close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

8клас,Теорема Фалеса,трапеція, історики,

код для вставкиСкачать
Видатні
геометри
Фалес Мілетський (кінецьVII – початок VI ст. до н.е.) –
грецький астроном і математик. За свідченням
грецького історика Плутарха, Фалес вимірював висоту
єгипетської піраміди за довжиною її тіні: довжину тіні
піраміди відноситься до довжини тіні вертикального
стовпа, поставленого поруч з пірамідою, як невідома
висота піраміди відноситься до довжини цього стовпа.
Теорему, яку тепер називають теоремою Фалеса,
можливо, сам він і не знав. Жодне з його доведень до нас
не дійшло.
Фалес Мілетський
Клавдій Птолемей (близько 87 — 165) —
давньогрецький вчений,твори якого мали великий
вплив на розвиток астрономії, географії та оптики.
Дані про життя Птолемея мізерні. Жив у римській
провінції Єгипет і працював в Александрії.
Створив геоцентричну систему світу, розробив
математичну теорію руху планет навколо нерухомої
Землі, яка дозволяла обчислювати їхнє положення на
небі. Система Птолемея викладена в його головній
праці «Альмагест» — енциклопедії астрономічних
знань давнини. У 1543 польський астроном Микола
Копернік запропонував альтернативну, геліоцентричну
систему. У праці Птолемея «Географія» були
представлені географічні відомості античного світу,
нею користувалися аж до 16 століття.
Клавдій Птолемей
Евклід( близько 365 — близько 300 до н. е.)
Історія не зберегла для нас достовірних відомостей про життя цього
видатного вченого. Вважають, що Евклід народився в Афінах близько
325 p. до н. е. і на запрошення царя Птолемея І на початку III ст. до н. е.
прибув до Александрії.
Працюючи в бібліотеці Музейону над упорядкуванням математичних
манускриптів, Евклід створив славнозвісну працю з математики, яку
назвав «Начала».
«Начала» Евкліда складаються з 13 «книг»-сувоїв. Перші шість книг
присвячені планіметрії, VII—X книги — арифметиці і несумірним
величинам, які можна побудувати за допомогою циркуля і лінійки,
XI— XIII — стереометрії. І книга починається викладом 23 означень і
10 аксіом, причому перші п'ять з цих аксіом називаються «загальними
поняттями», а решта — «постулатами» (у різних списках «Начал» є
різні кількості аксіом і постулатів).
Евклід
Теореми
В геометрії, Теорема Фалеса (названа на честь Фалеса
Мілетського) стверджує, що якщо A, B і C є точками
на колі де відрізок AC є діаметром кола, тоді кут ABC
є прямим.
Теорема Птолемея - теорема елементарної геометрії,
яка стверджує, що добуток довжин діагоналей
вписаного в коло чотирикутника дорівнює сумі
добутків довжин його протилежних сторін.
AC * BD = AB*CD + BC*AD
Геометричні
терміни
Трапеція (грец. Trapecion)-столик.
Сам термін Trapecion склався від грецького ж слова trapesa,
основним значенням якого є “стіл”. Колись трапезою
називали їжу. Але з часом цей термін став означати
загальний обідній стіл для ченців в монастирських
приміщеннях. У геометрії розуміння трапеції як
чотирикутника, в якого дві сторони паралельні, а дві інші
непаралельні, склалося відразу. Так Евклід, визначивши
поняття паралелограма, прямокутника, квадрата і ромба, всі
останні чотирикутники назвав трапеціями.
Ромб(грец. Rombos)- дзиґа, бубон.
Зрозуміло, що мається на увазі не сама дзиґа, а її силует.
Можливо,що і бубон колись мав такий же силует. Що таке
ромб як геометрична фігура, знали вже старогрецькі
математики. Так в “Початках” Евкліда ми знаходимо
означення:”З чотиристороніх фігур, ромб – рівностороння,
але не прямокутна”. Як бачимо, за цим означенням ми не
можемо квадрат розглядати як ромб.
Квадрат (лат. quadratus) – чотирикутний.
В давнину люди, що мали справу з предметами форми
чотирикутника(землеміри, будівельники і тому подібне), не
зналися на тонкощах класифікації чотирикутників по їх
видах. Поза сумнівом, що вони представляли квадрат, як
чотирикутник від інших многокутників, є те, що він
складається “з чотирьох сторін (кутів)”. На латинській мові
вираження “з чотирьох” передається словами “ex quadre” (екс
кварде). Звідси і виник тармін “quadratus”-”чотирикутний”.
Така вона – геометрія.
З роками не старіє, а
стає дедалі
необхіднішою.
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
59
Размер файла
3 216 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа