close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Карбонові кислоти

код для вставкиСкачать
Карбонові кислоти
Смаглюкова Олена Іванівна,
учитель хімії Золотоніської
загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 3 Золотоніської міської
ради
Мета
- розглянути поняття карбонові кислоти
- ознайомити із будовою молекули та класифікацією
кислот
- розглянути фізичні та хімічні властивості
- з’ясувати біологічну роль карбонових кислот, їх
добування та застосування
Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Загальна характеристика
Класифікація
Отримання одноосновних карбонових кислот
Хімічні властивості
Фізичні властивості
Біологічна дія
Застосування
Очікувані результати
• Знати:
- склад і будову молекул карбонових кислот
• Вміти:
- складати формули карбонових кислот, називати
їх та записувати рівняння реакцій
• Розуміти:
- біологічну роль карбонових кислот, їх добування
та застосування
Запитання
1. В чому полягає насиченість речовин?
2. Назвіть речовини з якими взаємодіють неорганічні
кислоти.
3. Поясніть утворення водневих зв’язків.
4. Яку роль відіграє функціональна група в органічних
сполуках?
5. Чим відрізняються функціональна група спиртів від
групи альдегідів?
6. Які міжкласові ізомери вивчених сполук ви можете
назвати?
Загальна характеристика
Карбонові кислоти (рос. карбоновые кислоты, англ.
carboxylic acids, нім. Karbonsäuren fpl) –
органічні сполуки, що містять одну або
декілька карбоксильних груп СООН
Загальна формула
Класифікація карбонових кислот
за кількістю карбоксильних груп:
• монокарбонові кислоти
мурашина кислота, оцтова кислота.
• полікарбоннові кислоти
щавлева кислота, янтарна кислота
Класифікація карбонових кислот
за будовою вуглеводневого радикалу
• насичені карбонові кислоти
мурашина кислота, оцтова кислота
• ненасичені карбонові кислоти
акрилова кислота
• ароматичні карбонові кислоти
бензойна кислота
Добування одноосновних
карбонових кислот
1. Окиснення спиртів або альдегідів
Отримання мурашиної кислоти
1. Каталітичне окиснення метану
2CH4 + 3O2 → 2H-COOH + 2H2O
2. Взаємодія карбон(ІІ) оксиду з натрій гідроксидом при
нагріванні
CO + NaOH → H-COONa;
H-COONa + H2SO4 → H-COOH + NaHSO4
Отримання оцтової кислоти
1. каталітичне окиснення бутану:
2CH3–CH2–CH2–CH3 + 5O2 → 4CH3COOH + 2H2O
2. Взаємодія карбон(ІІ) оксиду з метанолом:
CH3OH + CO → CH3COOH
Отримання ароматичних кислот
1. Окиснення гомологів бензолу:
Хімічні властивості
1. Карбонові кислоти проявляють всі властивості характерні
для неорганічних кислот і є слабкими електролітами:
2СH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2;
2СH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O;
СH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O;
2СH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2;
СH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2;
СH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + NaHSO4
2. Утворення складних ефірів (реакція
етерифікації) у присутності каталізатора сульфатної кислоти:
Фізичні властивості
Мурашина кислота — безбарвна рідина з різким запахом,
температура плавлення – 8 градусів, кипіння -101.
Розчиняється у воді в будь-яких кількостях.
Оцтова кислота — за кімнатної температури безбарвна
рідина з різким характерним запахом. За температури
нижчої за 17 (температура плавлення) кристалізується і
стає схожою на лід, тому її називають«крижаною» оцтовою
кислотою. Температура кипіння - 118. Розчиняється у воді в
будь-яких кількостях: 6—9%-й розчин називається оцтом,
70—80%-й розчин — оцтовою есенцією.
Біологічна дія
Кислоти викликають хімічні опіки на
шкірі. Мурашина кислота міститься у
виділеннях залоз мурах, а також у деяких
рослинах (наприклад у листі кропиви).
Застосування карбонових кислот
Тест
1. Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:
а) – СОН б) – ОН в) – СООН г) – NO2
2. Виберіть фізичні властивості оцтової кислоти:
а) в’язка рідина
в) нерозчинна у воді
б) безбарвна рідина г) має специфічний запах
3. Вкажіть кислоту, яка проявляє двоякі властивості:
а)мурашина б)оцтова в)масляна г)капронова
4. Виберіть речовини з якими буде взаємодіяти оцтова кислота:
а) натрій б) калій карбонат в) бром г) водень
5. Вкажіть галузі застосування етанової кислоти:
а) в парфумерії в) в харчовій промисловості
б) в медицині г) в текстильній промисловості.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
322
Размер файла
547 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа