close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Организация на растениевъдно стопанство

код для вставкиСкачать
Бизнес идея
Изграждане на оранжерия
Цел на идеята
Идеята предвижда изграждане на оранжериен
комплекс с разгърната застроена площ от 2 000 кв. М
За биологично производство на краставици
Ще се кандидатства за финансова помощ по Мярка 112
„ Създаване на стопанства на млади фермери”, при
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за инвестиции в земеделски
стопанства на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република България
Предпоставки за увеличаване на
производството
Проектът има за цел изграждане
на оранжерия от 2 дка
застроена площ в поземлени
имоти № 000479 в землището на
гр.Първомай за целогодишно
производство на краставици.
Общият застроен обем на
оранжерията ще бъде 1 600 м2,
при размери 123 х 76.8 м и
височина 4.50 м на покривната
конструкция.
Подобряване качеството на продукцията
Целта е да се разшири
предмета на дейност на
фирмата, да се повиши
значително обема и
качеството на предлаганта
продукция – оранжерийни
зеленчуци.
Оранжерийния комплекс ще
бъде изграден по съвременна
технология.
В проекта за изграждане на оранжериен
комплекс за отглеждане на зеленчуци се
предвижда отглеждане на биокраставици във
връзка с голямото търсене на пазара
С реализирането на проекта се предвижда от
една страна създаване на високотехнолочен
оранжериен комплекс за отглеждане на
биологични зеленчуци и от друга страна
оптимално използване на ресурсите.
Реализацията на продукция от
оранжерийното зеленчукопроизводство в
перспектива ще бъде свързана с:
консумация на зеленуци от населението,
необходими суровини за консервната
промишленост и възможността за износ
на международните пазари прясно
състояние.
Заключение
С тази своя инвестиция, дружеството има за цел:
драстично да повиши обема на продукцията;
- да гарантира доказаното високо
качество на произведената продукция;
- да разшири пазарното си присъствие;
- да открие нови работни места;
- да създаде цикъл на целогодишно
производство на зеленчуци;
-
Изготвили
Петя Радева
Христо Асенов
Ангел Павлов
Петър Къндев
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
763 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа