрофеєв Ю.Ф.
Андрієнко В.О.
Палагіна О.А.
II
Лек. Методи і алг.комп. когн.
Лекція ООП а.604-1
л.р ОДМ 608-1
Лекція: Фізика 202-4
а.509-1 Андрієнко В.О.
Говорухін О.С.
Мірошкіна І.В.
л.р.ТІК 4,8,12,16 а.509-1
л.р. ОДМ а.508-1
л.р ОДМ 608-1
доц. Прямухін В.Є. Андрієнко В.О.
Палагіна О.А.
Мірошкіна І.В.
III
л.р. ОДМ а.508-1
ПР ООП а.604-1
л.р ОДМ 608-1
л.р.Мова С++
л.р.ОПІ 3,7,11,15
л.р.А та СД 609-1
ПР: Іноземна мова 102-9
Палагіна О.А.
Говорухін О.С.
Мірошкіна І.В.
601-1Гамоцька
604-1 Трегубенко
Михайленко
л.р.МіАКК 4,8,12,16 509-1
л.р. ООП 4,8,12,16 а.508-1
л.р.Мова С++
л.р ОДМ 608-1
л.р.А та СД 609-1
л.р.ОПІ 3,7,11,15
Брус В.П.
Андрієнко В.О.
Говорухін О.С.
601-1Гамоцька
Мірошкіна І.В.
Михайленко
604-1 Трегубенко
IV
л.р. ОДМ а.508-1
л.р.Мова С++
л.р.ОПІ 3,7,11,15
л.р.А та СД 609-1
л.р.Арх.комп. 5,9,13,17 206-9 Рудаков Палагіна О.А.
601-1Гамоцька
604-1 Трегубенко
Михайленко
л.р.ПТЦА 3,7,11,15 206-9 Караван
л.р.МіАКК 4,8,12,16 509-1
л.р. ООП 4,8,12,16 а.508-1
л.р.Мова С++
л.р.А та СД 609-1
л.р.ОПІ 3,7,11,15
ПР:ПТЦА 4,8,12,16 104-9 Андрієнко В.О.
Говорухін О.С.
601-1Гамоцька
Михайленко
604-1 Трегубенко
Бойко V
ПР ОДМ 3,7,11,15 а.211-4
л.р.ДС 5,9,13,17
л.р.Арх.комп. 5,9,13,17 206-9 Рудаков Мірошкіна І.В.
608-1 Палагіна
л.р.ПТЦА 3,7,11,15 206-9 Караван
л.р.ДС 4,8,12,16
л.р.ОБД 4,8,12,16 206-9
608-1 Палагіна
Корпань
VI
л.р.ДС 5,9,13,17
ПР:.Арх.комп. 5,9,13,17 207-9 608-1 Палагіна
Рудаков
л.р.ДС 4,8,12,16
л.р.ОБД 4,8,12,16 206-9
608-1 Палагіна
Корпань
П
'
я
т
н
и
ц
я
I
Лекція: Основи електрики і електроніки 102-4 Матухно О.В.
Лекція: Вища математика 202-9
Сисоєнко II
Лекція:систем.програм 202-9
л.р.ОЕ і ЕЛ 5,9,13,17 228-2
Лекція: систем.програм. 202-9
Лекція: Теорія електричних кіл а. 411-4
Матухно О.В.
Дахно Дахно
Кисельова Г.О.
III
л.р.ОЕ і ЕЛ 3,7,11,15 228-2
л.р.ОЕ і ЕЛ 5,9,13,17 228-2
л.р.СП та ОС
л.р.ТЕК 3,7,11,15 125-2
л.р.Арх.Комп.3,7,11,15 504-1
л.р.ТЕК 5,9,13,17 125-2
Матухно О.В.
Матухно О.В.
101-1 Дахно
Кисельова Г.О.
доц. Єрофеєв Ю.Ф.
Кисельова Г.О.
л.р.СП та ОС
ПР:ТЕК 4,8,12,16 228-2
ПР:ТЕК 2,6,10,14 228-2
101-1 Дахно
Кисельова Г.О.
Кисельова Г.О.
IV
л.р.ОЕ і ЕЛ 3,7,11,15 228-2
л.р.СП та ОС
л.р.ТЕК 3,7,11,15 125-2
л.р.Арх.Комп.3,7,11,15 504-1
л.р.ТЕК 5,9,13,17 125-2
Матухно О.В.
101-1 Дахно
Кисельова Г.О.
доц. Єрофеєв Ю.Ф.
Кисельова Г.О.
л.р.СП та ОС
л.р.Арх.Комп.2,6,10,14 504-1
л.р.ТЕК 2,6,10,14 125-2
101-1 Дахно
доц. Єрофеєв Ю.Ф.
Кисельова Г.О.
V
л.р.СП та ОС 103-1
ПР:Арх.Комп.3,7,11,15 504-1
ПР:Арх.Комп.5,9,13,17 504-1
Дахно доц. Єрофеєв Ю.Ф.
доц. Єрофеєв Ю.Ф.
л.р.Арх.Комп.2,6,10,14 504-1
л.р.ТЕК 2,6,10,14 125-2
доц. Єрофеєв Ю.Ф.
Кисельова Г.О.
П
'
я
т
н
и
ц
я
VI
л.р.СП та ОС 103-1
Дахно Декан факультету _____________________А.А.Тимченко
Начальник навчального відділу ____________________О.О.Григор
Диспетчер ____________________Н.В.Бехтєва
"Затверджую"
Проректор з навчальної роботи:
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
доц.Ситник О.О.
___________________________
СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
"____"____________ 2010 р.
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2010-2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ПАРИ
КТ-801
ПР-802
ІТП-803
ІТПС- 008
ПЗ - 804
ГРУПИ
П
о
н
е
д
і
л
о
к
I
ЛР:ММДО3,7,11,15 510-1
ЛР:ММДО5,9,13,17 510-1
Лекція:ООП 207-9
Лекція: Вища матем. 202-9
Лекція:Прог.підWind. 201-9
доц. Дербенцев Д.О.
доц. Дербенцев Д.О.
Кравченко О.В.
Нестеренко
Дробот І.В.
II
ЛР:ММДО3,7,11,15 510-1
ЛР:ММДО5,9,13,17 510-1
Лекц:Лог.та фун.прогр.202-9
Лекц:Структ.даних і алг.203-9
Лекц:Лог.та фун.прогр.202-9
доц. Дербенцев Д.О.
доц. Дербенцев Д.О.
Плакасова Ж.М.
Карапетян А.Р.
Плакасова Ж.М.
III
Лекція: Математичні методи дослідження операції 103-9
ЛР:ООП 601-1
ЛР:Структ.даних і алг.505-1
ПР:Політологія 108-4
Буравченко Р.В.
доц. Дербенцев Д.О.
Кравченко О.В.
Карапетян А.Р.
IV
ПР:ММДО 102-9
ПР:Політологія 202-9
ПР: Іноземна мова Лекція,Пр,Лр 601-1
доц. Дербенцев Д.О.
Буравченко Р.В.
ПР:Політологія 202-9
ПР:ММДО 102-9
Кузьоменська Л.Г.
Кравченко О.В.
Буравченко Р.В.
доц. Дербенцев Д.О.
V
ПР:ООП 510-1
Кравченко О.В.
VI
VII
В
і
в
т
о
р
о
к
I
л.р.ЧМ в І 509-1
Мірошкіна І.В.
л.р.ММ в розр.ЕОМ 509-1
л.р.АК 2,6,10,14 508-1 Гресько
л.р:ЧМвІ 2,6,10,14 607-1
Говорухін л.р.ЧМ в І 4,8,12,16 509-1Мірошкіна
Мірошкіна І.В.
II
л.р.ЧМ в І 509-1
ПР:Л та ФП 3,7,11,15 202-9
Мірошкіна І.В.
Плакасова Ж.М.
л.р.ММ в розр.ЕОМ 509-1
л.р.АК 2,6,10,14 508-1 Гресько
ПР:ЧМвІ 4,8 607-1Мірошкіна
Говорухін л.р.ЧМ в І 4,8,12,16 509-1Мірошкіна
л.р:ЧМвІ 2,6,10,14 607-1Мірошкіна
III
Лекція:Чис.метод. в Лекція: Архітектура Лекція: Чисельні методи в інформатиці 103-9
інформатиці 103-9
компютерів 102-9
Мірошкіна І.В.
Гресько
Мірошкіна І.В.
IV
Лекція:Теорія розп. Обр. 104-9
ПР:АК 3,7,11,15 102-9
л.р. Сер.роз.пр. 508-1 Лекція:Об"єктивно-орєнтоване
Говорухін Гресько
Пальоний
програмування 608-1 л.р:ЧМвІ 509-1
Лекція:Інжен.і комп. Граф.404-4
Заспа Г.О.
Мірошкіна І.В.
Махинько
V
ПР:Теорія розп. Обр. 104-9
л.р. Сер.роз.пр. 508-1 ПР:ЧМвІ 509-1
Говорухін Пальоний
Мірошкіна І.В.
л.р:ЧМвІ 509-1
ПР:Інжен.і комп. Граф.404-4
л.р.Комп. Схемотех. 505-1
Мірошкіна І.В.
Махинько
Волчков О.С
VI
ПР: Сер.роз.пр. 508-1 Пальонний Ю.М.
ПР:ЧМвІ 509-1
л.р.Комп. Схемотех. 505-1
Мірошкіна І.В.
Волчков О.С
VII
С
е
р
е
д
а
I
Лекція:Системне програмування
ПР Вища математика
ПР Іноземна мова
та опер. 202-9 Бабенко
Лекція Мова на платф.Net604-1
203-9
Кузьоменська Л.Г.
Карапетян А.Р.
Нестеренко А.М.
II
Лекція: Політологія 102-4 ПР Філософія 104-9
Лекція
Дроздова Т.О.
Політологія 102-4
Буравченко Р.Є.
Лекція Вища математика207-9
Буравченко Р.Є.
Нестеренко А.М.
III
Лекція Лекція Мови логіч.прогр.505-1.
л.р Лекція Середовище розробки
л.р Прогр.на плат.NET609-1
ММ в розробках ЕОМ104-9 Андрієнко В.О.
Програмування на платф.Net
програм а.207-9
Дробот І.В
Стеценко І.В.
л.р.МЛ Прогр а.505-1 а.601-1
Пальонний Ю.М
ПР Прогр.на плат.NET609-1
Андрієнко В.О.
Карапетян А.Р.
Дробот І.В
IV
ПР ММ в розр. ЕОМ102-9
ПР МЛ Пр.3,7,11,15 505-1
л.р Логіч.і функ.прог. 508-1
л.р Прогр.на плат.NET609-1
Стеценко І.В.
Андрієнко В.О.
Плакасова Ж.М
Дробот І.В
л.р.МЛ Прогр а.505-1 ПР Прог. На плат.NET 601-1
л.р Логіч.і функ.прог. 607-1
Андрієнко В.О.
Карапетян А.Р.
Плакасова Ж.М
V
л.р Логіч.і функ.прог. 508-1
л.р ООП а.509-1
Плакасова Ж.М
Голдер
л.р Логіч.і функ.прог. 607-1
Плакасова Ж.М
VI
л.р ООП а.509-1
Голдер
VII
Ч
е
т
в
е
р
I
Лекція Лекція ОДМ 1,3,5,9 201-9
Обєктивно-орієнтоване
Палагіна О.А.
програмування 104-9
Говорухін О.С.
II
ПР Іноземна мова
ПР ООП а.102-9
Кузьоменська Л.Г
Говорухін О.С.
III
ПР Іноземна мова
ПР Системне програмування
ПР ЧМвІ а.509-1
та опер. 103-9 Мірошкіна І.В.
Кузьоменська Л.Г
Бабенко
ПР Струк. Дан.та алг.504-1
Карапетян А.Р.
IV
л.р ООП а.509-1
Лекція ДРЧА а.201-9
ПР ОБДЗ 3,7,11,15 604-1
Лекція Філософія
ПР ОБДЗ 5,9,13,17 604-1
Говорухін О.С.
Мірошкіна І.В.
Рідкокаша А.А.
а.118-4
Рідкокаша А.А.
Лекція ОБДЗ а.504-1
Дроздова Т.О.
Лекція ОБДЗ а.504-1
Рідкокаша А.А.
Рідкокаша А.А.
V
л.р ООП а.509-1
ПР ДРЧА а.201-9
Лекція Фізика
л.р ОБДЗ а.609-1
Говорухін О.С.
Мірошкіна І.В.
а.102-4
Рідкокаша А.А.
л.р. ОБДЗ а.604-1
Коваленко
л.р ЧМвІ 4,8,12,16 607-1
Рідкокаша А.А.
Мірошкіна І.В.
VI
ПР Фізика а.312-2
л.р ОБДЗ а.609-1
Коваленко
Рідкокаша А.А.
л.р. ОБДЗ а.604-1
л.р ЧМвІ 4,8,12,16 607-1
Рідкокаша А.А.
Мірошкіна І.В.
VII
П
'
я
т
н
и
ц
я
I
л.р. Комп.схем. а.505-1
л.р. ОБДЗ а.509-1
л.р. Фізика 3,7,11,15 306-2
Волчков О.С.
Данилюк А.А.
Коваленко
л.р. ОБДЗ а.509-1
л.р. Комп.схем. а.505-1
Данилюк А.А.
Волчков О.С.
II
л.р. Комп.схем. а.505-1
л.р. ОБДЗ а.509-1
л.р. Фізика 3,7,11,15 306-2
ПР
Волчков О.С.
Данилюк А.А.
Коваленко
Програм. Під Windows 103-9
л.р. ОБДЗ а.509-1
л.р. Комп.схем. а.505-1
Дробот І.В.
Данилюк А.А.
Волчков О.С.
III
Лекц. Компют. Схем.а.202-9
ПР ОБДЗ а.102-9
Лекц. Компют. Схем.а.202-9
Лекц. Компют. Схем.а.202-9
Волчков О.С.
Данилюк А.А.
Волчков О.С.
Волчков О.С.
Лекція Організ. Баз даних та знань а.102-9
л.р.КС 2,6,10,14 505-1
Лекц. Прогр. Під Wind. 202-9
Данилюк А.А.
Волчков О.С.
Дробот І.В.
IV
ПР ОБДЗ 3,7,11,15 102-9
ПР КС 3,7,11,15 202-9
Данилюк А.А.
Волчков О.С.
л.р.КС 2,6,10,14 505-1
Волчков О.С.
V
VI
Декан факультету _____________________А.А.Тимченко
Начальник навчального відділу ____________________О.О.Григор
Диспетчер ____________________Н.В.Бехтєва
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2010-2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ПЗС - 009
КМ - 805
КМС - 010
СП-806
СКС-807
СКСС-011
Лекція:Вища матем.203-9
Лекція:Вища матем.203-9
Щерба В.О.
Щерба В.О.
Лекц:Лог.та фун.прогр.202-9
ПР:Систем. Програм. 604-1
ПР:Вища матем.104-9
ПР:Політологія 219-4
Лекція:Прикладна Теорія Якимук Л.А.
Буравченко Р.В.
Цифрових Автоматів 208-9
Плакасова Ж.М.
ПР:Політологія 219-4
Щерба В.О.
ПР:Систем. Програм. 604-1
Бойко Т.А.
Буравченко Р.В.
Якимук Л.А.
Лекція,ПР: ТЙ та ЙП 201-9
Лекція: Систем.прогр.202-9
Лекція: Систем.прогр.202-9
(до )
Якимук Л.А.
Якимук Л.А.
ЛР:ПТЦА 208-9
Нестеренко
Караван М.А.
Лекція:Вища математ. 201-9
Лекція: Алгор.та методи
Лекція: СП для Wind.103-9
Лекція: Конструювання ЕОМ 208-9
обчислення 104-9
( до )
Щерба А.І.
Півень О.Б.
Чичужко М.В.
Нестеренко
ПР:Політологія 102-9
Лекція:Асемблер для ЛР:ОЦЕ 3,7,11,15 206-9
ЛР:Комп.елект.5,9,13,17 206-9
Буравченко Р.В.
Windows 103-9
Нечипоренко О.В.
Нечипоренко О.В.
Півень О.Б.
ПР:ОЦЕ 4,8,12,16 206-9
Нечипоренко О.В.
ПР:Асемб.для Wind 102-9
ЛР:ОЦЕ 3,7,11,15 206-9
ЛР:Комп.елект.5,9,13,17 206-9
Півень О.Б.
Нечипоренко О.В.
Нечипоренко О.В.
ПР:СП для W.2,6,10,14 102-9
Півень О.Б.
л.р.Мова С++ 607-1
Лекція: Комп"ютерні системи керування 202-9
ПР:К та ТВ 3,7,11,15 207-9
Півень О.Б.
Гресько С.
л.р.ООП 609-1
Сєркова Л.Е.
л.р.К та ТВ 504-1
Метелап С.О.
л.р.Мова С++ 607-1
Лекція: Конструювання та технологія виробництва 203-9
Півень О.Б.
л.р.ООП 609-1
Гресько С.О
Метелап Лекція: Мова С++ 604-1
Лекція: Основи теорії інформації та кодування 104-9
Лекція:Дискретна математика 202-9
Півень О.Б.
Фауре Е.В.
Палагіна О.А.
Лекція, л.р. ПР:ОТ І та К 103-9
Лекція:ПТЦА 509-1
л.р.Асемблер для Wind.
Лекція:Основи теорії і систем передачі даних 207-9
Основи алгоритмізації 607-1
Фауре
доц.Шувалова Л.А.
103-1
Голдер
ПР: А та МО 103-9
ПР:ОТ І та К 102-9
Півень О.Б.
Вербицький О.С.
Щерба А.І.
Фауре Е.В.
ПР:ОТСПД
207-9
л.р.ПТЦА 505-1
ПР:Систем. Програм. 604-1
Вербицький О.С.
ПР:Дискретна матем. 206-9
доц.Шувалова Л.А.
Дахно
Палагіна
Лекція:Програмування 102-9
Чичужко М.В.
л.р.ОТСПД 206-9 Вербицький О.С.
ПР:ОТСПД 2,6,10,14 102-9
Вербицький О.С.
Лекція ПОЛІТОЛОГІЯ а. 202-4
Буравченко Р.Є.
Лекція
Лекція ПР К таТВ а. 608-1
л.р.
Лекція
Політологія 102-4
Основи цифрової схемотехніки
Гресько С.О.
Системне програмування
Первинні мережі передачі даних а.202-9
Буравченко Р.Є.
а.309-4
для Windows 103-1
Корпань Я.В.
Хрульов М.В.
Півень О.Б.
л.р.
Лекція
Лекція
Лекція
Лекція
Логічне та функціональне
Компютерна схемотехніка
Вища математика
Компютерна схемотехніка
Вища математика
програмування 607-1
а. 202-9
а.206-9
а. 202-9
а.206-9
Плакасова Ж.М.
Дєткін В.Г.
Щерба В.О.
Дєткін В.Г.
Щерба В.О.
л.р.ІПЗ А)3,7,11,13Б)4,8,12,14
л.р.А)3,7,11,15Б)5,9,13,17
л.р.КС3,7,11,13 208-9Дєткін
Лекц. Основ. Цифрової елек.
607-1 Михайленко Н.С.
504-1 доц.Щерба А.І
л.р СП 5,9,13,17 208-9Уткіна
203-9 Нечипоренко
Лекц. Основ. Цифрової елек.
103-9 Нечипоренко
л.р.ІПЗ А)3,7,11,13Б)4,8,12,14
л.р.А)3,7,11,15Б)5,9,13,17
ПР л.р.
л.р.КС3,7,11,13 208-9Дєткін
ПР Основ. Цифрової елек.
607-1 Михайленко Н.С.
505-1 доц.Щерба А.І
Компютерна схемотехніка
л.р СП 5,9,13,17 208-9Уткіна
3,7,11,15 203-9 Нечипоренко
а. 505-1
ПР л.р Компютерна схемотехніка
Хрульов М.В.
103-9 Дєткін В.Г.
Лекція ОДМ 1,3,5,9 201-9
л.р.КС А)3,7,11,15 Б)5,9,13,17
л.р. ТІК 3,7,11,15 206-9 Палагіна О.А.
л.рОТіК А)5,9,13,17Б)3,7,11,15
Корпань Я.В.
л.р.КТВ А)2,6,10,14Б)4,8,12,16
л.р Системне прогр. А.103-1
л.р. К ЕОМ 4,8,12,16 206-9Чичужко
л.р.КСК А)4,8,12,16Б)2,6,10,14
Дахно Т.В.
л.р.ПМПД 2,6,10,14 206-9Корпань
ПР ОДМ а.201-9
л.р. КС а.504-1 Хрульов М.В
л.р. ТІК 3,7,11,15 206-9 Лекція Філософія а.118-4
Палагіна О.А.
л.р ОТіК а.505-1 Фауре Е.В
Корпань Я.В.
Дроздова Т.О.
Лекція ООП а.203-9
л.р.КТВ а.505-1 Гресько С.О
ПР:ОТ І та К 102-9
л.р. К ЕОМ 4,8,12,16 206-9Чичужко
ПР Філософія а.118-4
Заспа Г.О.
л.р. КСК а.504-1 Сєркова Л.Е
Фауре Е.В.
л.р.ПМПД 2,6,10,14 206-9Корпань
Дроздова Т.О.
ПР Вища математика
ПР К С 3.7.11.15 504-1
л.р. ОТіК 3,7,11,15 505-1
л.р. ОТіК 5,9,13,17 505-1
Лекція
ПР Вища математика
а.118-4
Хрульов М.В.
Фауре Е.В.
Фауре Е.В.
Теорія інформ. Та кодування
а.104-9
Нестеренко А.М.
л.р.КТВ 2,6,10,14 505-1
а.206-9
Щерба В.О.
л.р.КСК 4,8,12,16 505-1
Корпань Я.В.
Лекція Інструментарні л.р. ОТіК 3,7,11,15 505-1
л.р. ОТіК 5,9,13,17 505-1
л.р .ПМПД а. 208-9
програмні засоби
Фауре Е.В.
Фауре Е.В.
Корпань Я.В.
а.119-4
л.р.КТВ а.505-1 Гресько
л.р. Дискретна матем.а. 206-9
Півень О.Б.
л.р.КСК а.505-1 Сєркова
Палагіна О.А.
Лекція Фізика
ПР Вища математика
а.102-4
а.104-9
Коваленко
Щерба В.О.
ПР Фізика а.312-2
Коваленко
л.р. Фізика 5.9.13.17 306-2
л.р.СП А)3,7,11,15Б)5,9,14,17
л.р.Програмування а.206-9
Коваленко
а. 103-1 Бабенко
Чичужко М.В.
л.р. ОТСПД а.206-9
Вербицький О.С
л.р. Фізика 5.9.13.17 306-2
л.р.СП А)3,7,11,15Б)5,9,14,17
л.р.Програмування а.206-9
Коваленко
а. 103-1 Бабенко
Чичужко М.В.
л.р. ОТСПД а.206-9
Вербицький О.С
ПР ООП а.108-4
ПР Констр ЕОМ.3,7,11,15 а.103-9
Метелап
Чичужко М.В.
"Затверджую"
Проректор з навчальної роботи:
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
доц.Ситник О.О.
___________________________
СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
"____"____________ 2009 р.
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2009-2010 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ПАРИ
КТ-601
ПР-602
МПЗ-603
ІТП-604
КМ-605
ГРУПИ
П
о
н
е
д
і
л
о
к
I
II
III
IV
V
VI
VII
В
і
в
т
о
р
о
к
I
II
III
IV
V
VI
С
е
р
е
д
а
I
II
III
IV
V
VI
Ч
е
т
в
е
р
I
II
III
IV
V
VI
П
'
я
т
н
и
ц
я
I
II
III
IV
V
VI
Декан факультету _____________________А.А.Тимченко
Начальник навчального відділу ____________________О.О.Григор
Диспетчер ____________________Н.В.Бехтєва
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2009-2010 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
СП-606
СКС-607
СП-607
СКС-608
"Затверджую"
Проректор з навчальної роботи:
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
доц.Ситник О.О.
___________________________
СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
"____"____________ 2009 р.
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2009-2010 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ПАРИ
КТ-601
ПР-602
ПЗ-603
ІТП-604
КМ-605
СП-606
СКС-607
МКТ-01
МПЗ-02
МКМ-03
МСКС-04
ГРУПИ
П
о
н
е
д
і
л
о
к
I
л.р ТВІС 3,7,11,15 508-1
л.р. ОСУП а,609-1
Лекція
Лекція Меж. Інфор.техн
доц.Саух В.М.
Гамоцька С.Л.
Основи інженерної діяльн.
505-1 Тазетдінов
л.р ТВІС 4,8,12,16 508-1
та наукових досл.а.601-1
л.р.МІТ 3,7,11,15, а.505-1
доц.Саух В.М.
Снитюк В.Є.
Тазетдінов В.А.
II
ПР ТВІС 5,9,13,17 508-1
л.р ТВІС 3,7,11,15 508-1
л.р. ОСУП а,609-1
ПР л.р.
ПР МІТ а.505-1
доц.Саух В.М.
доц.Саух В.М.
Гамоцька С.Л.
Основи інженерної діяльн.
Тазетдінов В.А.
л.р ТВІС 4,8,12,16 508-1
Лекція Теор. Розпіз. Образ.
та наукових досл.а.601-1
л.р.МІТ 3,7,11,15, а.505-1
доц.Саух В.М.
609-1 Підласий А.І.
Снитюк В.Є.
Тазетдінов В.А.
III
Лекція
л.р Мультизадач. Програм.
Лекція
Лекція Охорона праці в галузі 201-5
Лекція Сист. Мод. В інф.
Технології відкритих інформаційних систем 604-1
а.609-1 Михайленко Н.С.
Інформ. Техн. Проект.об.
Пшенишна Н.М.
а.504-1 проф.Кочкарьов
доц.Саух В.М.
л.р. Теор.розп.образів
а.203-9
Лекція Цивільний захист 205-5
609-1 Підласий А.І.
Колесніков К.В.
Пшенишна Н.М.
IV
Лекція
л.р Мультизадач. Програм.
Лекція Інформ. Безп. Лекція ПР
ПР Теор.і мет. Зах. Інф.
л.р. СМвІ а. 504-1
Лекція ПР
Web - програмування а.608-1
а.609-1 Михайленко Н.С.
компют. Систем (до )
Систем. Прогр. Склад.
а.509-1 доц. Саух В.М.
проф. Кочкарьов
Основи наук. Дослід.(13 тиж)
Тьорло О.В.
Лекція КСШІ 508-1
а.607-1
обєктів а.103-9
207-9
Снитюк В.Є.
Захарова М.В.
Оксамитна Л.П.
Нечипоренко
V
л.р Web-прогр.3,7,11,15
Лекція Методи захист. Інф.
л.р. ІБКС 607-1
Лекція Нові техн. Автом.
ПР Теор.і мет. Зах. Інф.
л.р. СМвІ а. 504-1
Лекція Нові техн. Автом.
а.509-1 Тьорло О.В.
219-4 доц.Саух В.М.
Захарова М.В.
проектув. (до )
а.509-1 доц. Саух В.М.
проф. Кочкарьов
проектув. (до )
л.р.Методи зах. Інформ.
а.103-9
а.103-9
а.508-1 доц. Саух В.М.
Оксамитна Л.П.
Оксамитна Л.П.
VI
л.р Web-прогр.3,7,11,15
а.509-1 Тьорло О.В.
VII
В
і
в
т
о
р
о
к
I
Лекція Інтелект. Інформ.
л.р. ІБКС 3,7,11,15 а.505-1
л.р.САОД а.508-1
Лекція Досл.і проек.спеціал
системи а. 608-1
л.р.ПКМ 5.9.13.17 а.505-1
Говорухін С.О.
203-9 Гришко М.Я.
Снитюк В.Є.
л.р.ТК 2,6,10,14 а.505-1
Швидкий В.В.
II
Лекція Цивільний захист а.205-5
л.р. ІБКС Швидкий В.В.
л.р. СПСОіС а.510-1
л.р.САОД а.508-1
Лекція Досл.комп.сист.
ПР Досл.і проек.спеціал
Пшенишна Н.М.
л.р.ПКМ Колесніков К.В.
Оксамитна Л.П.
Говорухін С.О.
штучного інтел. 103-4
(13 тиж)203-9 Гришко М.Я.
Лекція Охорона праці в галузі а. 205-5
л.р.ТК 2,6,10,14 а.505-1
Лекція Проект. Спец. К.202-9
Лекція Компон.прогр та розп.
Лекція Сучас. Світ. Філософ.
Снитюк В.Є.
Пшенишна Н.М.
Швидкий В.В.
Уткіна Т.Ю.
а.510-1 доц.Саух В.М.
а.712-1 проф.Шпак
III
Лекція
ПР ОПвГ 3,7,11,15
ПР ОПвГ 3,7,11,15
Лекція
л.р.ПКС 3.7.11.15 А.505-1
л.р. НТАП а.510-1
Лекція Сист.діагн. Комп.мер.
ПР Досл.і проек.спеціал
Інтелек. Інформ. Системи
а. 207-5 Пшенишна Н.М.
а. 207-5 Пшенишна Н.М.
Основи сист. Управл.
Шадхін Оксамитна Л.П.
проф.Алішов Н.І. (13 тиж)203-9 Гришко М.Я.
а. 508-1
прогр.проект. 314-4
л.р. СПСОіС а.510-1
Лекція Проект.забез. Сп.к л.р. Компон.прогр та розп.
ПР Сучас. Світ. Філософ.
Лекція Охорона праці в галузі 207-5
Снитюк В.Є.
Гамоцька С.Л.
Оксамитна Л.П.
Уткіна Т.Ю.
а.510-1 доц.Саух В.М.
а.712-1 проф.Шпак
Пшенишна Н.М.
IV
ПР Цивільн.захист 3,7,11,15
ПР Цивільн.захист 3,7,11,15
Лекція л.р.ОСУПП а.601-1
л.р.ПКС 3.7.11.15 А.505-1
Лекція Лекція ПРСучас.світ.філос.
ПР НТАП а.202-9
а. 207-5 Пшенишна Н.М.
а. 207-5 Пшенишна Н.М.
ПЗ АСУ техн. Проц. Гамоцька С.Л.
Шадхін Програм.забезп спеціал.
712-1 проф.Шпак
доц.Оксамитна Л.П.
л.р.ІІС 2,6,10,14 А.508-1
л.р.ІІС 4,8,12,16 А.508-1
а. 201-4
л.р.ПКДС а. 601-1
л.р. НТАП а.510-1
комп. (до )203-9
Лекція Охор.праці в галузі
л.р.ДКСШ а.
Лекція Сучас. Світ. Філософ.
Снитюк В.Є.
Снитюк В.Є.
Гузнін С.С.
Гамоцька С.Л.
Оксамитна Л.П.
Уткіна Т.Ю.
а.207-5 Пшенишна Н.М.
Снитюк В.Є.
а.202-9 Кулєшов
В
і
в
т
о
р
о
к
V
ПР ПЗ АСУ ТП 607-1
л.р.ОСУПП а.601-1
л.р.КСШІ 3.7.11.15. а. 505-1
Лекція ПР(до )
Гузнін С.С.
Гамоцька С.Л.
Снитюк В.Є.
Систем. Прогр. Склад.
л.р.ІІС 2,6,10,14 А.508-1
л.р.ТПР 4,8,12,16 А.508-1
ПР ОПвГ 2,6,10,14
обєктів а.115-4
л.р. Проек.інф.техн 510-1
ПР Сучас. Світ. Філософ.
Снитюк В.Є.
Триус Ю.В.
а. 207-5 Пшенишна Н.М.
Оксамитна Л.П.
проф. Тимченко А.А.
а.202-9 Кулєшов
VI
л.р.КСШІ 3.7.11.15. а. 505-1
Лекція Нові техн. Автом.
Снитюк В.Є.
проектув. (до )
ПР .ІІС 2.6.10.14 А.508-1
л.р.ТПР 4,8,12,16 А.508-1
а.115-4
Снитюк В.Є.
Триус Ю.В.
Оксамитна Л.П.
VII
С
е
р
е
д
а
I
Лекція Системи імітаційного моделювання 112-4
Лекція
Лекція Напр. Досл.і розв.
доц.Стеценко І.В.
Основ.сист. Управл. Прогр.
спеціал. А.207-9
ПР ІВ2.6.10.14112-4Новілова
ПР ІВ 4.8.12.16 112-4Новілова
проектами а.102-9
проф. Лукашенко В.М.
ПР СІМ 2.6.10.14 508-1 Стеценко
ПР СІМ 4.8.12.16 508-1 Стеценко
Гамоцька С.Л.
II
Лекція Інтелектуальна власність 119-4
Лекція
Лекція ПР
ПР КСШІ ОО5-4
Лекція л.р. Напр. Досл.і розв.
Новілова Т.Б.
Мультизадачне програмув.
Прогр. Додот. Клієнт- серв.
Кравченко О.В.
спеціал. А.207-9
а.203-9
архітект. А. 103-9
Лекція Метод. Наук.досл.
проф. Лукашенко В.М.
Михайленко Н.С.
Гамоцька С.Л.
проф. Тимченко А.А.
III
Лекція
Лекція Теор. Прий. Рішень
л.р. ТПБД а.508-1
Лекція Прогр. Забезп.
ПР. Напр. Досл.і розв.
Забезп. Надій.функц.
а.504-1Триус Ю.В.
Кравченко О.В.
Мереж а.115-4
спеціал. А.207-9
комп. Сист а. (до )
Лекція Інтелектуальна власність а.310-4
Захарова М.В.
л.р. Досл.і проек. Комп.504-1
проф. Лукашенко В.М.
Андрієнко В.О.
Новілова Т.Б.
Ланских Є.В.
IV
ПР ІВ 3.7.11.15 112-4 Лекція
ПР Програм. Компют.
Лекція Новілова
Проект. Компют. Систем.
мереж (до )
Нові технолог. Виробн.
а. 118-4
а.103-4
електр.(до ) 207-9
Шадхін Захарова М.В.
Рудаков К.С.
V
Лекція ПР Інтелектуальна власність а.202-4
ПР л.р. Метод.та орг.НД
ПР Теор.прий.рішень а.604-1
Новілова Т.Б.
510-1 проф.Тимченко А.А.
Рідкокаша А.А.
л.р ПЗМ а.609-1
Лекція Прогр.інтерфейс.
л.р.ССПД а.208-9
Лекція Метод.еволюц.мод.
Захарова М.В.
корист. 103-1 Півень О.Б.
Нечипоренко О.В.
510-1 Триус Ю.В.
VI
л.р.
Лекція Прогр.інф.техн.
Лекція Інтелек.власн. 211-4
Програм. Інтерфейс.
Спеціал. Системи передачі
510-1 проф.Тимченко А.А.
Новілова Т.Б.
користувача а.103-1
даних а.203-9
ПР Метод.еволюц.мод.
Півень О.Б.
Нечипоренко О.В.
510-1 Триус Ю.В.
VII
Ч
е
т
в
е
р
I
л.р. ТФГіМ а.103-1
Бабенко В.Г.
Лекція Техн.проект.прог. Сист
604-1 проф.Рудницький В.П.
II
л.р. ТФГіМ а.103-1
Бабенко В.Г.
ПР ТППС 604-1
проф. Рудницький В.П.
III
Лекція
Лекція Інформ.сис.менедж.
Лекція Мультимедійні
Лекція Техн.проект. Даних
Лекція Інф.техн.проект. Обєкт.
Лекція ПР
Мультимедійні технолог.
а. 201-9 доц.Стеценко І.В.
технології а.202-9
експерим. Систем.
та соціа. Екон.сист.
Педагогіка і психол. Вищ.
а.119-4
л.р.СІМ а.510-1
Захарова М.В.
(14 тижн.) а.207-9
а.203-9
ПР ТППС 604-1
л.р. НВТЕ а.208-9
школи а.214-8
Лекція Цивільний захист а.205-5
Тьорло О.В.
доц. Стеценко І.В.
Кравченко О.В.
Колесніков К.В.
проф. Рудницький В.П.
Рудаков К.С.
проф. Ліщинський
Пшенишна Н.М.
Ч
е
т
в
е
р
IV
л.р. ЗНФК а.510-1
Лекція Інф.сист. Менедж.
Лекція Захист інформац.
л.р. ІТП а.504-1
Лекція Технолог. Криптоз.
Лекція Теорія формальн.
Лекція ПР
Андрієнко В.О.
а. 104-9 Стеценко І.В.
а.202-9
Колесніков К.В.
а.203-9
граматик і мов (до )
Метод. Викл. У вищій
л.р.МТ 2.6.10.14 508-1
л.р. Інтел. Інф.сист. 608-1
Захарова М.В.
Лекція ЗРРПР а.309-4
Швидкий В.В.
а.107-4
ПР НВТЕ а.208-9
Лекція Самоор. Прог. Мод.
школі а.214-8
ПР ОПвГ 2.6.10.14 202-5
ПР ОПвГ 2.6.10.14 202-5
Тьорло О.В.
Карапетян А.Р.
Колесніков К.В.
Бабенко В.Г.
Рудаков К.С.
111-4 доц.Стеценко І.В.
проф. Ліщинський
ПР ЦЗ 4.8.12.16 Пшенишна
ПР ЦЗ 4.8.12.16 Пшенишна
V
л.р.СІМ а.510-1
л.р. Web програм.3.7.11.15
ПР Мульт.техн. 202-9
Лекція Інф. Безп. КС
л.р. Проект.спец.комп. А. 208-1
Лекція Дослідження і проек.
доц.Стеценко І.В.
а.508-1 Тьорло О.В.
Захарова М.В.
а.203-9 Швидкий В.В.
Уткіна Т.Ю.
компют. 112-4 Колесніков К.В.
л.р.МТ 2.6.10.14 508-1
л.р. ІСМ 2.6.10.14 509-1
ПР Захист інформ. 202-9
л.р. ЗРРПР а.504-1
л.р.Прогр.забез.спец. Комп.
л.р. Самоор. Прог. Мод.
Лекція Цивільний захист
л.р.Сист.діагн.комп.мер.
Тьорло О.В.
доц.Сєркова Л.Е. Захарова М.В.
Колесніков К.В.
а. 208-9 Уткіна Т.Ю.
510-1 доц.Стеценко І.В.
а.205-5 Пшенишна Н.М.
а.505-1 Фауре Е.В.
VI
л.р.СІМ а.510-1
л.р. Web програм.3.7.11.15
л.р. Проект. Вбуд. Комп
Лекція Дослідження і проек.
доц.Стеценко І.В.
а.508-1 Тьорло О.В.
а.208-9 Уткіна Т.Ю.
компют. 112-4 Колесніков К.В.
ПР Web пр.4.8.12.16 508-1
л.р. ІСМ 2.6.10.14 509-1
л.р. ЗРРПР а.504-1
ПР ПСК ПР ПВК
ПР СПМ 2.6.10.14 а.510-1
ПР ОПвГ 2.6.10.14 202-5
ПР МТ 2.6.10.14 Тьорло О.В.
доц.Сєркова Л.Е. Колесніков К.В.
208-9 Уткіна Т.Ю.
510-1 доц.Стеценко І.В.
ПР ЦЗ 4.8.12.16 Пшенишна
VII
ПР ПЗСК 3.7.11.15 203-9
Уткіна Т.Ю.
П
'
я
т
н
и
ц
я
I
Лекція Теорія прийняття
рішень 609-1
Рідкокаша А.А.
II
ПР Теорія прийняття
рішень 609-1
Рідкокаша А.А.
III
IV
л.р Зах.інф. 607-1
Захарова М.В.
л.р. ПЗ АСУ 609-1
Гузнін С.С.
V
л.р Зах.інф. 607-1
Захарова М.В.
л.р. ПЗ АСУ 609-1
Гузнін С.С.
VI
Декан факультету _____________________А.А.Тимченко
Начальник навчального відділу ____________________О.О.Григор
Диспетчер ____________________Н.В.Бехтєва
"Затверджую"
Проректор з навчальної роботи:
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
доц.Ситник О.О.
___________________________
СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
"____"____________ 2009 р.
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2009-2010 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ПАРИ
ГРУПИ
П
о
н
е
д
і
л
о
к
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
В
і
в
т
о
р
о
к
I
II
III
IV
В
і
в
т
о
р
о
к
IV
В
і
в
т
о
р
о
к
V
VI
VII
VIII
С
е
р
е
д
а
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ч
е
т
в
е
р
I
II
III
Ч
е
т
в
е
р
III
Ч
е
т
в
е
р
IV
V
VI
VII
VIII
П
'
я
т
н
и
ц
я
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Декан факультету _____________________А.А.Тимченко
Начальник навчального відділу ____________________О.О.Григор
Диспетчер ____________________Н.В.Бехтєва
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2009-2010 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Автор
alice.naumets
Документ
Категория
Расписания
Просмотров
299
Размер файла
226 Кб
Теги
fitis, osin
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа