close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Награден е със златен
медал за наука и
изкуство (1896).
160 години от
рождението на
Иван Вазов
Детство и юношество
Семейство
Берковски период
Пловдивски период
Руски период
Софийски период
Първият български роман
Къщата на Вазов
ВСИЧКИ ЛИТЕРАТУРНИ ПИСАНИЯ НА ВАЗОВ
майката
“Съба”
братът “Владимир “
бащата “Минчо”
Иван Минчев Вазов е роден в Сопот.
Той имал и брат Владимир Вазов.
Завършва местното взаимно и класно училище,
запознава се с българска литература.През
1865г. учи гръцки език в Калоферското
училище при бащата на Христо Ботев. Там
намира богата библиотека от френски и руски
книги.През 1866г. се записва в IV клас на
Пловдивската гимназия.
Вазов усърдно изучава френски език и се
увлича от поезията. През 1868г. баща му го
извиква в Сопот, за да поеме търговията, но
Вазов не проявява склонност към тази
професия, а изпълва бащините си тефтери със
стихове.
През 1870 Вазов е изпратен в Румъния да
практикува при своя чичо, търговец в
Олтеница. Но и там Вазов остава верен на
призванието си — научава румънски език,
запознава се с румънската поезия и пише
стихове в патриотично-просветителски
дух, които печата в „Периодическо
списание“, списание „Читалище“, вестник
„Отечество“, вестник „Свобода“ и др. Една
нощ избягва в Браила, живее 2-3 месеца
сред хъшовете в кръчмата на Нено
Тодоров- Странджата. Срещите с Ботев в
Браила и Галац оказват въздействие
върху младия поет.
След завръщането си в България
през същата 1870 Вазов учителства
(1872-873) в Мустафа паша ,работи
като преводач на строежа на
железопътната линия СофияКюстендил, усъвършенства френски
език, учи немски език, опознава
бита на българския селянин. През
1875 се завръща в родния си град и
става член на възобновения
Сопотски революционен комитет.
В Берковица той е назначен за
председател на Окръжния съд
(7 март 1879г. — септември 1880г.).
Случай от съдебната му практика в
града го вдъхновява за написването
на поемата „Грамада“.
От 5 октомври 1880 г. Вазов се
установява в Пловдив, столицата на
Източна Румелия. Заедно със своя
приятел и съратник от този период —
Константин Величков, в продължение на 5
години Вазов участва в редактирането на
вестник „Народний глас“, от чиито
страници води борба срещу
суспендирането на Търновската
Конституция от княз Александър
Батенберг. През 1885 г. Вазов и Величков
основават списание „Зора“ — първото
чисто литературно списание в България. В
Пловдив те съставят и прочутата двутомна
„Българска христоматия“, която запознава
българския читател с повече от 100
български и чужди автори.
През есента на 1886, след събитията
около преврата от 9 август, започват
политически гонения и Вазов е
принуден да напусне България. След
няколкомесечен престой в Цариград се
установява в Одеса, където, за да
заглуши мъката по изгубената родина,
пише романа „Под игото“, публикуван
след завръщането му в България в
„Сборник за народни умотворения,
наука и книжнина“.
От 1889 живее в София. През 1895
тържествено е чествана 25годишната му литературна дейност.
Романът „Нова земя“ е посрещнат от
критиката отрицателно. На войните
през 1912-1918 откликва с 3
стихосбирки. През 1920
тържествено е отпразнуван 70годишния юбилей на Вазов, отдавна
вече спонтанно обявен за народен
поет.
Иван Вазов завещава цялото си
имущество на един от своите братя,
който се намира в затруднено
материално положение. След
смъртта му обаче министърпредседателят Александър
Стамболийски прокарва специален
закон за създаване на музей на Иван
Вазов, с който къщата в София,
авторските права и цялото движимо
имущество на писателя са
национализирани без компенсация.
Къщата на ВАЗОВ!
Къща музей „Иван Вазов“,
родният дом на патриарха на
българската литература —
град Сопот, Пловдивска
област, част от стоте
национални туристически
обекта. Родната къща на
поета, роден на 9 юли 1850 г.,
е разрушена при
опожаряването на града по
време на Руско-турска война
(1877-1878). През 1920 г. се
взема решение за
възстановяването ѝ и през
1935 г. музеят е открит.
Първият български роман
написан от Вазов
ПОД ИГОТО
Романи
ВСИЧКИ ЛИТЕРАТУРНИ
ПИСАНИЯ НА ВАЗОВ
Под игото; Нова земя;
Светослав Тертер
Повести
Митрофан и Дормидолски;
Немили-недраги; Чичовци ;
Кардашев на лов; Нора
Сборници
Разкази 1881-1901;
Драски и шарки; Видено и чуто;
Пъстър свят; Утро в Банки;
Разкази 1901-1921
Поеми
Грамада
Стихосбирки
Пряпорец и гусла; Тъгите на
България;
Избавление; Майска китка;
Първи стихотворения
;Стихотворения
Гусла
Епопея на забравените; Поля и гори
Стихотворения за малки деца;
Италия; Стихотворения, печатани
през 1881-1885
Сливница; Звукове; В чужбина
1888-1889
Дисонанси (1891-1895)
В лоното на Рила; Под нашето небе
Стихотворения, печатани през
1900-1910
Под гръма на победите; Песни за
Македония
Нови екове; Какво пее планината
Люлека ми замириса;Не ще загине
Стихотворения, печатани през
1913-1921 г.
Непечатани приживе стихотворения
пътеписи
В недрата на Родопите
драми
Хъшове; Борислав; Към пропаст
комедии
Службогонци
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА Е
СЪЗДАДЕНА
От Петко Генадиев
Петков
и неговите
съученици:
Айнур
Алексей
Георги
Мариана Анелиева
Марияна Радославова
Николай Албенков
Николай Добринов
Памела
Преслав
Сергей Весков
Катя и Кристиян
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
72
Размер файла
3 246 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа