close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Видове WEB базирани приложения

код для вставкиСкачать
ас.Елена Първанова
2011
ТЕМА 4 Стратегии на web дизайна.
Навигационни схеми.
• Дизайнът е художествено проектиране на
предмети и среда.
• Дизайнът е приложно изкуство за проектиране
на предмети и среда.
• Резултат от добрия дизайн е добре изразената
същност, която изпълнява по-добре своите
функции, отколкото ги е изпълнявала преди
дизайна.
1. Web-дизайнът е просто дизайн.
Грешно.
• Изграждането на един качествен сайт изисква
усилията на множество профилирани специалисти –
аналитици, които анализират нуждите на клиентите
и съставят нужното задание за работа, програмисти,
които програмират или приспособяват софтуер към
нуждите на сайта (за по-сложни сайтове са
необходими няколко различни вида програмисти), HTML
специалисти, които “превеждат” графичния проект на
езика на Интернет и естествено – дизайнери, които
изработват (само!) графичния проект.
2. Дизайнът на успешните сайтове е
произведение на изкуството
Погрешна идея.
• Потребителите предпочитат
съдържанието на сайтовете да идва при тях
“незамърсено” с “красоти” и с реклама.
• На върха се задържаха тези сайтове, които
запазиха простотата на поднасяне на
информацията.
3. Съдържанието на един Интернет сайт се
променя лесно и бързо.
Вредна идея.
www.archive.org
4. Добрият сайт е гаранция за успех.
Грешен отговор.
5. Съществува начин сайтове да се правят на
конвейр.
Упорита грешка.
6. Всеки може да направи сайт.
Вече не.
7. Успешният сайт е евтино и лесно начинание.
Невярно.
Определение на Brad Wieners:
“Интерактивният дизайн е хомогенна
смес от графични изкуства,
технология и психология.”
• Откриване – включва
среща с клиентите и
запознаване с това какво
искат да направят
(покажат).
С какво се занимава
компанията?
Каква е вашата ролия в
компанията?
Има ли компанията лого?
Какво целите с
изграждането на web сайта?
Каква информация желаете
да поддържате online?
• Изгражадне – на този
етап се използва
наученото от клиента за
създаване на дизайна на
сайта.
• Дизайн със съдържание обградено от рисунка
Фиг 4.1: The Bus Full of Hippies template
• Бързо придвижване посредстовм интуитивна
навигация
Фиг. 4.2 Навигационно меню от Iconfactory’s Halloween 2006
• Еднакъв дизайн за всички web страници от сайта
Фиг.4.3 Web страници на Ordered List
• Съществува голямо разнообразие на позициониране
на елементите на сайта. Голяма част от web сайтовете
имат компонентите показани на фиг.4.4.
Фиг.4.4 Широко разпространена структура на web страница
• Елементи на структурата на
web станица:
Containing Block (обхващащ
блок -контейнер) – може да
бъде форма от body таг на
страницата, div таг обхващащ
всички елементи или таблица.
Ширината на контейнера
(width) може да бъде течна
(liquid) – разширява се и
запълва прозореца на
браузъра или фиксирана
(fixed) – има фиксирана
ширина.
Logo (Блок с лого) – може да
съдържа логото на
компанията или нейното име.
Navigation (Блок с навигация –
меню) – трябва да е възможно
по-близо до горните елементи.
Content (Блок със съдържание) –
важен елемент оказващ влияние
за времето на пребиваване в
сайта.
Footer (завършващ блок) –
съдържа copyright, контакт,
информация за легализиране,
линкове към основните секции
на сайта.
Whitespace (Бяло пространство)
– блок не запълнен с текст или
илюстрации.
• Решетката (grid) в web дизайна се
използва за порпорционалност на
елементите.
• Концепцията за разпеределяне на
елементите в композиция стояща зад
тях е математическа идея основана на
Питагор.
• Златна пропорция (golden ratio) –
Φ=1.6180339
Фиг.4.5 Слънчогледа е пример
за златната пропорция в природата
• Опростена версия на
златната пропорция е
правилото на
третините.
Фиг.4.6 Решетка създадена чрез правило на третините
Фиг.4.7 Четири позиционирания в решетки следващи правилото на третините
• Визуален баланс (подобен
на физическия):
Симетричен;
Асиметричен.
• Симетричен баланс
(баланс на формата) –
среща се когато
елементите са
композирани от двете
страни на осова линия
(фиг.4.8).
Фиг.4.8 Симетричен баланс - Размисъл от Дейвид Ланхарм
• Този тип на симетрия в
web дизайна,наречен
хоризонтална
симетрия може да се
прилага към web
страница с
централизирано
съдържание или с
балансиране на
съдържанието между
колкони.
Фиг.4.9 Пример за страница с
хоризонтална симетрия
• Две други форми на симетричен баланс по-малко
застъпени в web дизайна са:
Двустранна симетрия – композицията е балансирана на
повече от една оси;
Радиална симетрия – елементите са поравно
разпределени около една точка.
• Асиметричен баланс е
по-абстрактен и
визуално поинтересен от
симетричния
(фиг.4.10).
• Използва
изображения с
различен размер,
форма, тоналност или
позициониране.
Фиг.4.10 Асиметричен баланс
от Джереми Дарти
Фиг.4.11 Пример за web сайт с асиметричен дизайн
• В дизайна единството
се отнася до начина по
който различни
елементи от
композицията
взаимодействат един с
друг.
Фиг.4.12 Единство между
изображения с маймуни
• Съседството цели да направи група от обекти
да изглеждат като едно цяло.
Фиг.4.13 Съседство между заглавие и съдържание
• Повторението на цветове, форми, текстури или
подобни обекти спомага web страницата да
изглежда като едно цяло.
Фиг.4.14 Ляво позиционирана заглавна страница
• Контраста се
формулира като
съпоставяне на
различни графични
елементи.
• Найразпространения
начин да се наблегне
на съдържанието.
• В web дизайна
контраста може да
бъде представен в
цвят, размер или
форма.
Фиг.4.15 Пример за използването на
оранжев цвят за контраст
• Навигация с лява колона
• Навигация с дясна колона
Фиг.4.16 Навигация с дясна колона в сайта на Ауди
• Три-колконна навигация
Фиг.4.17 Три-колконна навигация в Apple Store
• Разширена навигация в края на страницата
Фиг.4.18 Представяне на разширена навигация в JeffCroft.com
• Три колони със съдържание първо
• Фиксирана и течна ширина на страница
Пример: http://www.maxdesign.com.au/articles/liquid/
• Алтернатива: варираща фиксирана дължина
Фиг. Страница с ширина 800 и 1024 пиксела
• Навигацията трябва да бъде организирана по
един същ начин в целия сайт.
• Тя трябва да бъде елементарна и ясна, а за да се
постигне съвместимост с всички браузери трябва
да дублираме графичната навигация с текстови
връзки.
• Решенията относно навигацията на сайта трябва
да бъдат прецизно разгледани и подбрани, с
оглед постигане на максимална функционалност
на сайта и успешно, удобно, ненатрапчиво водене
на посетителя.
• Необходимо е всяка страница да има минимум един
линк.
• Линковете вътре в сайта трябва да са в помощ на
потребителя, а не да го объркват с големия избор,
който му предлагат.
• При външните линкове е необходимо посетителя да е
наясно, че му предстои да напусне сайта, в който е бил
до момента.
• Опцията “open in new window” не бива да се прилага
за връзките на вътрешните нива на сайта, удачно за
външните линкове .
• Навигацията или менюто е един от
задължителните елементи на уеб сайта.
Менюто трябва да е ясно и разбираемо за новите
посетители и затова по тази причина навигацията
трябва да не е обременена със специфични и неясни
думи и съкращения.
Менюто трябва да е ясно и разбираемо за редовните
посетители на сайта за тези, които вече добре
познават неговата структура и обща информация, и
ползват предимно новите неща в него.
Често срещана практика е в сайта да има не една, а
две и дори три навигации.
• През последните години изследванията
показват едно и също поведение на
потребителите: потребителите гледат
направо съдържанието и пренебрегват
навигационните области, когато
прегледжат нова страница.
• Изледванията на потребителите обикновено показват, че:
Потребителите първо коментират съдържанието; ако съдържанието не е от
практическо значение, те не се обръщат внимание и на другите аспекти от
дизайна.
Когато пристигнат на една страница, потребителите пренебрегват
навигационните менюта и другите общи елементи на дизайна: вместо това те
гледат единствено в областта със съдържанието.
Потребителите не разбират къде се намират в информационната архитектура на
сайта.
Потребителите са изключително движени от целта си - те не губят много време
за други неща.
В преследване на целта си, потребителите често разчитат на търсенето като своя
основна стратегия.
Потребителите рядко гледат логото, заявленията за мисията или различните
други елементи, които считат за излишни (в частност, те пренебрегват
рекламата или всичко, което прилича на реклама).
Ако изглежда, че страницата не е свързана с настоящите цели на потребителя,
то тогава потребителят ще кликне Back бутона след две или три секунди.
Ако потребителите не разбират даден елемент на дизайна, те не отделят време
да го изучават - вместо това, те го пренебрегват и продължават преследването
на собствената си цел.
• Breadcrumb trails (“следи от трохички” в уеб
дизайна означава поредица от връзки, обозначаващи
точното място на потребителя в сайта, премерно
Главна > За нас > Шефът) служат по-два начина:
• Контекстът на настоящата страница (как се вписва
страницата в него) позволява на потребителите да си
обяснят страницата по-добре.
• Връзките позволяват на потребителите да отидат
директно на по-високо ниво в сайта в случай, че
настоящата страница не е това, което са търсели, но
те искат нещо подобно
• Структурата помага на потребителите да навигират.
В мрежата структурата се подценява поради четири
причини:
• Повечето сайтове имат лоша информационна
архитектура.
• Дизайнът на повечето страници скрива важната
структурна информация .
• Всички уеб браузъри пренебрегват нуждата да се
визуализира информацията относно структурата.
• Потребителите са толкова нетърпеливи в мрежата,
че не отделят време да изучават някой отделен
сайт и неговата структура.
• Заливането на потребителите със стотици връзки
в навигацията е също безотговорно.
• Трябва да има някакви граници за броя на
елементите в едно навигационно меню.
• Критерии при планове за информационната
архитектура на сайт:
1) дълбочина или широчина (вертиклана или плоска
структура);
2) начина за показване на информацията.
• Меню с вертикална
структура
• Меню с плоска
(хоризонталана)
структура
• Решения за представяне на широка навигация:
• Подреждане по важност на видовете навигация основна, вторична и третична навигации.
• Групиране на подобните елементи - потребителите
да преглеждат на ниво отделни групи и след това да
се съсредоточат върху подкатегориите.
• Показване на много нива едновременно - портален
стил за подреждане на връзките, показва две нива на
йерархията едновременно.
• Скриване на елементите във второто ниво на
менютата.
• Постигане на
йерархична
структура с падащо
вертикално меню
• Постигане на
йерархична структура
с падащо вертикално
меню с под меню
• Постигане на
йерархична
структура с падащо
хоризонтално меню
с под меню
• Пример за DHTML падащо прозрачно вертикално меню с
подменю
www.essentialtrend-bg.com
• Текстова навигация.
• Графична навигация.
• Flash навигация
• Навигация с форми
• Навигация с
фреймове
Сайт с фреймова навигация
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
49
Размер файла
6 065 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа