close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

„Човекът и природата” – VI клас

код для вставкиСкачать
Човекът и природата – VI клас
Движение и сили
(продължение – част втора)
Действие на силите
Сили и налягане
Човекът и природата – VI клас
ДЕЙСТВИЕ НА СИЛИТЕ
Действие на силите
Прости механизми
Силите в действие
Равновесие на телата
Действие на сили
Значение на равновесието
Силите в действие
Силите в действие
Равновесие на телата
Едно тяло е в равновесие, когато
върху него действат равни по големина
и противоположни по посока сили.
• Действащите върху него сили се
уравновесяват.
• Те не променят покоя или движението
на тялото, но могат да го деформират.
Силите в действие
Равновесие на телата
Реакция на опората - N
N=5N
P=N
P=G
P=N=G
P=5N
G=5N
Силите в действие
Действие на сили
Когато на едно тяло действат две
сили с различна големина и
противоположни посоки то се движи по
посока на по-голямата сила.
5N
8N
посока на
движение
Прости механизми
Статика
Изследва силите, приложени към обект,
намиращ се в състояние на равновесие.
Лост – неогъваем прът, който се върти
около опорната си точка
Опорна точка – точката около която се
върти лоста
Прости механизми
Лост
Едностранен лост – действащите сили са
от едната страна на опорната точка
Прости механизми
Лост
Двустранен
лост – когато
силите действат
от двете страни
на опорната
точка
Прости механизми
Лост – приложение
“Дайте ми опорна точка и достатъчно
дълъг лост и аз ще преместя Земята”
Архимед
Прости механизми
Лост - приложение
Подвижна и неподвижна макара
Неподвижна макара
• С нея не се печели
сила, печели се само
удобство
F=P
Подвижна и неподвижна макара
Подвижна макара
С подвижна макара
може да се вдигне
товар с тегло два
пъти по-голямо от
силата, която се
прилага
F = ½.P
Подвижна и неподвижна макара
Полиспаст
Комбинация между
подвижна и
неподвижна макара –
намаляваме
наполовина силата
и печелим удобство
F=½.P
Човекът и природата – VI клас
СИЛИ И НАЛЯГАНЕ
Сили и налягане
Натиск и налягане
Закон на Паскал
Хидростатично налягане
Атмосферно налягане
Измерване на налягането
Плътност
Закон на Архимед
Плаване на телата
Натиск и налягане
• Сила на натиск –
нормална сила, която
действа върху
определена повърхност
• Силата на натиск се
разпределя върху
цялата повърхност, на
която действа
Натиск и налягане
• Налягане – силата на
натиск, която действа
върху единица площ
F
p S
• Мерна единица – Pa
(паскал)
1 Pa 1N
1m
2
Закон на Паскал
• Налягането, възникнало
под външно въздействие
в дадена точка от
повърхността на
течността или газа, се
разпространява еднакво
във всички посоки
Хидростатично налягане
• Налягането, което
упражнява стълб
течност или газ
върху дъното на
съда
p gh
• Хидростатичното
налягане е резултат
от гравитационното
поле на Земята
Атмосферно налягане
• Налягането, което
атмосферата на
Земята оказва върху
телата
Атмосферното налягане
намалява с увеличаване
на височината
Измерване на налягането
• Налягането се измерва
с манометри
• Атмосферното
налягане се измерва с
барометри
• Единица – hPa
(хектопаскал)
1 hPa 100 Pa
1 Pa 9 ,87 . 10
6
atm 7 ,50 . 10
3
mmHg
Плътност
• Физична величина,
която определя каква
маса от дадено вещество
се съдържа в единица
oбем
m
V
Единица – kg / m3
вещество
ρ
Платина
21500
Стомана
7800
Лед
Живак
900
13600
Морска вода
1030
Въздух
1,29
Закон на Архимед
• На всяко тяло, потопено
в течност или газ,
действа изтласкваща
сила, която е равна на
теглото на течността или
газа, изместена от
тялото и е с посока,
обратна на вектора на
теглото
F A фл gV
Закон на Архимед
FA G P
Измерване на Архимедовата сила
Намира се разликата от силата на тежестта на
тялото и неговото тегло във флуида
Плуване?
Плаване…!
Плаване на телата
• Условие за плаване на телата
Когато плътността на телата е по-малка от
плътността на течността
При FA > G – телата плават на повърхността
При FA = G – телата плават под повърхността
При FA < G – телата потъват
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
398
Размер файла
13 542 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа