close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Особливості біології вірусів

код для вставкиСкачать
Кафедра медичної біології, мікробіології,
вірусології та імунології
Особливості біології вірусів. Роль
вірусів в патології людини. Екологія
мікроорганізмів. Мікрофлора людини
та навколишнього середовища.
Фітопатогенні мікроорганізми.
Романюк Л.Б.
Віруси
Віруси – неклітинні системи живих
істот, що відрізняються малими
розмірами, відсутністю у віріоні
білоксинтезуючих та
енергогенеруючих систем, та
облігатним внутрішньоклітинним
паразитизмом.
Розміри вірусів
Структурні елементи віріона
Нуклеїнова
кислота
Капсид
Суперкапсид
Шипики
Принципова будова вірусу
Капсид
Суперкапсид
Нуклеїно
ва
кислота
Капсоме
р
Простий вірус
Капси
д
Нуклеїно
ва
кислота
Складний вірус
18 нм
Структурні
субодиниці
(капсомери)
Вірусна РНК
Типи симетрії вірусів
Ізометричний
Спіральний
Змішаний
Класифікація вірусів
ДНК-вмісні:
Poxviridae,
Herpesviridae, Adenoviridae,
Papovaviridae, Hepadnaviridae,
Parvoviridae, Iridoviridae.
РНК-вмісні: Picornaviridae,
Ortomyxoviridae, Paramyxoviridae та
ін.
ДНК - ВІРУСИ
ДНК
ІКОСАЕДРИЧНИЙ
ГОЛИЙ
Папіломи
Парвовіруси
Аденовіруси
СКЛАДНИЙ
СУПЕРКАПСИД
Герпес віруси
Гепатиту B
Цитомегаловірус
Простого герпесу 1 і 2
Вірус вітрянки
Вірус Епстейн
Барр
ВГЛ 6-8
Поксвіруси
РНК - ВІРУСИ
РНК
спіральн
ий
суперкапс
ид
ікосаедричний
голий
суперкапс
ид
пікорнавірус
и
Ретровірус
и
Флавівірус
и
ВІЧ
Ентеровірус
и
Коксакі
віруси ЕСНО
віруси
Поліовіруси
риновірус
и
Вірус
грипу
параміксовіру
си
Вірус
гепатиту С
Вірус
гепатиту
А
Хімічний склад вірусів
Білки
– 70-90 %
(Нуклеїнова кислота – 1-40 %)
Ліпіди – 15-35 %
Вуглеводи – 3,5 – 9%
Резистентніть вірусів до факторів зовнішнього
середовища
Іонізуюча
радіація – віруси з малим
геномо
Фактори завнішнього секредовища,
ефір, детергенти – віруси з
ліпопротеїновою оболонкою
Кисле середовище – збудники
кишкових інфекцій, захворювань
ВДШ
Методи культивування вірусів
На лабораторних тваринах
На курячих ембріонах
На культурах клітин: - первинні –
одержані шляхом ферментативного
поділу
- перещеплювані – клітини, що набули
здатності до безмежного орсту
- диплоїдні – витримують до 100 пасажів
ізберігають диплоїдний набір хромосом
Методи культивування вірусів
1- зараження лабораторних тварин;
2 - зараження курячих ембрiонiв; 3 - зараження культур
клітин
Культивування вірусів у курячих
ембріонах
Зараження курячого ембріону
1 ембріон
2 амніотична
порожнина
3 жовтковий мішок
5 алантоїсна порожнина
6 хоріоналантоїсна порожнина
7 оболонка яйця 8 скорлупа
9 повітряний простір
Зараження в алантоїсну порожнину
Зараження тварин
Видалення мозку
мишки
Внутрішньомозкове
введення
Внутрішьовенне
введення
Основні види культур клітин
Первинні
Перещеплювані Диплоїдн
Культури нирок ембріона
HeLa, Hep 2, KB,
і
людини, нирок мавп, свиней,
Детройт-6
IMR-90, J
фібробласти курячих
ембріонів
Цитопатична дія (ЦПД)
вірусів –
сукупність різноманітних
змін у клітинах при
розмноженні вірусів в
тканинних культурах
Первинно-трипсинизована культура клітин
+ ензими
час
Субкультура
Ензими
час
Морфологія культур клітин
Епітеліоїдні клітини
(карциноми легень людини, A549)
Фібробластні клітини
(BHK)
ЦПE: Вірус кору на клітинах (A549)
ЦПE: вірус вакцини на клітинах нирок мавп (BS
Репродукція вірусів
Ранні
стадії: - адсорбція вірусів на
поверхні клітини
- проникнення (пенетрація)
- Роздягання (депротеїнізація)
Пізні стадії: - синтез вірусних
нуклеїнових кислот
- збирання віріонів
- вихід вірусних часток із клітини
Типи вірусної інфекції
Продуктивна
інфекція – коли вірус
репродукується в клітині автономно
від клітинного генома
Абортивна інфекція – репродукція
вірусів блокується на певній стадії і
не утворюються інфекційні віріони.
Стадії взаємодії вірусу з клітиною
Адсорбці
я
+
РНК
Ендоцито
з
Вірусна
РНК
РНК
Ендоплазматичн
ий
ретикулум
Синтез
білка
ядро
Вихід
вірусів
Стадії розвитку бактеріофага
Гемадсорбція
Вносимо еритроцити
Гемадсорбція
Гемадсорбція еритроцитів на клітинах інфікованих віруссами грипу, паротиту.
парагрипу, тогавірусами
ЦП
Д
Утворення синцитію вірусом кору. Гігантські, багатоядерні клітини
легеневої тканини.
ЦПД: вірусні включення
нейрон
Тільця
Негрі
Тільця
Негрі
Тест бляшкоутворення
1:100
1:10
вірус
1:10
1:10
1:10
1:10
Серійне розведення
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
100
10
1
plate 1 ml
бляшки
(100,000)(10,000) (1000)
Titer = 1 x 107 pfu/ml
Гемаглютинація
RBC
Реакція гемаглютинації
1:8
1:2
вірус
1:2
1:2
1:2
1:2
Серійне розведення
8
16
32
64
128
Змішуємо з
еритроцитам
и
Вигляд
збоку
Вигляд
зверху
Титр = 32 ГАО /мл
256
Реакція гемаглютинації: вірус грипу
Виявлення антитіл
Культивування вірусів у курячих
ембріонах
Екологія мікроорганізмів
Дослідження води:
Загальне
мікробне
число
води
–
кількість
мезофільних,
мезотрофних
аеробів і факультативних анаеробів, що
виростають на МПА при 37 °С протягом
24 год.
Індекс БГКП – кількість бактерій групи
кишкових паличок в 1 дм3 води
(ентеробактерії:
кишкова
паличка,
клебсієли, цитробактер).
Кругообіг вуглекислого газу в
природі
Кругообіг азоту в природі
Дослідження повітря
Загальна кількість
в 1 м3 повітря
Кількість
мікроорганізмів
в 1 м3 санітарно
показових мікроорганізмів:
- Золотисті стафілококи, альфа- і
бетагемолітичні стрептококи.
Дослідження грунту
Загальна
кількість мікроорганізмів
(ЗМЧ)
Число бактерій групи кишкових
паличок (титр БГКП)
Титр ентерококів , C. рerfringens,
термофільних мікроорганізмів.
Санітарно-показові мікрооранізми
грунту:
Бактерії, групи кишкової палички,
ентерококи, C. рerfringens,
термофільні м/о
Мікрофлора людини
Постійна
(резидентна) –
специфічна для баного біотопу
(автохтонна)
Тимчасова (алохтонна, заносна) з
інших біотопів хазяїна, або
навколишнього середовища.
Функції нормальної мікрофлори
людини
Бере
участь у формуванні
природного імунітету (мікробний
антагонізм – колонізаційна
резистентність)
Синтезує ферменти, гормони
вітаміни
Розкладає складні органічні
речовини, сприяючи травленню
Бактерії на шкірі людини
Ступені чистоти вагінального
секрету (І ступінь)
Ступені чистоти вагінального
секрету (ІІ ступінь)
Ступені чистоти вагінального
секрету (ІІІ ступінь)
Дисбактеріоз – порушення нормальних
екологічних звязків між мікроорганізмами
і макроорганізмом
Причини дисбактеріозів:
Нераціональна антибіотикотерапія
Пригнічення імунітету
Вплив радіації
Хронічні захворювання
Перебування людей в
експериментальних умовах
Препарати для лікування
дисбактеріозу
Біфідумбактерин
Колібактерин
Лінекс
Хілак-форте
Дуфолак
Біфікол
Гнотобіологія – розбіл експериментальної
біології, що вивчає безмікробних тварин
Монобіоти
Дибіоти
Полібіоти
Дякую
за
увагу
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
53
Размер файла
3 476 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа