close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Фонд „Русский мир“ - стратегически партньор на ВСУ

код для вставкиСкачать
Сътрудничество с руски
академични институции
Доц. д-р Г. Шамонина
Фонд „Русский мир“ стратегически партньор на ВСУ
Обучение и
изследвания
Проекти
-1 проект на АФ –
12 000 евро;
Руски център
(оборудване, текуща
дейност)
Цифрите са за периода 2009-2013
-Успешно
сътрудничество с
9 руски центрове
в Европа.
(5
квалификационни
школи; общ обем
на финансирането –
над 70 000 евро)
Личностите
В.А.Никонов
-Председател на Комитета по образование в Държавната Дума
на Русия;
- Декан на Факултета по държавно управление на МГУ;
- Президент на фондациите “Политика”, «Единство во имя России»;
- Главен редактор на списание «Стратегия России».
А.А.Громыко
- Зам директор на Института за Европа в РАН
Л.А.Вербицкая
Председател на настоятелството на фонд “Русский мир”
Президент на МАПРЯЛ
Президент на СПбГУ
Перспективи
Сътрудничество с др. партньори на Фонда:
• Министерството на образованието и науката
на РФ – учредител на Фонда
• Министерството на външните работи на РФ учредител на Фонда
• Федерална агенция „Россотрудничество“партньор. Има собствена грантова програма.
Публични лекции и майсторски класове на
големите имена в науката, политиката и
културата с цел създаване на международна
креативна среда в университета.
Санкт-Петербургски държавен
университет стратегически партньор на ВСУ
Обучение и
изследвания
Стажове
Департамент
Катедра
‚Психология“
Проекти
Участие като
партньори;
Руски център и
ДЧО
Департамент
Участие като
съавтори на
учебни пособия
(общ екип по
проекти на
„Русский мир“)
Меморандум ВСУ – СПБГУ до 2017 г.
Договор на ВСУ (ДЧО) с Институт русского языка и культуры (2011)
Договор ВСУ (ЮФ) с Факултет «Психология» (2008, 2013)
Личностите
Л.А.Вербицкая
Л.А.Цветкова (зам.ректор)
С.И. Богданов (зам.ректор)
Государственный институт русского
языка им. А.С.Пушкина (Москва) дългогодишен партньор на ВСУ
Научни форуми
Стажове
(7 стажа за
периода 20052013)
Руски център, ДЧО
(участие на
специалисти в
съвместни форуми)
Договор ВСУ – ГосИРЯ: 2005 - 2015
Личностите
Ю.Е.Прохоров (ректор)
Н.И.Смирнова (зам.ректор)
Н.Кулибина (декан ФПО)
Нови възможности
• Предложение за обучение на
студенти с квалификация
“Екскурзовод с руски език” (факултет
МИА);
• Институтът е оторизиран да обучава и
изпитва за международен сертификат
“РЭТ – Русский Экзамен Туризм”.
Нови договори
Самарский государственный университет путей
сообщения (договор от юни, 2013)
25 000 студенти, 200 докторанти
5 института
• Транспортный общеинженерный
• Институт управления и экономики
• Институт транспортной техники и сооружений
• 2 Института путей сообщения в гр. Уфа и гр. Оренбург
3 факултета: електротехнически, за допълнително
образование и задочен.
Научни изследвания по 19 научни направления
Университетът предлага и
преквалификация:
• Эколог в сфере ж.д. транспорта;
• Менеджер по развитию персоналом;
• Работник сферы государственной
молодежной политики;
• Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации;
• Преподаватель высшей школы.
Възможности за сътрудничество
1. Ние сме желан партньор. СамГУПС активно
търси сътрудничество с нас.
2. Освен стандартните възможности, включени в
рамковия договор, важните направления в него
са:
• Развитие на научните връзки на равнище
катедри за съвместна учебно-методическа и
научно-изследователска работа
• Създаване на съвместни програми,
предвиждащи възможности за обучение в
магистърски програми и в докторантура.
13
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
10
Размер файла
558 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа