close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Поема “Катерина”

код для вставкиСкачать
Поема “Катерина”
Поема “Катерина” датується орієнтовно, на
підставі спогадів І. Сошенка, кінцем 1838 –
початком 1839 років, у Петербурзі. Вперше цей
твір був надрукований у “Кобзарі” 1840 року,
після викупу поета з кріпацтва, у дні навчання
в Академії мистецтв. Автор присвятив поему
В. Жуковському, який відіграв важливу роль у
викупі поета з неволі.
страждання
Тема твору
селянської дівчини, яку
спокусив і кинув пан, офіцер. У поемі
Шевченко піднімає загальнолюдську
проблему дівочої честі, відповідальності
за материнство; проблему порядності у
стосунках між чоловіками та жінками.
“Катерина” – перший твір, у
якому Шевченко звернувся до
теми жінки-покритки, ширше –
жінки-матері.
Конфлікт
трагедія Катерини в тому, що вона, дівчинаселянка, покохала представника вищого класу,
офіцера. Інша сторона – це конфлікт Катерини
із середовищем, до якого вона належить:
батьки виганяють із дому покритку, бо вона
порушила
норми
народно-християнської
моралі, які освячували шлюб, засуджували
нешлюбні стосунки. Катерина переступила
закон чистоти роду, бо не зберігла дівочої честі
до заміжжя, народила нешлюбну дитину.
побудований
Сюжет
на трагічній історії матері,
якої цурається суспільство, батько й
мати, офіцер-спокусник. Покинута всіма,
опинившись із дитиною в чужому краї,
вона закінчує життя самогубством.
Різні точки зору щодо методу поеми
“Катерина”
Романтизм
Реалізм
Байронічна
поема
Джерело поеми “Катерина”
Джерелом поеми була
дійсність. Подібні
історії й самогубства як
характерні явища
української дійсності
Шевченко, перебуваючи
в Петербурзі, відновлює
у пам’яті, пропускаючи
крізь призму творчої
індивідуальності.
Ввпливали
й
певні
літературні джерела.
Ю. Івакін робить, зокрема,
припущення, що Шевченко
міг знати повість Г. КвіткиОснов’яненка
“Сердешна
Оксана” за рукописом, який
прочитав у Є. Гребінки. Т.
Шевченко згадує “Еду” Є.
Баратинського у
повісті
“Близнецы”. Звичайно,
одним
із
джерел
“Катерини”
були
фольклорні традиції. Поет
чув у дитинстві пісні про
матерів-покриток,
вони
запали йому в душу, що
позначилось і на поетиці
твору.
Головна героїня поеми “Катерина”
Катерина розкривається:
в коханні до офіцера,
змальовується і як покинута дівчина,
як мати.
Поема “Катерина”- моноцентрична
в
центрі стоїть образ головної героїні.
Антигерой (спокусник) знаходиться на другому
плані поеми.
Автор
виявляє
себе як розповідач,
оповідач
ліричний герой.
Автор-розповідач
Поет виступає розповідачем, коли
- розкриває долю героїні,
- малює характери, вчинки інших людей;
- зображує персонажів, а не себе
Автор-оповідач
Шевченко сам є персонажем, оповідає
сам про себе, розкриваючи власні думки,
переживання; тоді як інших персонажів
він бачить і описує лише зовні – їх
вчинки, жести, слова, але не знає їхніх
думок, не знає мотивів поведінки.
Ліричний герой
Ліричний
герой – перетворений образ
самого письменника.
Він співвідноситься з особистістю,
біографією, життєвим досвідом самого
поета (передусім у ліричних відступах)
Поема “Наймичка”
була написана Т. Шевченком у період “трьох
літ”, датована 13 листопада 1845 року. У цей
час він другий раз подорожував по Україні,
спілкувався з селянами та інтелігенцією.
Повернувшись до Петербурга у 1845 році, поет
жив враженнями від мандрівок по Україні. Цей
рік був роком особливого творчого піднесення
для поета.
Надрукована у 1857 році (без зазначення
автора), вдруге – у “Кобзарі” 1860 року.
Тема поеми “Наймичка”
набуває осмислення тема покритки, жінкиматері, яку Т. Шевченко започаткував ще у
поемі “Катерина”,
але розв’язує він її по-іншому.
Головна героїня “Наймички” –
Ганна
Як
і Катерина: це так само зневажена
селянська дівчина, покритка, жінка-мати.
Основний мотив поеми “Наймичка”
страждання, що зносить мати-покритка,
боронячи синові природні, звичайні права,
якими користуються законнонароджені діти.
Метод зображення поеми
“Наймичка”
Реалізм
з елементами
романтизму і сентименталізму
Характерна ознака поеми
“Наймичка”
- Епічність
У поемі “Наймичка” Шевченко ніби знову
повторює історію Катерини, трагедію її
нещасливого кохання, але разом з тим розробляє
її по-новому.
В обох творах головна увага зосереджена на
переживаннях дівчини-покритки, жінки-матері.
Образи Катерини та Ганни мають багато
спільного та відмінного.
Ганна розкривається:
як
покритка,
як мати.
Характерна особливість поеми
“Наймичка”
змалювання
саме
нещасної матері.
страждання,
трагізму
Портретна характеристика героїнь
Зовнішність
Катерини змінюється від умов
життя, її психологічного стану.
Портрет Ганни і Катерини змальований
передусім за народнопісенною традицією.
Порівняльна характеристика
головних героїнь
Катерина – особистість з яскраво
окресленими індивідуальними
рисами характеру. Вона не така
сильна натура, як Ганна. Для неї в
житті головним було лише кохання
та честь, віра в кохану людину ,
заради цього вона терпіла всі свої
біди й поневіряння. Втративши
сенс свого буття, вона не бачить
іншого шляху, навіть син не
стримує її від чергового гріха –
самогубств
Ганна зосереджується вся на
любові до дитини. Вона
самозрікається в ім’я сина,
любов до нього перемагає
все інше. Їй властивий
“тихий героїзм”. Наймичка
натура цільна і, в певному
розумінні,
ідеальна
й
індивідуалізована.
Вона
”безвинна”
жертва
суспільних обставин, що
спокутує все життя свій гріх.
Картина “Катерина”
Тема поеми “Катерина” полонила творчу уяву Шевченка –
художника, і він намалював однойменну картину (олією у
1842 році), у якій зображено епізод розлуки дівчини з її
коханим.
“Наймичка”. Твори
У період заслання Шевченко пише прозовий твір
російською мовою “Наймычка”.
У 1899 році І. Тогобочний переробив поему
Шевченка “Наймичка”, створивши драму під
назвою “Мати-наймичка”.
Під впливом поеми та повісті “Наймичка”
М. Вериківський у 1934 році написав оперу
“Наймичка”.
Великої ролі у зображенні героїнь
мають:
Портрет
Пейзаж
Мовні
партії
Не знаю в літературі всесвітній поета, - писав
І.Франко, - котрий би так витривало, так гаряче і з
цілою свідомістю промовляв в обороні жінок, в
обороні їх прав на повне чисте людське життя,
котрий би таким могучим словом бичував усе те,
що в'яже, деморалізує і тисне женщину. Не знаю в
літературі всесвітній поета, котрий би представив
так високо і так щиро ідеал жінки-матері, як се
вчинив Шевченко в своїх поемах”
“
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
1 485
Размер файла
227 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа