close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Baikalo ežeras

код для вставкиСкачать
Baikalo e?eras
Darb? atliko 8kl. Mokinys
Simonas Mili?auskas
? Baikalas (rus. Озеро Байкал) yra pats
giliausias e?eras Rusijoje bei visame pasaulyje.
Baikalas i?sid?st?s Rusijos teritorijoje, pietin?je
vidurio Sibiro dalyje. ?trauktas ? UNESCO
Pasaulio paveldo s?ra??.
? Plotas 31 500 km², ilgis 636 km,
did?iausias plotis 79,4 km, did?iausias gylis
1620 m, vidutinis gylis 730 m, t?ris 23
t?kst. km?.
? Baikalo e?eras - vienas i? geologi?kai
seniausi? e?er? (am?ius apie 25-30
milijon? met?). E?ere yra apie 1/5
pasaulio pavir?inio g?lo vandens.
Baikalo etimologija
Baikalo nuotrauka i? kosmoso
? Labiausiai tik?tina, kad pavadinimas kilo i?
jakuti?kos kilm?s ?od?io Baigal, nors
neatmetama ir kilm? i? tiurk? kalbos
?od?i? Bai-Kul ? ?turtingas e?eras?.
? Mongolai ?? e?er? vadino Baigal Dalai ?
kas i?vertus reik?t? ?didelis e?eras?,
evenkai ? Lamu, buriatai ? Baigal - Nuur
, kinai ? Beihai (??iaurinis e?eras?).
? D?l savo formos Baikalas dar vadinamas
?M?lyn?ja Sibiro akimi?, d?l gamtini? turt?
- ?Sibiro perlu?.
Geografija
? Baikalas i? vis? pusi? yra apsuptas kaln?. Pietvakariuose
? Primor?s kalnai, vakaruose ? Primor?s kalnag?bris,
?iaur?s vakaruose ? Baikalo kalnag?bris, ?iaur?s rytuose
? Barguzino kalnag?bris, rytuose ? Ulan Burgasio
kalnai, pietuose ? Chamar Dabano kalnag?bris .
?emumos yra tik prie ? e?er? ?tekan?i? upi? ?io?i?.
? Nuomon? apie sal? kiek? e?ere skirtinga,
suskai?iuojama nuo 22 iki 30 sal?. Did?iausia yra
Olchono sala (730 km²), esanti ar?iau e?ero vakarinio
kranto ir atskirianti ?lank?, vadinam?j? Ma??j? j?r?.
Tai buvo ir lietuvi? tremties vieta. Kitos pamin?tinos
? U?kano salynas, susidedantis i? Did?iosios,
Ilgosios, Siaurosios ir Apvaliosios U?kano sal? .
? Did?ioji ??kano sala
? ? Baikal? suteka iki 336 upi?. Did?iausios
j? yra Selenga, Barguzinas, Auk?tutin?
Angara, Turka. I?teka tik viena up? ?
Angara, de?inysis Jenisiejaus intakas.
? Selengos, did?iausio
Baikalo intako, delta
Baikalo fauna
? Suskai?iuojama iki 261 pauk??i? r??i?:
Kasmet peri 138 000 antini? ?eim?, 5-7
milijonai pelki? ir vandens pauk??i?
praskrenda vir? Selengos deltos.
? E?ere ir jo apylink?se aptinkama apie 1200 skirting?
gyv?n? r??i? i? kuri? apie 60% yra endemikai. Vandens
gyv?nai Baikalo e?ere yra ?vair?s ir ne?prasti, kaip
baikaliniai ruoniai, omuliai (Coregonus autumnalis
migratorius), g?lavandenia k?jagalviai, skaidriosios
plern?s, baikalin?s plern?s ir kt.
? Mi?kuose, aplink Baikal?, veisiasi
da?nesn?s r??ys . ?iauriniams Baikalo
krantams, kaip, pavyzd?iui, Barguzino
draustiniui, b?dingi taigos gyv?nai, i? viso
39 r??ys ?induoli?
? Baikalo e?eras yra labai
?sp?dingas e?eras, kur? tikrai
vert?t? pamatyti
Документ
Категория
Искусство, дизайн
Просмотров
13
Размер файла
1 614 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа