close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

prezentac_ja_3

код для вставкиСкачать
Тема уроку: « Життя героїв роману –
епопеї «Війна і мир» - вічний пошук
істини»
Цілі уроку: після його проведення учні повинні
знати:
основні етапи життя героїв твору: Андрія Болконського, П’єра
Безухова та Наташі Ростової;
зміст понять: герой, художня деталь.
уміти:
схарактеризувати образи героїв;
визначати результати їх духовної еволюції;
знаходити визначальні художні деталі у творі та пояснювати
їхню роль;
розвивати дослідницькі та аналітичні навички, творчу уяву;
виділяти головні епізоди та переказувати їх із власним
коментуванням.
прагнути:
розуміти і співпереживати з героями художнього твору,
плекати у власних душах ідеали людяності та порядності;
самоутверджуватися, самовдосконалюватися, само
реалізовуватися;
залишатися незалежними у поглядах, думках і переконаннях.
Призначення людини –
це прагнення до
морального
удосконалення.
Л.Толстой
Що погано? Що добре?
Що потрібно любити, що
ненавидіти? Задля чого
жити, і що таке я?
Що таке життя, що
смерть, яка сила керує
всім?»
Л.Толстой
( П’єр Безухов)
У житті є тільки одне
безперечне щастя – жити
для інших.
Л.Толстой
Усе залежить від
людських зіниць:
В широких відіб’ється вся
епоха,
У звужених – збіговисько
дрібниць.
Ліна Костенко
Подумайте над проблемним
запитанням?
чи
несе людина
відповідальність за свої
дії перед собою,
предками і нащадками?
Інформація, яку маємо
Серед персонажів роману Толстого
можна виділити такі групи:
образи світської знаті;
родина Болконських та П’єр Безухов;
родина Ростових;
образи полководців Кутузова і Наполеона.
Життєві пошуки героїв Андрія Болконського,
П’єра Безухова та Наташі Ростової – це
болісний пошук разом із Росією виходу з
особистого та суспільного розладу до «
миру»,до розумного і гармонійного життя
людей.
*Барометр - прилад для
визначення погоди.
Щоб уявити художнього героя ми
розпочали з усного малювання…
Наше завдання:
-Яким
ви уявляєте
художнього
героя Андрія Болконського?
-- Дайте коротку характеристику
П’єру Безухову?
-А якою постає Наташа Ростова у
вашій уяві?
Ваше завдання:
«Життя П’єра Безухова –
відкриттів та розчарувань»
«
шлях
У пошуках ідеалу» (відстежити
долю Андрія Болконського)”
«Уособлення ідеалу природної краси
в образі Наташі Ростової».
Асоціативні висновки.
- Тож настав момент істини… Чи можемо ми
тепер дати відповідь на проблемне запитання
до уроку: чи несе людина відповідальність за
свої дії перед собою, предками і нащадками?
- Так, кожна людина має пам’ятати, що на її
плечі покладена цілковита відповідальність за
свої дії, вчинки і помисли. Високі моральні
якості виховуються, насамперед, у сім’ї.
- На чільному місці має стояти родинне
виховання, приклад батьків , високоморальні
взірці поведінки героїв багатьох творів.
(Взаємоаналіз роботи на
уроці).
Вибіркове
зачитування коротких
рецензій відповідей
товаришів;
оцінювання роботи
учнів на уроці
- А домашнє завдання
я вам пропоную виконати таке:
підготуватися до запитань за змістом
твору; - виконати завдання і запитання
с.214 і 219 за підручником
О.В.Пронкевича «Зарубіжна література ХІХ
століття»;детально опрацювати статтю
цього ж підручника –с. 210 – 219.;
робота у групах : дати відповідь на
запитання «Як ви гадаєте, хто відіграє
головну роль в історії людства – геніальні
особистості чи народи?»; скласти таблиці –
характеристики до головних героїв роману
– епопеї « Війна і мир»; доповнити ОСК
духовної еволюції головних героїв твору.
Висновок:
«Життя людини – вічний пошук
істини»
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
11
Размер файла
1 488 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа