close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И ОБУКА (ТРЕНИНГ) У ОБЛАСТИ

код для вставкиСкачать
VI Aндрагошки дани, 06-07.12.2013. Београд
ШТА
ЗА КОГА
ЗАШТО
Министарства и владине
агенције и институције
Праћење најновијих знања и
трендова у одређеним
областима заштите и
управљања природним добрима
Радионице
Управљачи природним добрима
Развој потребних вештина за
имплементацију активности
заснованих на одрживом развоју
подручја (економија и екологија)
Конференције и симпозијуми
Локална заједница и
становништво
Размена позитивних искустава у
заштити и развоју ЗПД
Предавања и презентације
Корисници природних ресусрса
ЗПД
Изграђивање партнерских веза у
заштити
Студијске посете
Туристичке агенције, ловачка и
риболовачка удружења
Развој вештина и модела
укључивања локалне заједнице у
управљање ЗПД
Семинари
Стручне екскурзије
Новинари, наставни кадар,
студенти, ученици
Развој вештина неопходних за
управљање подручјем као делом
мреже ЗПД
Тренинг програми
НВО
Програми интерпретације ЗПД и
мрежа ЗПД
Трибине, дискусије и форуми
Туристичке агенције и
организације
Акције повећања свести јавности
о потреби заштите природе
одрживог развоја природних
добара
Манифестације, сајмови
пројекције филмова и сл
Запослени у Заводу
Анализа стања у
пракси
Евалуација
људских
ресурса и
капацита
Опис стања у
пракси, технички
опис еколошких
проблема, њихови
узроци, последице,
утицај социјалних
фактора и главни
соио-еколошки
кофликти.
Идентификација
циљних група и
анализа еколошке
свести, ставова
према различитим
решењима,
најчешће
понашање у вези
коришћења
природних ресурса
и бриге о животној
средини
Анализа
образовних
потреба
Разлика између
постојећих знања и
вештина потребних
да би се ставови и
понашање
променили у
правцу очувања и
одрживог
коришћења
природних ресурса.
2 групе потреба:
потребе појединаца
и потребе онога ко
прогрма спроводи
Креирање
образовних
програма (садржај,
огранизациони
облик
и методе)
Реализација и
евалуација
образовних
програма
Креирање
образовног модела
дефинисањем шта
треба научити и на
којим путем
уважавајући
изграђене стилове
учења, постојеће
искуство и животне
обавезе циљне
групе којој је
програм намењен
Праћење сваког
сегмента
успешности
реализације
постављених
циљева ОП, на
основу унапред
постављених
мерљивих
индикатора успеха
ПОТРЕБНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ
СТЕЧЕНОСТ ТОКОМ СТУДИЈА
ТЕХНИКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Основе (Организација обрзовног
рада)
ПР МЕНАЏМЕНТ
Уопштено (Општа психологија,
Социјална психологија)
ПРОГРАМИРАЊЕ САДРЖАЈА
Основе (Дидактика, Андрагогија
рада)
МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА
Не
ЕКОНОМИКА ОБРАЗОВНИХ
ПРОГРАМА
Не
ПРОЈЕКТ МЕНАЏМЕНТ
Делимично (Методологија
андрагошких истраживања)
ХР МЕНАЏМЕНТ
Делимично (Планирање кадрова,
Психолоогија рада)
ОБРАЗОВНИ ТУРИЗАМ
Делимично (Андрагогија слободног
времена)
ВЕШТИНЕ ТРЕНЕРА / МОДЕРАТОРА
Не
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Не
ХВАЛА
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
2
Размер файла
6 908 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа