close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завантажити

код для вставкиСкачать
Тема. Складні випадки
правопису апострофа.
Створила
Ратушна Наталія Миколаївна
Лукашівський НВК
Чорнобаївського р-ну,
Черкаської обл.
Мета: повторити й систематизувати
знання учнів про вживання апострофа;
удосконалювати правописні вміння та
навички; формувати вміння визначати
орфограму «Апостроф» і обґрунтовувати
вибір написання відповідним правилом;
розвивати орфографічну пильність;
виховувати пошану до національних
звичаїв, традицій, свят.
Мотивація. Формування позитивної
настанови.
14 жовтня в Україні відзначають одне з найшанованіших свят
- Покрову Пресвятої Богородиці. За легендою, у цей день
військо давніх українців на чолі з князем Аскольдом взяло в
облогу центр світового православ'я - Константинополь,
намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії в
гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про
порятунок. І Богородиця з'явилася перед людьми і вкрила їх
своєю покровою (омофором). Після нього вороги вже не могли
побачити їх.
Як указують деякі джерела, після цієї події вражений
Аскольд і його дружинники прийняли святе хрещення і стали
християнами.
Яка орфограма об‘єднує
слова православ'я, з'явилася,
свято?
Я такий же, як знак розділовий,
І відомий шкільній дітворі.
Та в словах української мови
Я пишусь не внизу, а вгорі.
Спробуй лиш написати «ім’я» Зразу стану потрібним і я.
( Апостроф)
Пригадайте
правила вживання
апострофа.
Апостроф надрядковий графічний знак, що не
позначає жодного звука, а вжива ється в українському письмі для передачі
роздільної вимови твердих приголосних
перед наступними йотованими
голосними я, ю, є, ї ,
що позначають два звука : [ja]: [jу]: [jе]:
[jі].
Апостроф ставимо:
В українських словах:
Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого
приголосного позначається апострофом.
Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї:
а) Після б, п, в, м, ф: б'ю, в'ю, в'язи, у здоров'ї, м'язи,рум'яний,
тім'я, В'ячеслав, Стеф'юк.
б) Після р: бур'ян, міжгір'я, пір'я, матір'ю, кур'єр, на
подвір'ї,сузір'я.
в) Після префіксів та першої частини складних слів, що
закінчуються на твердий приголосний: без'язикий, від'ємний,
з'єднаний,з'їхати, з'явитися, об'єм, дит'ясла, пан'європейський,
пів'яблука,
але з власними назвами через дефіс: пів-Європи, пів-Америки
тощо.
г) Після к перед я, ю: Лук'ян, сек'юриті.
У словах іншомовного походження:
1 - Після: « Мавпи Буф» (губних б, п, м, в, ф);
- « Ще їжджу» (шиплячих ж, ч, ш);
- задньоязикових к, х;
- гортанного г
перед я, ю, є, ї (якщо у вимові чується звук [j]:
комп'ютер, прем'єр, миш'як, п'єдестал, інтерв'ю,
Руж'є, Х'юстон, Монтеск'є.
2.Після р у кінці складу: інтер'єр, бар'єр, кар'єра,
Фур'є.
3.Після префіксів, що закінчуються на приголосний:
ад'ютант, кон'юнктура, ін'єкція, кон'юнктивіт.
4.Після скороченої частки де- (д') та частки о у
прізвищах:О'Кейсі, О'Генрі, Жанна Д'Арк, Д'Артаньян.
Апостроф не ставимо :
В українських словах:
1. Після губних б, п, м, в, ф, якщо перед ними стоїть приголосний (крім
р), що належить до кореня слова: свято, мавпячий, духмяний,
різдвяний, тьмяний, різьбяр, медвяний, рутвяний, дзвякнути,
але: арф'яр, черв'як, верб'я, верф'ю; підв'язати, зв'язок, розм'якнути,
розп'ясти.
2.Після р на початку складу, якщо йотовані позначають його м'якість
[Р']: зоря, рясний, рядок, крючок, гарячий, порятунок, бряжчати.
3.Перед буквосполученням йо : серйозний, курйозний;
Воробйов,Муравйов, Соловйов.
Апостроф не ставимо :
В іншомовних словах:
1. Після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, г, к, х перед
я, ю, є, що позначають м'якість
(пом'якшення) попереднього
приголосного: бюджет, бюро, кювет,
гравюра, комюніке, пюре, кювет,
фюзеляж, Барбюс, Мюнхен.
Зауважте !
В'ячеслав, В'яземський, В'яльцева, Рум'янцева,
Прокоф'єв, Стеф'юк,
але:
Рєпін, Рязань, Брюссель.
ПОРІВНЯЙТЕ!
В'ячєслав
зв'язковий
торф'яний
пів'ями
бур'ян
сузір'я
солов'ї
інтерв'ю
але
Святослав
святковий
духмяний
пів-Ялти
буряк
серйозний
Соловйов
гравюра
Зоровий диктант
Роз…яснити, пів…ящика, дзв…якнути,
духм…яний, мавп…ячий, солов…їний,
бур…як, різдв…яний, моркв…яний, сім…я,
пір…я, св…ято, медв…яний, п…явка, в…юн,
верб…я, черв…як, матір…ю, від…їзд,
пан…європейськпй, міжгір…я, в…ється,
в…язати, бур…ян, Лук…ян, р…ясно, пір…їна,
пів…яхти, з…їхати, любов…ю, зв…язок,
гар…ячий, Лук…янченко, під…язичний,
пір…ям, сурм…яний, люб...язні, об'єднання.
Перевір себе!
Роз'яснити, пів'ящика, дзвякнути,
духмяний, мавпячий, солов'їний,
буряк, різдвяний, морквяний, сім'я,
пір'я, свято, медвяний, п'явка,
в'юн, верб'я, черв'як, матір'ю,
від'їзд, пан'європейськпй, міжгір'я,
в'ється, в'язати, бур'ян, Лук’ян,
рясно, пір'їна, пів'яхти, з'їхати,
любов'ю, зв'язок, гарячий,
Лук'яненко, під'язичний, пір'ям,
сурм'яний, люб'язний, об'єднання.
Апостроф у прізвищах
Апостроф ставиться після губних,
задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб'єв,
Ареф'єв, Водоп'янов, В'яльцева, Григор'єв,
Захар'їн, Луб'янцев, Лук'янов, Пом'яловський,
Прокоф'ев, Рум'янцем, Юр'ев; перед йо
апостроф не ставиться: Воробйов, Соловков.
Коли я, ю позначають сполучення
пом'якшеного приголосного з а, у, то апострофа
перед ними немає: Бядуля, Пясецький, Рюмін.
Апостроф у географічних назвах
Апостроф ставиться в географічних назвах
після губних, задньоязикових і р, а також після
префіксів, що закінчуються приголосним,
перед я, ю, є, ї: В'язанки, Дем'янськ,
Прокоп'євськ, П'ятигорськ, Ак'яр, Амудар'я;
перед йо апострофа немає: Муравйово.
Коли я, ю означають сполучення пом'якшеного
приголосного з а, у, то апостроф перед ними не
ставиться: Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань.
Використана література
Бібліотечка « Дивослова» , №5, 2010 .
Новий довідник: Українська мова та література.- К.:
ТОВ « Казка» , 2005.- 864 с.
Українська мова та література.Комплексний довідник:
2-ге вид., зі змінами./ укладачі Марченко
А.С.,Марченко О.Д. та ін.- Харків: ФОП Співак В.Л.
2010.- 704 с.
Українська мова. Практичний довідник ./ укладач
Попко О.Г. .- Харків: ФОП Співак В.Л. 2009.- 404 с.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
46
Размер файла
1 512 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа