close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Образи на родното в лириката на

код для вставкиСкачать
Образи на родното
в лириката на Иван Вазов
Урок за обобщение
ХІ клас
Екип:
Николина Андонова
Кристиана Вакова
ПМГ ”Акад. Иван Ценов”
Враца
Март 2006 год
Обучение на учители по БЕЛ на
базови компютърни умения
1
Цели на урока:
Да се осмислят тенденциите в развитието на българската литература
преди и след Освобождението.
Да се възприеме ролята на литературата за формиране на национални
ценности.
Ролята на Вазов за утвърждаване на националния идеал и идентичност, за
приобщаване на националните към европейските и общочовешки
ценности и култура.
Очаквани резултати - Учениците умеят да:
•Да интерпретират самостоятелен текст и да намират мястото му в контекста на цялостно
творчество
•Да откриват спецификата и характерологичните особености на Вазовата лирика
•Да работят с художествени средства
Методи:
•Беседа
•Групова работа
•Самостоятелна работа
•Мозъчна атака
Март 2006 год
Обучение на учители по БЕЛ на
базови компютърни умения
2
Ход на урока:
Встъпително слово на учителя
Говорителите на групи представят
наблюденията и обобщенията си
върху посочените им текстове
Проверка и оценка
Задаване на домашна работа
Март 2006 год
Обучение на учители по БЕЛ на
базови компютърни умения
3
Акценти в темата на урока:
Народният поет като изграждащ образа
на националния космос
Народният поет като съвест на нацията,
защитаващ изгубения идеал
Народният поет като строител на
националния пантеон на героите
Народният поет и природата
Народният поет като гражданин
Март 2006 год
Обучение на учители по БЕЛ на
базови компютърни умения
4
Дейности на групите …
І екип:
Националният език в образа на родното “Българският език”
ІІ екип:
Нацоналното пространство
“При Рилския манастир”
ІІІ екип:
Родината като рай “Отечество любезно…”
ІV екип:
Националната история (пантеон на героите) “Епопея на
забравените” (“Левски”, “Паисий”, “Опълченците на Шипка”);
“Новото гробище над Сливница”
V екип:
“Моите песни” – “те жив са отклик на духа народни”
Март 2006 год
Обучение на учители по БЕЛ на
базови компютърни умения
5
Проверка и оценка
Учителят поставя словесна оценка на екипите
и индивидуална оценка на отлично изявилите
се ученици
Есе:
Домашна работа
Рай ли е днес Родината
Остарял ли е Вазовият патриотизъм
Българският език в семейството на
европейските езици
Март 2006 год
Обучение на учители по БЕЛ на
базови компютърни умения
6
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
9
Размер файла
75 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа