close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Финансиран по Програма Договор EIE/06/024/SI2.445716

код для вставкиСкачать
Проект “MUSEC: Мултиплициране на
Устойчивите Енергийни Общности –
План за дейности”
Договор EIE/06/024/SI2.445716
Продължителност: Декември 2006 – Юни 2009 (30 месеца)
Финансиран по Програма
MUSEC-EIE/06/024/SI2.445716
ГЛАВНА ЦЕЛ
Разработване и прилагане на стратегия на
устойчиви Енергийни Общности в пет страни,
интегриране на най-добрите практики от местните
енергийни политики, финансови механизми,
достижения и програми за разпространение на
информацията
MUSEC-EIE/06/024/SI2.445716
13 партньора от 5 страни (Италия, Холандия, Германия,
България, Дания)
Градове-участници:
Асти, Фоджа, Равена
(Италия)
Крайлсхайм(Германия)
Бреда (Холандия)
Валби (Дания)
Добрич (България)
Технически партньори:
Амбиенте, Италия (Италия)
STW Crailsheim, SFZ Solites (Германия)
Европейски Зелени Градове, Кубен
(Дания)
Екофис (Холандия)
Агенция за управление на енергията –
Добрич (България)
Координатор
MUSEC-EIE/06/024/SI2.445716
Стратегия на Устойчивите Енергийни Общности
обединяваща адекватните енергийни политики, иновативни механизми на
финансиране и разпространение на програмите
Планове на Устойчивите
Енергийни Общности
Специфични
цели
като инструмент, описващ как да се
развива Стратегията
Консултативни Групи на
Устойчивите Енергийни Общности
Разпространение
създадени от опитни местни участници в
областта на Енергийната Ефективност и
използването на ВЕИ
Местно, национално, в
рамките на ЕО
MUSEC-EIE/06/024/SI2.445716
ДЕЙНОСТИ
• Оценка на енергийната ситуация (ограничения и
потенциал за инициативи за използване на
възобновяемите енергийни източници) в районите на
всеки един от партньорите по проекта;
• Проучване на най-добрите международни практики
на Европейско ниво;
• Разработване на стратегия за местните общности на
партньорите на база проучените практики;
• Създаване на „Проект за устойчиви енергийни
общности” като съвкупност от всички стратегически
планове;
• Изпълнение на план за комуникация и
разпространение на резултатите по проекта – от
всеки един от участниците на местно, на национално
и на европейско ниво.
MUSEC-EIE/06/024/SI2.445716
ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ MUSEC
COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE (ИТАЛИЯ) (Координатор)
АМБИЕНТЕ, ИТАЛИЯ (ИТАЛИЯ)
ОБЩИНА ФОДЖА (ИТАЛИЯ)
ОБЩИНА АСТИ (ИТАЛИЯ)
ОБЩИНА РАВЕНА (ИТАЛИЯ)
ЕКОФИС ХОЛАНДИЯ B.V. (ХОЛАНДИЯ)
БРЕДА (ХОЛАНДИЯ)
ОБЩИНА ДОБРИЧ (БЪЛГАРИЯ)
АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА – ДОБРИЧ (БЪЛГАРИЯ)
STW CREILSHEIM (ГЕРМАНИЯ)
SFZ SOLITES (ГЕРМАНИЯ)
KUBEN BYFORNYELSE DANMARK (ДАНИЯ)
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ (ДАНИЯ)
MUSEC-EIE/06/024/SI2.445716
ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ?
ПИШЕТЕ НА АДРЕС:
INFO@MUSECENERGY.EU
ИЛИ
ПОСЕТЕТЕ САЙТ:
WWW.MUSECENERGY.EU
MUSEC-EIE/06/024/SI2.445716
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
4
Размер файла
1 912 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа