close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

[Предприятие]

код для вставкиСкачать
Про впровадження
нового Державного
стандарту початкової
загальної освіти
Літвінова В.В., головний спеціаліст УОА
Новий Державний
стандарт початкової
загальної освіти,
затверджений постановою
Кабінету Міністрів України
від 20.04.2011 № 462
У 2012/2013 навчальному році
вступає в силу
новий Державний стандарт
початкової загальної освіти
впроваджується
з 1 вересня 2012 року
Освітні галузі
“Мови і літератури“ (українська мова (мова і
читання), російська мова (мова і читання))
"Математика" (математика)
"Природознавство" (природознавство)
"Суспільствознавство" (Я у світі)
"Здоров’я і фізична культура" (основи здоров’я
та фізична культура)
"Технології" (трудове навчання, Сходинки до
інформатики)
"Мистецтво" (образотворче мистецтво, музичне
мистецтво, інтегрований курс “Мистецтво”)
Іноземна мова – з 1-го класу
“Сходинки до інформатики”
–
з 2-го класу
Фізична культура
Години (3 години на тиждень),
передбачені для фізичної культури,
не враховуються під час визначення
гранично допустимого навчального
навантаження учнів
але обов’язково фінансуються
Основи здоров’я
Формування навичок здорового способу
життя та безпечної поведінки здійснюється
в рамках курсу та інтегрується частково у
змісті всіх предметів інваріантної та
варіативної складових типових навчальних
планів.
Освітня галузь “Мистецтво”
“Образотворче мистецтво” та “Музичне
мистецтво”
Або
Інтегрований курс “Мистецтво”
ЗНЗ може обирати окремі курси або
інтегрований курс, використовуючи години
варіативної складової.
Курси за вибором
(варіативна складова)
Розвиток продуктивного мислення;
Абетка театрального мистецтва;
Ритміка;
Цікава економіка та ін.
Години варіативної складової можуть
бути використані на предмети інваріантної
складової, на проведення індивідуальних
та групових занять.
Поділ на групи (з 1-го класу)
при вивченні:
української мови чи іншої мови навчання
(мови і читання),
у школах з навчанням мовами
національних меншин – української мови
(мови і читання);
Іноземної мови
Наказ МОН України від 20.02.2002 №128
Тривалість уроків:
у 1 класі – 35 хвилин;
у 2-4 класах – 40 хвилин.
5-денний навчальний тиждень.
Домашні завдання учням першого класу
не задаються.
Навчальні досягнення учнів 1 класу
оцінюються вербально.
Типові навчальні плани
початкової школи
(наказ МОНМСУ від 10.06.2011 №572)
Вводяться їх в дію поетапно:
- у 1-х класах –
з 2012/2013 навчального року;
- у 2-х класах –
з 2013/2014 навчального року;
- у 3-х класах –
з 2014/2015 навчального року;
- у 4-х класах –
з 2015/2016 навчального року.
Відповідно до мови навчання передбачено
варіанти Типових навчальних планів
початкової школи:
з українською мовою навчання
(додатки 1, 2,),
з навчанням російською, іншою мовою
національної меншини
(додаток 3),
спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов
(додатки 4, 5)
Додатки
Типових навчальних планів
Додаток 1 – з українською мовою навчання;
Додаток 2 – з українською мовою навчання з
вивченням російської мови;
Додаток 3 – з навчанням російською мовою;
Додаток 4 – з українською мовою навчання і
поглибленим вивченням іноземної мови;
Додаток 5 – з навчанням російською мовою і
поглибленим вивченням іноземної мови
Втратили чинність накази
Міністерства освіти і науки України:
від 29.11.2005 № 682 "Про Типові навчальні
плани початкової школи";
від 13.05.2005 № 291 "Про затвердження
Типових навчальних планів спеціалізованих
шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
та предметів художньо-естетичного циклу":
- у 1-х класах – з 2012/2013 навчального року;
- у 2-х класах – з 2013/2014 навчального року;
- у 3-х класах – з 2014/2015 навчального року;
- у 4-х класах – з 2015/2016 навчального року.
Наказ МОНМСУ
від 12.09.2011 №1050
Про навчальні програми
для 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів
(затверджено перелік програм
для 1-4 класів ЗНЗ, яким
надано гриф затвердження
Міністерством)
Наказ МОНМСУ
від 07.02.2012 №118
Про надання грифа
навчальній літературі
(визначено перелік підручників
для учнів 1-4 класів ЗНЗ, яким
надано гриф рекомендовано
Міністерством)
Лист МОНМСУ
від 30.02.2012 №1/9-66
Рекомендації
щодо проведення
Всеукраїнської акції
“Дай руку, першокласнику!”
З 15 лютого 2012 року
Мета: створення сприятливих умов для
навчання шестирічок під час адаптаційного періоду
Для учнів 1 класу особлива увага
має приділятися:
організації гарячого харчування;
облаштуванню кімнат для відпочинку (сну);
приміщень для організації рухливих ігор,
щонайменше одного на паралель класів;
обладнанню відокремлених туалетів
(вбиралень);
обладнання відокремлених гардеробів з
обов’язковим виділенням секцій для
кожного класу тощо (лист МОН України від
10.12.2004 № 1/9-633).
Рекомендовано:
1. Організувати вчителів початкових класів
для ознайомлення та вивчення нових
нормативних документів.
Лютий – березень, 2012
2. Організувати проведення бесід з батьками
майбутніх першокласників з питань
організації навчально-виховного процесу в
2012/2013 навчального року.
Березень – квітень, 2012
Рекомендовано:
3. Провести засідання педагогічної ради за
темою “Готовність початкової школи до
впровадження Державного стандарту
початкової загальної освіти”
Березень, 2012
4. Організувати проведення семінарів, курсів,
практикумів з питань організації навчальновиховного процесу для учнів 1-х класів у
2012/2013 навчального року.
Березень – травень, 2012
План роботи УОА на 2012 рік:
Семінари-практикуми для вчителів початкових
класів ЗНЗ та вихователів старших груп ДНЗ
району з метою забезпечення наступності
та перспективності у навчанні та вихованні
шестирічних дітей на тему: «Про забезпечення
взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого
дошкільного і молодшого шкільного віку» (за
участю науковців, викладачів педагогічних ВНЗ):
Квітень, 2012 – ХНВК №15;
Грудень, 2012 – ХЗОШ №168, ДНЗ №438
Набір учнів до 1 класу ЗНЗ
на 2012/2013 навчальний рік
Наказ управління освіти
від 01.02.2012 № 31
“Про організацію роботи
загальноосвітніх навчальних
закладів щодо
набору майбутніх першокласників”
Набір учнів до 1 класу ЗНЗ
на 2012/2013 навчальний рік
- Перспективна мережа;
- Щомісячно (01 та 15 числа) інформація щодо
набору учнів до 1 класу;
- Інформація про вчителів, які будуть
працювати в 1-х класах у 2012/2013 н.р.
(до 10.03.2012) ;
- Інформація про проведення додаткових
занять з майбутніми першокласниками
(до 01.03.2012).
Програми по підготовці майбутніх
першокласників до навчання у школі:
1. Програма розвитку дітей старшого
дошкільного віку (6-й рік життя) “Впевнений
старт”, затверджена наказом МОН України
від 23.11.2010 №1111.
2. Базова програма розвитку дитини
дошкільного віку “Я у світі”, затверджена
МОН України (протокол засідання колегії
№3/2-2 від 21.03.2008).
Прийом дітей до 1 класу ЗНЗ
розпочинається з 1 квітня 2012 року
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 07.04.2005 №204
“Про прийом дітей до 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів”
Для зарахування дитини до 1 класу батьки
чи особи, які їх замінюють, подають заяву
на ім’я директора, копію свідоцтва
про народження дитини та медичну картку
встановленого зразка.
Прийом дітей до 1 класу ЗНЗ
Приймання дітей до 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
здійснюється на безконкурсній основі
відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 07.04.2005 № 204.
Неприпустимим є проведення іспитів,
тестування, співбесід з метою
перевірки знань дитини.
Конкурсне приймання
Наказ Міністерства освіти і науки
України від 19.06.2003 №389
“Про затвердження Інструкції про
порядок конкурсного приймання
дітей до гімназій, ліцеїв, колегій,
спеціалізованих шкіл
(шкіл-інтернатів)”
Конкурсне приймання
- наказ “Про створення конкурсної
комісії для проведення
конкурсного випробування”
(26.03. – 29.03.2012)
- Гімназія – приймальна комісія;
- Спеціалізовані школи – педагогічна
комісія
Конкурсне приймання
- Відповідно до Правил конкурсного
приймання учнів до __________
(назва ЗНЗ) за погодженням з
радою навчального закладу
(протокол від __.03.2012 № __)
САЙТ школи
Оформити розділи сайту для батьків
майбутніх першокласників (нормативні
документи, поради батькам);
В розділі “Новини” щомісячно розміщувати
оголошення щодо набору учнів до 1 класу
на 2012/2013 навчальний рік;
Розмістити інформацію про вчителів
початкових класів, що будуть працювати
з 1-ми класами у наступному навчальному
році.
Група продовженого дня
Постанова Кабінету Міністрів
України від 05.10.2009 №1121
“Про затвердження Положення
про групу продовженого дня
загальноосвітнього навчального
закладу”
Група продовженого дня
п.13 Режим роботи групи продовженого
дня розробляється відповідно до
Державних санітарних правил і норм
улаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу,
ухвалюється педагогічною радою
і затверджується керівником
загальноосвітнього навчального
закладу.
Режим ГПД для учнів 1-х класів
ДСанПіН 5.5.2.008-01:
- щоденний 1,5-годинний денний
відпочинок (сон);
- не менше, ніж 1,5-годинну прогулянку на
свіжому повітрі;
- не менше як 35 хвилин щоденно
спортивно-оздоровчі заняття.
Зарахування до ГПД
- наказ з основної діяльності навчального
закладу;
- за заявою батьків або осіб, які їх
замінюють.
- На підставі заяви батьків дозволяється
відпускати дітей у зручний для батьків
час.
ДЯКУЮ
З А У В А Г У!
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
22
Размер файла
190 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа