close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інформація щодо діяльності структурних підрозділів Вінницького

код для вставкиСкачать
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Суддівський
корпус
Голова суду
Заступники
голови суду
Судді
Апарат суду
Керівник апарату суду
Заступник керівника
апарату суду
Помічники суддів
Відділ реєстрації та інформації
Відділ забезпечення розгляду
адміністративних справ
Відділ кадрової роботи та
проходження державної служби
Відділ по роботі зі зверненнями
громадян та юридичних осіб
Відділ організаційнометодичної роботи та
контролю
Відділ узагальнення судової
практики та
аналітично-стистичної роботи
Відділ господарського
забезпечення
Відділ інформаційно-технічного
забезпечення
Відділ матеріально-технічного забезпечення,
планово-фінансової діяльності, бухгалтерського
обліку та звітності
Ознайомитися з напрямками діяльності суду
можливо, відвідавши офіційний веб-сайт
З метою встановлення
зворотного зв’язку
з громадськістю, суд
створив свою сторінку
у Фейсбуці та інших
соціальних мережах
роботу відділу організовано за такими
напрямками:
- прийом документів, їх реєстрація,
передача виконавцям, відправка вихідної
кореспонденції;
- надання інформаційних послуг;
- робота архівного підрозділу.
З метою зменшення обсягу паперового документообігу
суду, економії часу працівників апарату суду відділом
реєстрації та інформації використовується у КП «ДСС»
електронний журнал передач
У Вінницькому апеляційному
адміністративному суді
успішно функціонує
електронна система
«Інформаційний кіоск», за
допомогою якої сторони у
справі можуть дізнатися про
стан розгляду справи або про
прийняте у справі рішення.
Також у холах суду розміщені
інформаційні монітори, з яких
можна отримати довідкову та
корисну інформацію.
Задля зручності та спрощення процедури
здійснення банківських послуг щодо сплати
судового збору відвідувачами суду у холі першого
поверху Будинку адміністративних судів
встановлено термінал ПриватБанку.
Відтепер сторони у справах можуть не витрачати
зайвий час та здійснювати такі платежі
безпосередньо в приміщенні суду.
З метою зменшення обсягу
паперового документообігу
суду, економії часу
відвідувачів та учасників
адміністративного процесу
на написання заяв, у відділі
реєстрації та інформації
ВААС використовується
графічний планшет.
За допомогою вказаної
послуги також здійснюється
формування справи в
електронному вигляді.
Кожен учасник адміністративного
процесу має можливість швидкого та
зручного ознайомитися з матеріалами
адміністративної справи, попередньо
зателефонувавши до Вінницького
апеляційного адміністративного суду
або надіславши повідомлення у
довільній формі на електронну пошту
суду з інформацією коли буде зручно
завітати до ВААС
З метою забезпечення раціонального та
ефективного використання особистого
часу відвідувачів у Вінницькому
апеляційному адміністративному суді
запроваджено послугу надання копій
матеріалів справи в електронному
вигляді.
Для оптимізації комунікацій
громадян з Вінницьким
апеляційним адміністративним
судом, а також надання інформації
у судді функціонує call-центр та
«телефон довіри»
Відділ забезпечення розгляду
адміністративних справ
до складу якого входять секретарі судових засідань,
судові розпорядники, а також спеціалісти.
Працівники відділу забезпечують організаційне
забезпечення розгляду адміністративних справ,
зокрема здійснюють:
- судові виклики і повідомлення;
- фіксування судового процесу;
- оформлення матеріалів адміністративної
справи;
- дотримання порядку особами, присутніми у
залі судового засідання, тощо.
Працівники відділу також забезпечують
підготовку та розміщення на офіційному сайті суду
інформацію про результати перегляду рішень у суді
З метою спрощення отримання
пересічними громадянами
інформації стосовно результатів
перегляду апеляційної скарги у
адміністративній справі без
необхідності звернення до суду у
телефонному режимі або у
письмовій формі у Вінницькому
апеляційному адміністративному
суді створено можливість
знаходження інформації про
результати апеляційного
перегляду судових рішень на
офіційному веб-сайті суду
(vaas.gov.ua).
Ще однією особливістю роботи відділу є
запровадження використання форменого одягу з
емблемою суду
секретарями
судового
засідання, які
здійснюють
фіксацію
судового
процесу
Відділ організаційно-методичної
роботи та контролю
Одним з основних завдань відділу є
забезпечення організації проведення та
документального оформлення засідань зборів та
нарад суддів і працівників апарату
На відділ організаційно-методичної роботи та
контролю також покладено обов'язки щодо надання
пропозицій щодо покращення організації роботи
апарату суду, зокрема наразі за пропозицією відділу
здійснюється он-лайн опитування відвідувачів сайту
Ще одними з основ них напрямків
роботи відділу є
формування плану
роботи суду та
контроль за його
виконанням,
а також
здійснення
контролю за
виконанням
доручень
керівництва суду
Працівники відділу приймають участь в
організації та проведені у суді заходів
міжнародного співробітництва, зокрема:
семінарів, круглих столів, робочих візитів тощо
А також семінарів та круглих столів з суб’єктами
владних повноважень, адвокатами та
правозахисними організаціями
Тісно співпрацюють з молоддю.
Організовують проведення
днів відкритих дверей,
різноманітних
конкурсів та дебатів.
Відділ узагальнення судової
практики та аналітичностатистичної роботи
Забезпечує:
- аналіз та узагальнення судової практики;
- ведення статистичного обліку процесуальної
діяльності суду;
- висвітлення інформації щодо судової
практики суду у ЗМІ;
- формування бібліотечних фондів, ведення
кодифікаційно-довідкової роботи тощо.
Відображення
на сайті
інформації
щодо судової
практики
ВААС, ВАСУ,
ВСУ,
Європейського
суду з прав
людини,
заповнення
рубрики
«Електронна
бібліотека»
Також започатковано розміщення інформації
про перегляд рішень ВААС у касаційному
порядку
Одним з важливих завдань відділу є висвітлення
інформації щодо судової практики суду у ЗМІ
Відділ по роботі зі зверненнями
громадян та юридичних осіб
Забезпечує:
- розгляду усних та письмових звернень та
інформаційних запитів громадян та юридичних
осіб;
- ведення діловодства за пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями),
скаргами та інформаційними запитами громадян
та юридичних осіб, що надійшли до суду;
- організація проведення особистого прийому
громадян керівництвом суду тощо.
Вінницьким апеляційним
адміністративним судом
забезпечено проведення
особистого прийому громадян
в он-лайн режимі (через Skype- зв’язок).
У такий спосіб мешканці Хмельницької та
Чернівецької областей мають змогу потрапити
на прийом до керівництва Вінницького
апеляційного адміністративного суду та
поставити запитання, які їх цікавлять, не
виїжджаючи за межі своїх областей.
Також існує практика проведення керівництвом
суду виїзних особистих прийомів громадян, зокрема
такі заходи проводилися в м. Хмельницькому та
м. Чернівцях
Відділ кадрової роботи та
проходження державної служби
Основними завданнями відділу є:
– здійснення аналітичної та організаційної роботи з
кадрового менеджменту;
– задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та
їх ефективне використання;
– прогнозування розвитку персоналу, заохочення
працівників до службової кар'єри, забезпечення їх
безперервного навчання;
- документальне оформлення проходження
державної служби та трудових відносин.
Особливим у роботі відділу є:
– використання психологічного тестування
кандидатів, що претендують на заміщення
вакантних посад державних службовців;
- проведення адаптації новопризначених
працівників апарату суду;
– організація та проведення кожним
структурним підрозділом суду навчальних
семінарів, доповідачами на
яких виступають
самі працівники
апарату суду.
Практика студентів є невід'ємною складовою
частиною процесу підготовки
високопрофесійних кадрів
Відділ матеріально-технічного
забезпечення, планово-фінансової
діяльності, бухгалтерського обліку та
звітності
Забезпечує:
- підготовку пропозицій та матеріалів для
проекту бюджету суду;
- раціональне використання та розподіл
видатків на утримання суду;
- організацію нарахування та виплати суддівської
винагороди та заробітної плати;
- своєчасну сплату податків та внесків;
- складання та подання фінансової звітності
тощо.
Відділ господарського забезпечення
Відповідальний за:
- господарське забезпечення діяльності суду,
суддів та працівників апарату суду;
- підтримку належного внутрішнього порядку в
приміщеннях суду;
- забезпечення безперебійного функціонування
систем життєзабезпечення
приміщення суду;
- поточний ремонт і
технічне обслуговування
приміщення суду та
автомобільної техніки суду.
Відділ інформаційно-технічного
забезпечення
Відповідальний за:
- ефективне впровадження і функціонування
сучасних інформаційних технологій у суді;
- організацію роботи локальних мереж та
інформаційних систем у суді;
- своєчасний ремонт, модернізацію, сервісне
обслуговування засобів і систем обчислювальної
техніки, оргтехніки та систем зв’язку у суді тощо.
Тісно співпрацює з ЗМІ головний спеціаліст суду,
відповідальний за зв'язки з громадськістю.
Щотижнево готується та розміщується у ЗМІ
інформація про судові рішення ВААС, роботу суду,
інтерв'ю керівництва суду тощо.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
16
Размер файла
7 333 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа