close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Поради класиків педагогіки щодо морального виховання Ян Амос

код для вставкиСкачать
Поради класиків
педагогіки щодо
морального виховання
Ян Амос
Коменський
(1592 - 1670)
чеський педагог
1. Я.А.Коменський вказував, що вчитель
у процесі своєї роботи повинен
виховувати в учнів помірність,
мужність, справедливість.
2. Щоб людина вміла керувати своїми
діями і вчинками, її треба з дитинства
привчати переборювати бажання
бігати або грати в неналежний час,
стримувати нетерпіння, ремствування,
обурення.
3. Він вважав корисним проведення
бесід з дітьми на морально-етичні
теми, систематичні вправи,
тренування їх у моральній поведінці,
прищеплювання добрих звичок.
4. Коменський Я. був переконаний, що
дисципліна має бути однаковою для
всіх людей: “…ніхто не повинен
порушувати законів, починаючи з
вищих і кінчаючи нижчими ”.
5. За всі порушення дисципліни учнів
треба карати, але засоби покарання
мають бути гуманні, відповідати
характерові порушень і застосовуватись
розумно.
6. Зразок доброї дисципліни, за образним
висловом Я.Коменського, “ показує
небесне сонце, яке всьому живому дає:
завжди світло і тепло, часто дощ і вітер,
рідко блискавки і грім ”.
Йоганн-Генріх
Песталоцці
(1746 - 1827)
швейцарський
педагог
1. Метою морального виховання дітей
Й. Песталоцці вважав виховання у них
дійової любові до людей.
2. Песталоцці Й. гостро виступав проти
католицької обрядової релігії, нещадно
викриваючи догматизм і лицемірство
духовенства.
Жан-Жак Руссо
(1712 - 1778)
французький
педагог
1. Ж.Ж. Руссо пропагував систему
індивідуального виховання дітей на
лоні природи, далі від міст, де
зіпсована мораль, критикував
розбещеність і дармоїдство
дворянства, які можуть тільки
зіпсувати чисту натуру дитини.
2. Значне місце в системі морального
виховання Руссо Ж.Ж. посідає
виховання у людей прагнень до
свободи, поєднання ідеї трудового
виховання з ідеєю свободи.
3. Кожна людина, яка живе в
суспільстві, повинна працювати;
багатий чи бідний, сильний чи
слабкий – кожний непрацюючий є
шахраєм; людина ще змалку
повинна зрозуміти необхідність
праці.
Джон Локк
(1632 - 1704)
англійський
педагог
1.
Закони моралі, на його думку,
визначаються не релігійним вченням, а
особистими інтересами індивіда, і все,
що дає особисту користь, є моральним.
2.
Найважливіше завдання морального
виховання людини, зазначав Джон Локк,
- виробити в неї дисципліну духа, яка
виховується обмеженнями. Не можна їй
потурати, поступатися перед нею.
3. Джон Локк підкреслював, що
виховувати
дитину треба не
насильством, а ласкою, умовлянням,
роздумом, прищеплюванням корисних
звичок і особистим прикладом
вихователя.
Йоганн-Фрідріх
Гербарт
(1776 - 1841)
німецький
педагог
1.
-
-
-
Й. Гербарт розробив систему морального
виховання дітей, що ґрунтується на
п'яти моральних ідеях:
ідея внутрішньої волі, яка робить людину
цільною, без «душевного розладу»;
ідея вдосконалювання, яка поєднує силу і
енергію волі та забезпечує «внутрішню
гармонію» людини;
ідея права, яка має вирішальне значення
в розв'язуванні конфліктів між волею
людей;
ідея приязні, яка сприяє погодженості
волі однієї людини з волею інших;
- ідея справедливості, якою треба
керуватись, визначаючи нагороду тому,
хто зробив добру послугу суспільству,
або покарання тому, хто порушив закони
і правила.
2. На думку Й. Гербарта, потрібно
стримувати дітей, встановлювати межі їх
поведінки; поставити дітей у такі умови
життя, навчання, поведінки, щоб вони
завжди розуміли, що «неслухняність
призведе до тяжких наслідків»; встановити
-
чіткі правила поведінки.
3. Особливо наполягав Й. Гербарт у
моральному вихованні дітей на тому, щоб
на них не впливало погане оточення, де
вони перебувають. «Потік громадського
життя, - зазначав він, - не повинен
захоплювати дітей, бути сильнішим від
виховання»
Олександр
Васильович
Духнович
(1803 - 1865)
1. Розумове виховання слід тісно
пов'язувати з моральним, у процесі
якого діти вчаться розрізняти в житті
чесне і нечесне, наслідують в усьому
високоморальних людей.
2. Важливим завданням морального
виховання є також формування в учнів
почуття патріотизму, таких якостей, як
людяність, правдивість,
дисциплінованість.
3. Духнович О. особливо наголошував
на вихованні молодого покоління в
дусі працьовитості.
Антон Семенович
Макаренко
(1888 - 1939)
український
педагог
1.
Життя дітей і молоді, їх мораль і
етика, підкреслював він, повинні
бути такими, які б відповідали
сучасним вимогам життя і
забезпечували б виховання у них “
етично-моральних категорій ” –
політичної ідейності любові до праці.
2. Особливого значення надавав
А.Макаренко вихованню у дітей і
молоді почуття обов'язку перед
народом і Батьківщиною.
Він писав: “ Ми вимагаємо від нашого
громадянина , щоб він у кожну
хвилину свого життя був готовий
виконати свій обов'язок ”.
Василь
Олександрович
Сухомлинський
(1918 - 1970)
український
педагог
1. У світі є батьки і діти. Твій батько і твоя
мама – діти своїх батьків і матерів – твоїх
дідусів і бабусь. Рід людський складається
з поколінь – це велика мудрість нашого
буття.
Повага, шанування старших поколінь –
закон нашого життя. Поважати старших
треба тому, що вони мудріші, духовно
багатші за тебе. Умій учитися у старших.
Воля і слово старших – закон для всіх нас.
2. Для матері і батька ти завжди будеш
дитиною. Пам'ятай, що ти – сенс життя,
мета життя, радість і горе твоїх батьків.
3. Батько і мати дали тобі життя, для твого
щастя. Бережи їх здоров'я і спокій, не
завдавай болю, страждань. Дорожи честю
сім’ї.
4. Завжди залишайся дитиною своїй
матері, питай у неї поради, неси їй свої
радості і печалі
5. Будь духовно сильним, твердим,
витривалим, непохитним, мужнім. Людська
сила духу безмежна. Немає труднощів і
злиднів, яких би не здолала людина.
6. Роби так, як повинно бути, не для
годиться, не тому що хтось побачить твої
хороші вчинки і похвалить тебе, а за
велінням власної совісті.
7. Будь скромним. Скромність – це дисципліна
людських відносин, вчинків, бажань, волі й
почуттів.
Костянтин
Дмитрович
Ушинський
(1824 - 1870)
російський
педагог
1.
Моральне виховання К. Ушинський
розглядав як складову частину
гармонійного розвитку людини, як
важливий засіб патріотичного
виховання та підготовки людини до
життя.
2.
Моральне виховання людей треба
починати з малих років і здійснювати
постійно і систематично. Мета його –
розвивати в дітей кращі риси і почуття:
патріотизм і гуманізм, любов до праці і
дисциплінованість, чесність і правдивість.
Найважливішим завданням морального
виховання дітей і молоді, на його думку,
має бути виховання у них палкої любові до
батьківщини і народу.
3. Найкращим засобом морального
виховання, на його думку, є фізична
праця, за допомогою якої формуються
кращі моральні якості дітей і молоді, але
за умовою правильного поєднування її з
працею розумовою.
Викладач: Катинська Л.Л.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
372
Размер файла
314 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа