close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ормуванн¤ читацьких компетенц≥й учн≥в 5 - ЗОШ І

код для вставкиСкачать
Міжнародний (українсько-польський) освітній проект
“Лідери освітніх ініціатив”
З досвіду роботи
Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1
Ніжинської міської ради Чернігівської області
Проект самооцінювання на тему:
Формування
читацьких
компетенцій
учнів 5 класу
Мета оцінювання: вивчити
чинники, які впливають на формування
читацьких компетенцій учнів 5 класу.
Предмет дослідження: читацькі
компетенції учнів п'ятого класу.
Об'єкт дослідження: процес формування
читацьких компетенцій учнів 5 класу.
Методи: аналіз документації, спостереження,
анкетування, бесіда, інтерв’ю, тестування,
проведення психодіагностик.
Вибірка: учні 5 класу, учителі, батьки
Період збору даних –
вересень-листопад 2011 року
Період аналізу даних (узагальнення і
систематизація): листопад 2011 року
Перспектива: покращення результатів якості
читання школярів школи І та ІІ ступеня,
створення навчально-методичного комплексу
для формування читацьких компетенцій
школярів, виховання естетично розвиненого
читача.
Цільова група самооцінювання: педагогічний
колектив школи, психолог.
Проект самооцінювання
Ключові
питання
Чи
забезпечує
навчальний
план
ефективн.
вивчення
гуманітарних
предметів?
Критерії якості
освіти
Відповідн.
навчальної
програми
державн.
стандарту.
Наявність у
навчальн. плані
курсів, гуртків, які
сприяли б
розвитку
читацьких
компетенцій
школярів
Методи
Аналіз
документ.,
анкетув.
батьків та
учнів,
інтерв'ю,
співбесіди.
Вибірка
Учні
5 класу,
батьки
Термін збору
(аналізу) даних.
Відповідальні
Збір даних:
вересень
Відповід.:
Івасенко Т.М.,
Стрижак А.М.,
Євтушенко О.О.
Який рівень
розвитку
пам'яті, уваги
учнів
5 класу?
Розвиток
уваги та
пам'яті учнів
школи ІІ
ступеня
Анкетування, Учні
спостереж.,
5 класу
психодіагнос
тика
Термін: листопадгрудень, 2011
Відп.: Міщенко
Ю.З.
Який
темпераметр
мають
пятикласн.?
Сворення умов
для психол.
комфорту в
адаптац.
період
Анкетування, Учні
спостереж.,
5 класу
психодіагнос
тика
Термін: листопадгрудень, 2011
Відп.: Міщенко
Ю.З., Зеленкова
І.М.
ОсвІтній
рівень
батьків
даного
класу?
Тісна
співпраця з
батьками,
просвітн.
робота
Анкетування, Батьки
спостереж.,
психодіагнос
тика
Термін: листопадгрудень,2011
Відп.: Міщенко
Ю.З., Євтушенко
О.О.
Читацькі
інтереси
учнів та їх
батьків?
Вміння
орієнтуват. Літ
просторі.
Формування
літерат –
естетичнн
смаків
Анкетування, Учні
спостереж.,
та батьки
психодіагнос
тика
Термін: лист.грудень, 2011
Відп.: Чепела О.М.
Івасенко Т.М.
Напрямки проведення
дослідження:
Аналіз навчального плану та навчальних
програм, які використовуються у п'ятому
класі.
Вивчення переліку курсів та курсів за
вибором, які пропонуються для вивчення у
п'ятому класі.
Рівень розвитку пам'яті, уваги, логічного
мислення, темпераменту п'ятикласників.
Аналіз освітнього рівня батьків.
Вивчення читацьких інтересів батьків та учнів.
Моніторинг якості читання учнів п'ятого класу.
Моніторинг темпу читання
Читання вголос
Читання мовчки
47%
41%
38%
13%
Високий
рівень
31%
9%
Достатній
рівень
Середній
рівень
Початковий
рівень
13%
Високий
рівень
9%
Достатній
рівень
Середній
рівень
Початковий
рівень
Результати методики “Таблиці Шульта”
(увага)
Високий рівень
уваги
Низький рівень
уваги
Середній
рівень уваги
Результати методики Равена
(логічне мислення)
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Низький рівень Середній рівень Високий рівень
логічного
логічного
логічного
мислення
мислення
мислення
Результати опитування Айзенка
(темперамент)
60%
52%
50%
40%
31%
30%
сисисмисмисми
17%
20%
10%
0%
Тип 23, 24, 28, 32
Тип 15, 17
Тип 29-31
Пам’ять
Короткотривала
пам'ять
Образна пам'ять
4%
22%
78%
Низький рівень
Середній рівень
96%
Норма
Низький рівень
Освітній рівень батьків
20
18
15
10
8
6
5
0
Вища освіта
Середня
спеціальна
Загальноосвітня
школа
Читацькі інтереси учнів та батьків
Діти
Батьки
25
22
2
4
4
Науково - Публіцистика Фантастика,
Не
популярна
(газети,
детективи визначилися
журнали)
2
Казки
1
4
Фантастика Науково Не
популярна визначилися
Результати досліджень
Темп читання – достатній.
Увага – середній рівень
Логічне мислення – низький рівень
Темперамент - екстраверти
Пам’ять – переважає образна
Освітній рівень батьків – більшість мають середню
спеціальну освіту.
Читацькі інтереси - майже не відвідують бібліотек, і
учні, і батьки мало цікавляться науково-популярною
літературою. Серед улюблених книжок учнів
переважають казки, батьків – публіцистичні (газета),
детективи, “легкі” романи.
Висновки та методичні рекомендації
Учні п'ятого класу мають високий та достатній рівень
швидкості читання, що свідчить про результативну методику
оволодіння навичками читання мол. школярів.
За результатами досліджень виявлено середній рівень
розвитку читацьких компетенцій учнів 5 класу.
У навчальному плані на 2012-2013 н.р. передбачити години для
проведення факультативів, курсів, гуртків, які б допомагали
розвитку читацьких інтересів школярів.
Активізувати діяльність шкільної бібліотеки (проведення
конкурсів, бібліотечних уроків, позакласних заходів тощо) з
метою виховання естетично розвиненого читача.
Педагогічним працівникам орієнтувати технології навчання і
виховання не лише на забезпечення учнів системою
ґрунтовних знань, а й через художнє слово формувати
особистість, розбудити та підтримувати внутрішнє прагнення
учнів до гармонійного й повнокровного життя.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
9
Размер файла
760 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа